kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Önadózó lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2017 / 01

Tartalomjegyzék:

Beköszöntő  
Aktuális adózási információk

Adóváltozás-összefoglaló * Vevői adószám feltüntetése a számlán * NGM: 2017 január 8-ig kell munkavédelmi képviselőt választaniuk a cégeknek

Bezárás
1
Adó - TB - Számvitel  
Munkáltatók, kifizetők aktuális teendői a magánszemélyek 2016. évi adókötelezettségével összefüggés

A munkáltató, kifizető a 2016. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól 2017. január 31-éig köteles összesített igazolást kiállítani és a magánszemélynek átadni. Ismertetjük a kapcsolódó feladatokat. Kitérünk a magánszemélyek éves adóbevallásának munkáltatói elszámolására és a kontroll adatszolgáltatás kötelezettségére.

Bezárás
4
Áfa változások 2017

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 2017. január 1-jén hatályba lépő módosítása két lépésben került kihirdetésre. A módosítások többsége a tavasszal a 2016. évi LXVI. törvényben, a többi a 2016. november 25-én kihirdetett 2016. évi CXXV. törvényben (MK 182. szám) került kihirdetésre. Tekintettel arra, hogy a tavaszi törvénycsomagban kihirdetett módosításokról az újságban már szerepelt cikk, ezért azokat a jelen cikk csak vázlatosan tartalmazza.

Bezárás
10
Számlázási szabályok változásai

Az elmúlt években a számlázással kapcsolatos jogszabályi követelmények jelentősek változtak, javarészt növekedtek. A számlázó program bejelentési kötelezettségének bevezetése, az adatexport funkció megjelenése mind abba az irányba mutat, hogy a számlázó program és az abban tárolt adatok az adóhivatal számára egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Egy új korszakot fog teremteni az a határozott szándék, hogy az adóhivatal a számla adatokat ne csak kizárólag ellenőrzés keretében, hanem online módon, automatizáltan is megkapja. Ezzel párhuzamosan egy sor egyéb változás várható a számlázási szabályozókban. Tételes belföldi összesítő jelentés változásai

Bezárás
14
Társasági adó változások 2017

2017-től a társasági adózás szabályait több törvény módosította: a 2016. március 9-én kihirdetett 2016. évi II. törvény, a 2016. április 11-én kihirdetett 2016. évi XVIII. törvény, a 2016. június 15-én kihirdetett 2016. évi LXVI. törvény, a 2016. november 25-én kihirdetett 2016. évi LXXV. törvény és a 2016. december 5-én benyújtott T/ 13159 törvényjavaslat (Javaslat). A módosítások közül a cikk azokat foglalja össze, amelyek 2017.január 1-jén lépnek hatályba és a 2017-es adóév adókötelezettsége megállapítása során kell azokat első ízben irányadónak tekinteni. Kitér továbbá a cikk azokra a 2016-ban is alkalmazandó változásokra, amelyeket a novemberben kihirdetett törvénymódosítás tartalmaz. Nem tartalmazza a cikk a júniusban vagy korábban elfogadott és 2016-ban hatályosuló módosításokat, például a jogdíjra jogosító immateriális javakhoz kapcsolódó kedvezményeket, a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes módosításokat.

Bezárás
16
A számviteli törvény 2017. évi változásai

A számvitelről szóló 2000. C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) módosítását az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 2016. november 25-i számában került kihirdetésre. Ismertetjük e változásokat.

Bezárás
23
Az Szja törvény 2017-től hatályos változásai

A szabályok alkalmazását segítendő, írásunkban összefoglalóan ismertetjük a tavaszi, őszi, téli adócsomagok 2017. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

Bezárás
27
Járulék és a szociális hozzájárulási adó változások 2017

Cikkünk összefoglalja mindazokat a változásokat, amelyek a járulékszabályozásban és a szociális hozzájárulási adóban 2017. január 1-jével hatályba lépnek. E módosítások közül kiemelendő a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése és az ehhez kapcsolódó további módosítások. Ezen túlmenően számos kedvező szabály, valamint pontosító rendelkezések megalkotására is sor került a könnyebb jogalkalmazás érdekében.

Bezárás
37
Helyi adók, gépjárműadó, cégautóadó, reklámadó, illetékek 2017. évi változásai, turizmusfejlesztési

A következőkben az illetékekkel, a helyi adókkal, a gépjárműadóval, cégautóadóval, valamint a reklámadóval összefüggő – az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel módosuló (a továbbiakban: Módtv.) –,2017. évtől hatályba lépő szabályokat ismertetjük. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (ún. „tavaszi adócsomag”) említett adónemeket és a népegészségügyi termékadót érintő – 2017. évtől hatályos – változásainak ismertetését az Önadózó 2016. 07-08. száma tartalmazza. A „tavaszi adócsomagban” megállapított új adónem (turizmusfejlesztési hozzájárulás) – 2018-tól hatályba lépő – tényállásait ezúton ismertetjük. A törvénymódosításokhoz kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések az adózói megalapozott jogalkalmazást kívánják elősegíteni.

Bezárás
44
Kata változások január 1-től

A kisadózó vállalkozások tételes adójának 2016. évi évközi és 2017-től hatályba lépő változásait ismertetjük.

Bezárás
53
2017. évi változások az adózás rendjében

Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, ősszel is döntött adóváltozásokról a Parlament, ezen belül kiemelt szerepet kapnak az adóeljárással kapcsolatos módosítások. Az új szabályok a 2016. évi CXXV. törvényben találhatók, melyek a 2016. évi 182. számú Magyar Közlönyben jelentek meg Jelen cikk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)új rendelkezései közül emeli ki a legfontosabbakat.

Bezárás
55
Munkaügyek  
Munkaügyi teendők 2017 elején

Január 1-től módosul a napi pihenőidő beosztásának szabálya, ugyanakkor szokásosnak tekinthetjük a minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelkedését. Legfeljebb a mérték szokatlan. És számba vesszük a legfontosabb, minden esztendő elején visszatérő munkaügyi teendőinket.

Bezárás
60