kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Önadózó lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2017 / 07-08

Tartalomjegyzék:

Beköszöntő  
Aktuális adózási információk

Adóváltozások lesznek ősszel is ● A jövedéki adóbevalláshoz is készít tervezetet a NAV 2018-tól ● Adózók minősítése ● Figyelem! 2017. augusztus 30-ig be kell jelenteni a cégek elektronikus elérhetőségét!

Bezárás
1
Adó - TB - Számvitel  
Bemutatjuk a pénzmosás megelőzőséről szóló új törvényt

Új törvény, új kötelezettségek, még több adminisztráció, súlyosabb szankciók, magasabb bírságtételek és egy szűk határidő: a már működő szolgáltatók – beleértve a könyvviteli, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzőket is - legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek átdolgozni belső szabályzatukat és erről írásban tájékoztatni is a felügyeletet ellátó szervet.

Bezárás
4
ADÓVÁLTOZÁSFIGYELŐ - 2017-2018

E lapszámunk első felében az eddig bekövetkezett, évközi és 2018. január 1-én hatályba lépő adóváltozásokat ismertetjük. A tavaszi adócsomagot az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el, az erről szóló 2017. évi LXXVII. törvény – egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról – a Magyar Közlöny 2017. június 19-i 93. számában jelent meg.

Bezárás
7
A személyi jövedelemadó, a KATA és az EKHO változásai

A tavaszi adócsomagot az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el, az erről szóló 2017. évi LXXVII. törvény – egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról – a Magyar Közlöny 2017. június 19-i 93. számában jelent meg.

Bezárás
7
Változások a társaságok jövedelemadózásában

A társasági adó, az Eva, a KIVA és energiaellátók jövedelemadója évközi módosításait ismertetjük. A módosítások egy része már a 2017. adóévi adókötelezettségre is alkalmazható, de többségük 2018. január 1-jén lép hatályba.

Bezárás
12
Számvitel törvény módosításáról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) újabb módosítását az egyes adótörvények és más kapcsolódó t örvények módosításáról szóló 2 017. évi L XXVII. t örvény tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 2017. június 19-i 93. számában jelent meg.

Bezárás
16
Járulékok, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás évközi v

Ebben a cikkben mindazon évközi és a 2018. január 1-jétől hatályos változásokat foglalom össze, ami a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét alkotó járulékokat, az egészségügyi hozzájárulást valamint a szociális hozzájárulási adót érinti. A legfontosabb változásokat az új típusú szövetkezeti forma a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bevezetése indukálja. Ezen túlmenően számos kedvező szabály, valamint pontosító rendelkezések megalkotására is sor került a könnyebb jogalkalmazás érdekében és szót ejtek a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget érintő módosító szabályokról is. A cikkben az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról szóló törvény, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény, Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról rendelkező, elfogadott törvényjavaslat rendelkezéseit ismertetem.

Bezárás
17
Helyi adók változásai

A következőkben a Magyar Közlöny 2017. június 19-i számában kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Mód. törvény) a helyi adókat érintő évközi és 2018. évi változásait ismertetjük. Egyfelől a törvénybe az önkormányzatok és az adózók viszonylatában új jogintézmények épülnek be néhány kapcsolódó kiegészítő szabállyal, másfelől a nemzetközi számviteli standardok legutóbbi átfogó módosítása az iparűzési adó szabályainak korrekcióját eredményezték. A törvénymódosításokhoz kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések a jogalkalmazást kívánják segíteni.

Bezárás
20
Változások a jövedéki adóban

Cikkünk a Magyar Közlöny 2017. június 19-i számában kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény jövedéki adót érintő változásait mutatja be.

Bezárás
23
A reklámadó 2017. évközi változásai

A reklámadó-törvényt módosító 2017. évi XLVII. törvény ez év május 26-án, illetve július 1-jén hatályba lépő – reklámközzétevőkre irányadó – szabályai markáns változásokat hoznak. Az Európai Bizottságnak a reklámadó egyes rendelkezéseit állami támogatásnak minősítő határozatát végrehajtva a törvénymódosítás eredményeként a korábbi adóévekre megfizetett reklámadót az adózók visszakapják. Módosul az adó mértéke, egy de minimis adómentességi szabály lép hatályba, a saját célú reklám már nem adóköteles. Mindemellett átmeneti szabályozás kapcsolódik a 2017. évben kezdődő adóévi előleg megállapítására.

Bezárás
27
Illetékváltozások 2017. évközi és 2018. évi hatálybalépéssel

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Illetéktörvény vagy Itv.) több törvény módosítja 2017. évközi, illetve 2018. január 1-jével történő hatálybalépéssel. Az alábbi cikkünkben ezeket a változásokat foglaljuk össze.

Bezárás
31
Az adóeljárási törvény főbb évközi változásai

Jelen cikk a Magyar Közlöny 2017. június 19-i számában kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény adóeljárási módosításai közül emeli ki a legfontosabbakat. Ezzel nem lesz vége a változásoknak, hiszen várhatóan augusztusban az adózás rendjéről szóló új törvény javaslatát is benyújtják az Országgyűlésnek.

Bezárás
35
A kereskedelmi szálláshelyadás áfa szabályai

A kereskedelmi szálláshelyadással adózók ezrei foglalkoznak különböző méretű vállalkozások keretében. Van, aki kizárólag egy szobát ad ki a vendégnek, van aki egy egész szállodalánccal rendelkezik. Természetesen az eltérő gazdálkodási volumen, más és más problémákat vet fel az e piacon dolgozó vállalkozásoknál. Az áfa területén már problémát tud okozni a szolgáltatás hirdetése is, de e teljes gazdálkodási folyamatot végig kísérik az Áfa tv. különös szabályai, egészen a teljesítési időpont meghatározásától a vendéglátóipari szolgáltatás adókulcsáig.

Bezárás
37
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK, IFRS XIV. IAS23 Hitelfelvételi költségek

A cikkben értelmezésre kerülnek a 2009. január 1-től hatályos IAS 23 Hitelfelvételi költségek standard előírásai a hitelfelvételi költségek számviteli kezelése, megjelenítése, aktiválása (megkezdése, felfüggesztése, befejezése) vonatkozásban. Esetpéldákon keresztül kerülnek bemutatásra a hazai szabályozás (Sztv.) és a standard szerinti fogalmak, számviteli elszámolások legjelentősebb eltérései.

Bezárás
39
Kedvezményes „nyári” juttatások szja kérdései

Írásunk a munkavállalóknak adható, jellemzően a nyári időszakban felmerülő tipikus juttatási elemek személyi jövedelemadó kötelezettségét mutatja be. Kitérünk az adómentes juttatásokra is,

Bezárás
42
Személygépkocsi használatával kapcsolatos változások

Írásunkban felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2018. január 1-jétől kedvezően módosul a nem saját tulajdonban lévő járművek megítélése, amennyiben az a közeli hozzátartozó tulajdonában van.

Bezárás
47
Az Európai Unió tagállamaiban megvalósuló munkavégzéssel összefüggő TB-kötelezettségek II.

Biztosítási kötelezettség párhuzamos munkavégzés esetén, továbbá a kapcsolódó társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése. Jelen cikkben bemutatásra kerül, hogy több tagállamban folytatott kereső tevékenység esetén hogyan szükséges meghatározni az alkalmazandó jogot, és hogy ez milyen társadalombiztosítási kötelezettségekkel jár, valamint röviden ismertetésre kerülnek a kapcsolódó, speciális eljárási szabályok is.

Bezárás
49
Biztosítás és pénzbeli egészségbiztosítási ellátások az európai uniós jogszabályok tükrében

A modern világban egyre elterjedtebb jelenség, hogy életünk során különböző országokban fordulunk meg, ott hosszabb-rövidebb időre letelepedünk, lakóhelyet létesítünk, keresőtevékenységet végzünk. Az Európai Unióban a személyek szabad mozgása – mint a négy alapszabadság egyike – az uniós polgárság alappillére, mellyel szorosan összefügg, hogy az uniós polgárok szociális biztonsága garantált legyen. Vagyis, hogy az Unió jogi aktusai összhangot teremtsenek az egyes tagállamok szociális biztonsági rendszerei között, és garantálják az egy-egy tagállamban megszerzett jogosultságok, előnyök, várományok más tagállamban történő „felhasználását”, exportálását; figyelemmel arra, hogy mindez ne vezessen az ugyanazon időszakra vonatkozó, azonos típusú ellátások halmozódásához. Cikkünkben a biztosítási jogviszonyok uniós szabályozásával, koordinációjával foglalkozunk; valamint megvizsgáljuk a különböző tagállamok területén való tartózkodás és az ott végzett munka hatását egyes betegségi, anyasági és családi ellátásokra nézve.

Bezárás
54
A szakképzési hozzájárulás teljesítése

A képzési rendszer átalakítása során hangsúlyossá vált a tanulók, hallgatók gyakorlati képzésének megszervezése, ami egyben a kötelezettség teljesítését is jelenti. A gyakorlati képzést nem szervező gazdálkodók a kötelezettségüket pénzbeli befizetéssel teljesítik, illetve a kötelezettség részbeni teljesítésének lehetséges módja még a saját munkavállalók képzési költségének elszámolása. Írásunkban a kötelezettség teljesítésére vonatkozó legfontosabb szabályokat tekintjük át.

Bezárás
60
Rehabilitációs hozzájárulás szabályainak alkalmazása

Régen foglalkoztunk már a témával, ezért elővesszük újra, és ismertetjük az adónem alkalmazásának szabályait, gyakorlati alkalmazásának kérdéseit.

Bezárás
64
E-per – Hogyan nyújtsunk be bírósági keresetlevelet adóügyben?

Egy éve vezették be az elektronikus kapcsolattartást polgári peres eljárásokban, közigazgatási perekben. Ez jogi képviselők és gazdálkodó szervezetek részére kötelező, ez utóbbiak jogi képviselő nélkül is indíthatnak pert, de csak elektronikusan. A rendszer működik, lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kezdeményezhetnek bírósági felülvizsgálatot adóügyben jogi képviselők (ügyvédek), vagy maguk a gazdálkodó szervezetek.

Bezárás
67
Munkaügyek  
A képernyő előtti munkavégzés szabályairól

Az írásból megtudhatja, a jogszabály miként óvja látásunkat. És azt is, mindehhez mit kell a munkáltatóknak betartaniuk a munka megszervezése során.

Bezárás
68