kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Önadózó lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2017 / 10

Tartalomjegyzék:

Beköszöntő  
Aktuális adózási információk

Az adózás rendjéről szóló törvény-tervezet véleményezése * Megfizetettségi nyilatkozatok ellenőrzése zártvégű pénzügyi lízingnél

Bezárás
1
Adó - TB - Számvitel  
Néhány gondolat az adólevonási jog érvényesítésének témakörében kiadott NAV útmutatóval kapcsolatban

Javaslom a Tisztelt Kollégáknak, hogy olvassák el az Európai Bíróság Mahagében-Dávid ügyben hozott ítéletének indokolását, majd ennek tükrében tanulmányozzák a NAV útmutató gondolatait. Tökéletesen értem a hatóság célszerűségi szempontjait, azonban az útmutató gondolatai nem vágnak teljesen egybe az EUB döntések indokolásával.

Bezárás
4
Adóköteles ingatlanhasznosítás választása - következmények és módosítási lehetőségek

Írásunk az ingatlanok áfa-szabályai témaköréből kizárólag az adóköteles ingatlanhasznosítás választásának következményeit, és a választás módosításának - adómentessé tételének - elvi lehetőségeit taglalja, egy gyakorlatban megtörtént eset kapcsán.

Bezárás
8
Adókedvezmények kutatás-fejlesztési tevékenységhez

A kutatás-fejlesztés alapján adókedvezmény a társasági adóból kutatási tevékenység célját szolgáló beruházás esetében fejlesztési adókedvezmény címen, illetve a szociális hozzájárulási adóból, K+F költség alapján érvényesített társasági adóalap kedvezmény esetén, illetve kutató foglalkoztatása alapján vehető igénybe.

Bezárás
11
Aktuális transzferár-változások. Felkészülés a 2017. évre vonatkozó transzferár nyilvántartás elkész

Transzferárszabályok megsértéséért akár 20 millió forintos bírság? További szigorítások a szabályozásban. Új előírások, amelyekre minden kapcsolt vállalkozásnak figyelemmel kell lennie. A kapcsolt vállalkozásoknak javasolt adóév végéig áttekinteni a kapcsolt vállalkozói körüket, ismételten feltárni a cégcsoport tagokat, a cégcsoport szintű mutatókat az új előírások tükrében, mert egyre nagyobb adókockázatot jelent a változó szabályok téves alkalmazása, az adatszolgáltatási kötelezettség, a bejelentési kötelezettség, illetőleg a transzferár nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, vagy helytelen teljesítése.

Bezárás
14
Kapcsolt vállalkozási viszony a társasági adó rendszerében 18
Nemzetközi számviteli beszámolási standardok. IFRS IAS38 Immateriális javak I.

Az IAS38 standard az immateriális javak számviteli kezelésére vonatkozó előírásokat határozza meg. Előírja a gazdálkodó számára az immateriális javak megjelenítésére, kezdeti és későbbi értékelésére vonatkozó kritériumokat, a könyv szerinti érték megállapításának szabályait, az értékcsökkenés elszámolására alkalmazható módszereket, a kivezetés és az elidegenítés szabályait, valamint a közzétételre vonatkozó követelményeket. A cikk két részben esetpéldákon keresztül értelmezi a számviteli kezelésre vonatkozó előírásokat.

Bezárás
19
A származékos ügyletek szabályainak változása II. rész

Cikksorozatunk jelenlegi részében a származékos ügyletek bekerüléskori és lejárati idő alatti értékelésével, valamint elszámolásával összefüggő változásokat ismertetjük.

Bezárás
26
Képzéssel kapcsolatos átvállalt költségek és azok közterhe

OKJ-s képzések * Képzési költségek átvállalása * Nyelvtanfolyam * Jogosítvány * Étkezési költségek * Tanulmányutak * Napidíj * Adómentességek * Tanulmányi szerződés

Bezárás
38
A nyugdíjra való takarékoskodás és a személyi jövedelemadó II.

Cikksorozatunk itt követkető részében az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakra vonatkozó általános szabályokat ismertetjük.

Bezárás
42
Üzemi baleset és baleseti ellátások

Cikkünkben az üzemi és munkabalesetek sajátosságaival, az üzemi baleset következtében igénybe vehető társadalombiztosítási ellátásokkal és az azokkal összefüggő felelősségi, megtérítési szabályokkal foglalkozunk.

Bezárás
45
A bor előállításához, értékesítéséhez kapcsolódó jövedéki szabályok

Cikkünk a borra vonatkozó, 2017 júliusától hatályos jövedéki szabályokat mutatja be, különös tekintettel a mezőgazdasági kistermelők esetére.

Bezárás
50
Pénzmosás ellen: Ügyfélátvilágítási intézkedések folyamatleírása

Pontokba foglalva leírjuk, hogy a szolgáltatók ügyfelekkel kapcsolatot tartó alkalmazottainak, vezetőinek konkrétan mikor, milyen ügyfélátvilágítási feladatokat kell elvégezniük a pénzmosás elleni törvényből adódóan. Mindez természetesen benne van a 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), azonban a törvény nem folyamatszerűen és feladat-centrikusan tartalmazza az elvégzendő intézkedéseket.. Ezért mi egy csekklistában összefoglaltuk a teendőket. Az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló alkalmazottak ügyvfél-átvilágítási feladataira koncentrálunk, nem térünk ki itt a szabályzatkészítésre, kockázatértékelési, képzési kötelezettségekre.

Bezárás
54
Tagok, ügyvezetők felelőssége a társaság tartozásaiért

Az adótartozásokért elsődlegesen az adózó felel, vagyis gazdasági társaságok esetén maga a cég. Vannak ugyanakkor olyan esetek, amikor az adót az adózótól már nem lehet követelni, ekkor az adóhatóság az ún. mögöttes felelősség szabályait alkalmazza. Jelen cikk e témakörön belül a tagok, ügyvezetők felelősségére vonatkozó rendelkezésekről ad összefoglalót.

Bezárás
57
A vezető tisztségviselői megbízás lejárata

Bemutatunk egy konkrét esetet arról, milyen problémákat okozott az adóhatóság előtti eljárásban, hogy egy kft. ügyvezető képviseleti jogosultsága lejárt. Okulásul felhívjuk a figyelmet arra, az érintettek vizsgálják felül a társasági szerződéseknek a vezető tisztség lejárati időpontjára vonatkozó rendelkezéseit .

Bezárás
59
Készüljünk fel az új adatvédelmi szabályok alkalmazására

A „könyvelőnek mindenhez értenie kell” elv jegyében ajánljuk olvasóink figyelmébe következő írásunkat. 2018 májusától gyökeresen új szabályokat kell alkalmazni az adatkezelésekre: az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete közvetlenül határoz meg ettől az időponttól új szabályokat, és kiegészítésképpen, - abban a körben amelyben az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) nem tartalmaz szabályozást, módosított tartalommal kell majd a jelenlegi magyar törvényt alkalmazni (ez a törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az „Info törvény”). A megváltozott szabályok mellett a leginkább érzékelhető változás a szankciókban történt: 2018 májusától az adatkezelési szabályok megszegéséért 6 milliárd forint bírság szabható ki (ha a vállalatcsoport előző évi nettó árbevétele esetleg magasabb, akkor az árbevétel 4%-a lehet az adatvédelmi bírság).

Bezárás
63