kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Önadózó lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2017 / 11

Tartalomjegyzék:

Beköszöntő  
Ilyen lesz az Önadózó 2018-ban

A következőkben tájékoztatjuk olvasóinkat és előfizetőinket, mit várhatnak az Önadózótól 2018. évben.

Bezárás
1
Adó - TB - Számvitel  
A könyvelői és adótanácsadói szakma jövője

Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy az adóhatóság és a szoftverek fejlődése hogyan fogja megváltoztatni a szakmánkat, melyek azok a kompetenciák (és szakosodások), amelyek elsajátításával versenyelőnyhöz juthatunk e gyorsan változó környezetben.

Bezárás
4
Mit jelent valójában a számlázó programok NAV-hoz történő bekötése?

Gondoljuk át milyen következményekkel jár saját számlázási és feldolgozási gyakorlatunkban, ügyvitelszervezésünkben, ügyfélkapcsolatainkban ha röpke fél év múlva megvalósul az online számlázás.

Bezárás
6
Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők továbbképzési kötelezettségei '17

Az év vége közeledtével áttekintjük a pénzügyi szakképesítésekre vonatkozó továbbképzési szabályokat. A mérlegképes könyvelőknek az év végéig - a tevékenységi engedély visszavonása terhével - 16 kreditet kell összegyűjteniük. A könyvvizsgálóknak ezévben még 16 kreditet kell teljesíteniük, de a 2018-as továbbképzési évben már 20-at. Az adótanácsadókra adószakértőkre vonatkozó továbbképzési szabályok nem változtak, 5 év alatt kell 100 kreditpontot teljesíteniük.

Bezárás
7
A reprezentáció áfa kérdései

Reprezentációs célra átadott termékek és egyéb ingyenes termékátadások áfa-jának kezelése . - Ha a vállalkozás a vevőit meghívja egy új termékének bemutatására, azon okból kifolyólag, hogy felkészítse a viszonteladókat a termék működtetéséről és paramétereiről, akkor ezen rendezvényen az Áfa törvényben szereplő tételes tiltások okán a vendéglátóipari szolgáltatások áfa tartalma nem vonható le. Azonban az igénybe vett szálláshelyszolgáltatás és, terembérleti költségek áfa tartalma levonható, hiszen egyértelműen a piaci részesedés, a bevételek bővítése miatt került sor a rendezvényre. Sajnálatosan a NAV ellenőrzési gyakorlata nem minden esetben közelíti meg az adóztatást ilyen szofisztikált módon.

Bezárás
11
Az elhatárolt veszteség leírása a társasági adóban és a kisvállalati adóban

Egyes adótörvények lehetőséget adnak arra, hogy az adózó a nyereséges működési időszakában figyelembe vegye a korábbi veszteségét. E lehetőséget nevezzük veszteségleírásnak. A társasági adó és a kisvállalati adó szabályai is megengedik a korábbi adóévekben keletkezett veszteség levonását a következő adóévek adóalapjából, azonban nem korlátozás nélkül. Az alábbiakban a veszteségleírásra vonatkozó hatályos szabályokat mutatjuk be az említett két adónem vonatkozásában.

Bezárás
13
Adott, kapott támogatások kezelése a társasági adóban

A cikk a cégek közötti, továbbá a látványcsapat-sport, a filmgyártás és előadó-művészeti szervezet támogatása, az adományozás, a felsőoktatás, a civil szervezetek támogatásának kérdéseit tárgyalja. Kitér arra mi az adózásra gyakorolt hatás, ha a juttatásban részesülő nem alanya a társasági adónak, például önkormányzat esetében.

Bezárás
22
Látvány-csapatsport támogatások után járó kedvezmények rendszere 25
A származékos ügyletek szabályainak változása III.

Cikksorozatunk jelenlegi részében a származékos ügyleteket és azok bekerülési értéken történő értékelés melletti elszámolását mutatjuk be.

Bezárás
26
IFRS – IAS38 Immateriális javak - Az immateriális javak értékcsökkenése, amortizációs módszerek

Az IAS38 standard az immateriális javak számviteli kezelésére vonatkozó előírásokat határozza meg. Előírja a gazdálkodó számára az immateriális javak megjelenítésére, kezdeti és későbbi értékelésére vonatkozó kritériumokat, a könyv szerinti érték megállapításának szabályait, az értékcsökkenés elszámolására alkalmazható módszereket, a kivezetés és az elidegenítés szabályait, valamint a közzétételre vonatkozó követelményeket. A cikk két részben esetpéldákon keresztül értelmezi a számviteli kezelésre vonatkozó előírásokat.

Bezárás
32
A munkavállalóra kötött életbiztosítás adókötelezettsége

Életszerű eset, hogy a munkáltató a munkavállalójára életbiztosítást köt. Amennyiben a biztosítás kedvezményezettje a munkáltató, akkor a magánszemély nem szerez, szerezhet bevételt. Azonban, ha a kedvezményezett a munkavállaló, akkor nem csak a biztosító szolgáltatásakor, hanem a díjfizetéskor is bevétele keletkezik a magánszemélynek, amely adókötelezettséget is keletkeztet.

Bezárás
35
Az értékpapír-juttatásokkal összefüggő személyi jövedelemadó szabályok 39
A termőföld bérbeadás adózása

Cikkünkben bemutatjuk a termőföld bérbeadására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályokat, kiemelve a termőföld haszonbérbeadásának kedvezményes rendelkezéseit.

Bezárás
40
Borravaló és felszolgálási díj személyi jövedelemadó és járulék adókötelezettsége

A borravaló önként adott juttatás, amely a szolgáltatással való elégedettséget tükrözi, míg a felszolgálási díj a vendéglátóhely által „előírt” juttatás. Ezekkel a juttatásokkal kapcsolatban is felmerülhet adókötelezettség.

Bezárás
44
Magyarországról az Európai Unióba történő kiküldetések

Az Európai Unió tagállamaiban megvalósuló munkavégzéssel összefüggő TB-kötelezettségek IV. Jelen cikk célja, hogy bemutassa azt a szabályrendszert, amely alapján meghatározható a társadalombiztosítási kötelezettség a Magyarországról az EGT valamely tagállamába történő kiküldetések esetében. Ennek keretében kifejtésre kerülnek azon feltételek, melyek teljesülése esetén a külföldi munkavégzés vonatkozásában alkalmazandó jogként továbbra is a magyar jogot lehet alkalmazni, továbbá bemutatásra kerülnek a kapcsolódó eljárási szabályok, és a járulékfizetési kötelezettség speciális szabályai is.

Bezárás
46
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelmek benyújtása

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók már 2011-től élhettek azzal a lehetőséggel, hogy a biztosítottak, volt biztosítottak kérelmeit elektronikus úton nyújtsák be a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz. 2017. július 1-jétől azonban kötelezővé vált, hogy ezen foglalkoztatóknak elektronikus úton kell benyújtaniuk a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj iránti kérelmeket az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Néhány területen viszont megmaradt a foglalkoztatóknak, illetve a biztosítottaknak az a lehetősége, hogy a kérelmeket kinyomtatva, papír alapon – személyesen vagy postai úton – nyújtsák be az egészségbiztosítási szervekhez. Cikkünkben az igénybejelentés egyes formáival, az azokra vonatkozó jogi normákkal, illetve a mindennapokban való alkalmazás gyakorlati kérdéseivel ismerkedünk meg.

Bezárás
52
A mezőgazdasági termelők jövedéki adókötelezettségeinek aktualitásai

Cikkünk a mezőgazdasági termelést végző vállalkozások jövedéki adózásával kapcsolatos aktualitásokat mutatja be, különös tekintettel a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után történő jövedékiadó-visszaigénylésre, illetve a kisüzemi bortermelők nemrég megváltozott nyilvántartás-vezetési szabályaira.

Bezárás
57
Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok illetékfizetése

Az ingatlanok adásvételéhez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség jelentős terhet jelent a vevőnek. Bár az utóbbi években az ingatlanvagyonnal rendelkező társaság intézményének bevezetésével sok előrelépés történt az illetékkötelezettség kiterjesztésére, maradtak kivételek a törvényben, amelyek megengedik ingatlanügyletek illetékmentes bonyolítását.

Bezárás
59
Orvos vállalkozók nyugodtan választhatják a katát!

Szerzőnk véleménye szerint hiába nem tudna eleget tenni az orvos a kata törvény szerinti bizonyítási kötelezettségének (minden bevétele egy helyről származik, nincsenek saját eszközei, kórházi munkarendben dolgozik stb.), akkor sem lehet átminősíteni az intézmény és az orvos vállalkozó közötti szolgáltatási szerződést munkaviszonnyá.

Bezárás
60
A Cégkapuról röviden, érthetően, könyvelői szemszögből

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eütv.) rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezeteknek rendelkezniük kell elektronikus elérhetőséggel, ez lett a Cégkapu. De könyvelői feladat-e a Cégkapu regisztráció, illetve a Cégkapura érkező küldemények folyamatos figyelemmel kísérése? Erre próbálunk választ adni jelen írásban.

Bezárás
62
Rafinált módszerrel ellenőrizheti a NAV az útnyilvántartásokat

Kivédhetetlen technikát fejlesztettek ki a céges személyautó lízing ÁFA visszaigénylésének felülvizsgálatára.

Bezárás
63