kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

NGM: júliustól indul az online számlázás

ÁFA

Az NGM szerint az online számlázás nemcsak a gazdaság fehérítésére alkalmas, hanem jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit is. Sőt a gazdálkodók a NAV egy újabb szolgáltatását is igénybe vehetik majd: lekérdezhetik az összes, adatszolgáltatással érintett számlájukat, így például partnereik számláit is megnézhetik, persze csak azokat, amelyeknél ők voltak a vevők.

Július 1-től a vállalkozásoknak ki kell építeniük az online számlázás rendszerét

ÁFA

Az online számlázási rendszerbe azoknak a számláknak kell minden adatát rögzíteni, amelyeknek áfa tartalma meghaladja a 100 ezer forintot, a számla nettó értéke ez esetben körülbelül 370 ezer forint. Az online számlázi rendszer segítségével a NAV le tudja ellenőrizni a vevők áfa-bevallását, és abban az esetben, ha valaki áfát igényel vissza, az adóhatóság azt is meg tudja vizsgálni, hogy a vevők csak olyan számla után igénylik-e vissza az áfát, amelyet az eladó be is fizetett

Jogszabályváltozások - Öt százalékra csökken az internet áfája 2018-tól

ÁFA

Januártól tovább, 18 százalékról 5 százalékra csökken az internet-szolgáltatás áfája. A 13 százalékpontos csökkentés a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) korábbi számításai szerint mintegy 22 milliárd forintot hagy a lakosságnál és a vállalkozásoknál.

Adózási teendők decemberben

ÁFA

A decemberi, a negyedik negyedéves vagy éves bevallás benyújtása előtt az áfaanalitikát és beszerzési számlákat is meg kell vizsgálni az áfatörvény 153/A paragrafusának 2016. január 1-jei módosítása miatt. A fizetendő adót ugyanis csak ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett áfa összegével lehet csökkenteni.

Online számlázás - 100 ezer forint értékhatár alatt

ÁFA

A tervek szerint abban az esetben, ha a másik adóalany részére kibocsátott, legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számlát nyomtatvány (például számlatömb) alkalmazásával állították elő (kézi számla), akkor az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy az adatokat webes felületen kell rögzíteni. Amennyiben azonban az ilyen számla 500 000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz, akkor az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.

Online számlázás - Az áfa-bevallások elkészítését is tervezi a NAV

ÁFA

Az online számlázás jövő nyári bevezetése megteremti annak lehetőségét, hogy az adóhivatal részlegesen kitöltse a vállalkozások áfabevallását is. A számlatömbös számla adatait, ha az áfa összege eléri vagy meghaladja a félmillió forintot, akkor legkésőbb kiállítást követő nap egy webes felületen rögzíteni kell. Ha félmilliónál kevesebb a számlában szereplő áfa összege, akkor a rögzítésre öt napja van (lesz) az adózónak.

Uniós főtanácsnok: jogszerű az alanyi áfamentesség utólagos választásának kizárása

ÁFA

Egy magánszemély két internetes aukciós portálon online kereskedést folytatott, amelynek keretében főként műszaki cikkeket értékesített. E tevékenységét az adóhatóságnak nem jelentette be, és az elért árbevétele és nyeresége után adót sem fizetett. A magyar jogalkotó arra irányuló döntése, hogy az alanyi adómentesség alkalmazását bizonyos eljárásjogi követelményeknek rendeli alá, az áfairányelv által a tagállamok számára fenntartott mérlegelési jogkörbe tartozik.

Tervek az e-kereskedelem áfa-szabályainak egyszerűsítéséről

ÁFA

A nemzetközi elektronikus kereskedelemben nehézséget okozhat, hogy a vevő és az eladó országa különbözik, és az értékesítőnek mindig azon tagállam áfa-szabályainak kell megfelelnie, ahol a fogyasztó él. A Bizottság ezért javaslatcsomagot készített.

12 millió forint lehet az alanyi áfa mentesség határa - de csak 2019. január 1-től

ÁFA

Több mint 605 ezer adózónak jelenthet könnyebbséget az, ha az alanyi áfamentesség jelenlegi 8 millió forintos felső határa 12 millió forintra nő. Az összeg megegyezik a kata bevételi határával. Amennyiben Brüsszel támogatja, reméljük Brüsszel nem áll meg.

Uniós áfareform készül

ÁFA

A legkorábban 2022-től bevezetendő szabályozás lényege, hogy a jövőben a belföldi értékesítéshez hasonlóan a más tagállamokba értékesített áruk után is fel kell számítania az áfát az eladónak, méghozzá a vevő országa szerinti áfamértékkel. A vevő a rá számlázott áfát a belföldi beszerzéseihez hasonlóan saját áfabevallásában visszaigényelheti. Az áfa rendszerével kapcsolatos reformterv a hazai vállalkozások számára a legalapvetőbb változásokat hozhatja az uniós csatlakozás óta, hiszen minden olyan céget érint, amely az egységes piac bármely országában található vállalkozással kereskedik.

Uniós bíróság: adót kell fizetni a kontrakt bridzsversenyek után

ÁFA

A kontrakt versenybridzs és a hozzá hasonló tevékenységek, amelyeket elhanyagolhatónak tűnő fizikai elem jellemez, nem tartozik az áfára vonatkozó irányelv értelmében vett sport fogalma alá, ezért a nevezési díjjal járó versenyszerű kártyajáték nem mentesülhet az adó megfizetése alól - közölte döntését az Európai Unió Bírósága csütörtökön.

Online pénztárgépek átszemélyesítése

ÁFA

1. Hogyan lehet átszemélyesítési kódot kérni? 2. Hogyan zajlik az átszemélyesítés? 3. Mennyi ideig tart a folyamat? 4. Melyik pénztárgépeket lehet átszemélyesíteni? 5. Lehet-e újabb átszemélyesítést végezni átszemélyesített gépen? 6. „Önmagára” végezhet-e átszemélyesítést az üzemeltető? 7. Cserepénztárgépek átszemélyesítése 8. Mi legyen a pénztárgépnaplóval átszemélyesítéskor? 9. Hogyan befolyásolja az átszemélyesítés az éves felülvizsgálat elvégzésének határidejét? 10. Kell-e engedélyezni vagy utólag bejelenteni az átszemélyesítést?

Októbertől új listával bővül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapja

ÁFA

A hivatal ugyanis közzéteszi azon adózók adatait, amelyek áfa-bevallásukat több mint két egymást követő, rájuk irányadó bevallási időszakon keresztül nem nyújtották be a NAV-hoz.

Az Európai Bizottság az EU áfarendszerének átfogó reformját javasolta

ÁFA

Az árukat egyik tagállamból egy másikba történő értékesítés során ugyanúgy adóztatnák meg, ahogyan az egyes tagállamokon belül értékesített árukat. Ez egységes áfarendszert hoz létre az egész EU területén, amely szűkíti az eltérő szabályozók okozta kiskapuk lehetőségét is. Egyszerűbb lesz a határokon átnyúló vállalatok számára áfabevallásuk kezelése, ugyanis a kereskedők a saját nyelvükön és ugyanazon szabályok szerint és adminisztratív sablonokkal dolgozhatnak, mint saját országukban.

Megjelent az Önadózó októberi száma - tekintse meg gazdag tartalomjegyzékünket!

ÁFA

Az adólevonási jog érvényesítése * Adóköteles ingatlanhasznosítás választása * Adókedvezmények kutatás-fejlesztési tevékenységhez * Aktuális transzferár-változások. Felkészülés a 2017. évre vonatkozó transzferár nyilvántartás elkészítésére * Kapcsolt vállalkozási viszony a társasági adó rendszerében * IAS38 Immateriális javak I. * A származékos ügyletek szabályainak változása II. rész * Képzéssel kapcsolatos átvállalt költségek és azok közterhe * A nyugdíjra való takarékoskodás II. * Üzemi baleset és baleseti ellátások * Bortermelők adókötelezettségei * Pénzmosás ellen: Ügyfélátvilágítási intézkedések folyamatleírása * Tagok, ügyvezetők felelőssége a társaság tartozásaiért * A vezető tisztségviselői megbízás lejárata * Készüljünk fel az új adatvédelmi szabályokra - Ha még nem előfizetőnk, fizessen elő most - októbertől decemberig 5.355,-Ft info@onadozo.hu

Európai Bizottság: egyes EKAER előírások sértik az uniós szabályokat

ÁFA

A magyar ekáer rendszerben a vállalkozásoknak áfafizetési célból részletes jelentést kell tenniük a magyar adóhatóságok részére bizonyos közúti fuvarozási tevékenységeikről. Az Európai Bizottság szerint ez a követelmény sérti az áfára vonatkozó uniós irányelvet, mert elsősorban a határokon átnyúló uniós tranzakciókat érintően, a határátlépéshez kapcsolódó adminisztratív formaságokat vezet be. * Az NGM közölte: Magyarország megvédi az ekáert

A külföldi számlák áfájának visszaigénylése szeptember 30-ig lehetséges

ÁFA

Rengeteg cég szembesül azzal, hogy külföldre utazó vagy átmenetileg ott dolgozó munkatársának üzemanyag-, lakhatási, szállodai, vendéglátási, autóbérlési vagy konferenciaszámlája az adott ország áfáját tartalmazza. Az EU áfadirektíva alapján a teljesítési hely a vendéglátásnál az, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják, a szállás esetén, ahol az ingatlan van, gépkocsi rövid távú bérlése esetén pedig ahol azt ténylegesen a bérlő birtokába adják, ezért ezekben az esetekben szinte biztosan helyes az adott ország áfájának a felszámítása.

Mire figyel a NAV? 5+1 legfontosabb teendő online pénztárgéppel kapcsolatban

ÁFA

1. Az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani. 2. Minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani. 3. A pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni. 4. A pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie. 5. Az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell +1. Az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező

Megfizetettségi nyilatkozatok ellenőrzése zártvégű pénzügyi lízingnél

ÁFA

Jellemző hiba, hogy az adózók a teljes ellenértékről befogadott számla áfa-tartalmának, valamint az első törlesztőrészlet(ek) megfizetését követően már úgy nyilatkoznak, hogy a beszerzési számláik ellenértékét teljes mértékben megfizették. Ez a gyakorlat azonban téves.

E-számlázási előzetes

ÁFA

Azokról a számlákról kell 2018. július 1-jétől adatot szolgáltatni, amelyekben az általános forgalmi adó (áfa) értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Az adózók számlakiállítóként és -befogadóként is lekérdezhetik az összes adatszolgáltatással érintett számlájukat, így például partnereiknek azokat a számláit is megnézhetik, amelyeknél ők voltak a vevők.