kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

Ab: módosítani kell a földforgalmi törvény öröklést érintő szabályait

JOG

A földtörvény módosítását írta elő az Alkotmánybíróság abban a vonatkozásban, hogy ha a törvény korlátozása miatt nem jut hozzá az örökös a végrendeletben rá hagyott földterülethez, akkor ezért kompenzáció illesse meg. Az Ab a döntését szerdán tette közzé a honlapján.

Európai Egyedi Azonosítót (EUID) kapnak a cégek

JOG

Az európai igazságügyi portál (e-Justice portál) keresőprogrammal nyújt segítséget abban, hogy egy tagállamban regisztrált meghatározott cégformájú cég, meghatározott adatai lekérdezhetőek, cégiratok, így létesítő okirata (módosítása és az egységes szerkezetű létesítő okirat) hozzáférhetőek legyenek. A magyar cégnyilvántartásban a cégjegyzék 60. rovatába került generálásra ezen adat, amely minden cég esetében a következő: HUOCCSZ.cégjegyzékszám.

Hatályba léptek a Csődtörvény változásai

JOG

2017. májusában fogadták el a Csődtörvény módosítását, a változások július elsején léptek hatályba. Az új szabályok az ezt követően indult csőd- és felszámolási eljárásokban alkalmazhatók.

Hatályba léptek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó szabályok

JOG

Hatályba léptek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó új európai uniós szabályok, amelyek célja, hogy elősegítsék a követelésbehajtást ezekben az eljárásokban - közölte az Európai Bizottság hétfőn.

Kúria: bátrabban kell alkalmazni az alaptörvényt

JOG

Változnia kell a bírói gondolkodásnak, tágulnia kell a bírói jogértelmezés kereteinek és bátrabban kell alkalmazni az alapjogi szempontokat az ítélkezésben

A Fővárosi Törvényszék több mint 13 ezer kft. ellen jár el a tőkeemelés elmulasztása miatt

JOG

A március 15-i határidőig 13 ezer kft. nem emelte meg a törzstőkéjét a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén, a társaságok ellen a cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít - közölte szerdán a Fővárosi Törvényszék

Sok végelszámolás indul

JOG

A korlátolt felelősségű gazdasági társaságok tulajdonosainak legkésőbb március 15-ig 500 ezer forintról 3 millió forintra kellett emelniük a törzstőkét. Ugyanakkor több mint két hónappal a tőkeemelésre adott határidő után még mindig 27 ezer korlátolt felelősségű társaság van, amely nem felel meg a követelményeknek.

A civil szervezetekre vonatkozó szabályozás változása

JOG

Az új szabályok értelmében az általános, nem mintaokirattal, hanem egyedi létesítő okirattal alakuló szervezet bejegyzésére irányuló eljárásban csak egyszer írhat elő hiánypótlást a bíróság, és ekkor a kérelem valamennyi hiányosságát meg kell jelölnie. Bizonyos szervezetek esetében pedig a nyilvántartásba vételi, a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés ellen megszűnik a fellebbezési jog, így a határozat már a közléssel jogerőssé válik, és ezen végzéseket közzéteszik a bíróságok központi honlapján.

KPMG: a magyar cégeknek fel kell készülniük az EU új adatvédelmi rendeletére

JOG

Az uniós adatvédelem jelenleg csupán irányelvként működik, a tagországonként eltérő szabályértelmezés sok gondot okoz a vállalkozásoknak, a GDPR viszont rendeleti szintű, és így minden tagállamra egységesen érvényes lesz. Hozzátették, hogy az új rendelet szerint a büntetések is jelentősen nőnek, súlyos és visszaeső szabálysértők akár az éves árbevételük 4 százalékát is kifizethetik bírságként.

Uniós bíróság: a támogatás a vegyes tulajdonú földterületek esetében is jár

JOG

Nem fosztható meg egy magánszemély a résztulajdonában álló erdőterület után járó uniós támogatástól azért, mert a terület egy része állami tulajdonban van - mondta ki csütörtöki ítéletében az Európai Unió Bírósága.

Kúria: módosítani kellene a cégvezetők felelősségének szabályait

JOG

Sajnos, a magyar gazdasági életben nem egyszer előfordul, hogy amikor fizetésképtelenség fenyeget, egyes vezetők tisztségviselők passzív, mulasztásos vagy éppen aktív magatartásukkal hozzájárulnak a rájuk bízott gt vagyonának csökkenéséhez.

Információs társadalom kérdései a jogalkalmazásban

JOG

Amikor egy cég elvállal egy szoftverkészítést és ahhoz az interneten nyílt forráskóddal toboroz alvállalkozókat, akkor az elkészült szoftverrel kapcsolatban nehezen kezelhető kérdések merülnek fel az adózás, a szerzői jog vagy éppen a szavatosság terén

Illeték- és költségmentes cégalapítás 2017. március 16-tól

JOG

A törvény értelmében az egyéni cég, a korlátolt felelősségű társaság, a betéti társaság, valamint a közkereseti társaság alapítása illeték- és költségmentes lesz, függetlenül attól, hogy a cégalapítás hagyományos, vagy egyszerűsített eljárásban történik-e.

A korlátolt felelősségű társaságoknak március 15-ig fel kell emelniük tőkéjüket

JOG

A létesítő okiratot március 15-ig kell módosítani, annak alapján április 14-ig ügyvéd igénybevételével változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni a cégbíróságnál. Amennyiben a cégbíróság nem dönt 15 munkanapon belül a kérelemről, az azt követő 3 munkanapon belül "automatikusan" bejegyződnek a kérelmező által rögzített adatok.

Fővárosi Törvényszék: Budapesten több mint 26 ezer kft. törzstőkéje még nem éri el a 3 millió forint

JOG

A korlátolt felelősségű társaságok (kft.) törzstőkéje 2017. március 15-től nem lehet kevesebb 3 millió forintnál. Ha a cégek nem tudják biztosítani a tőkeemelés feltételeit, akkor szintén március közepéig kell dönteniük a kft. megszűnéséről vagy átalakulásáról.

Gyorsulhat a civil szervezetek nyilvántartásba vétele

JOG

A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények március 1-én hatályba lépő módosításai a civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák.

Márciustól gyorsulhat a civil szervezetek nyilvántartásba vétele

JOG

A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények március 1-jén hatályba lépő módosításai a civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák - közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője

Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége

JOG

A korlátolt felelősségű gazdasági társaságok tulajdonosainak figyelmét felhívjuk a Ptk. módosítása alapján az alábbiak szerint fennálló törzstőke emeléssel, illetve átalakulással kapcsolatos határidős kötelezettségre és tudnivalókra:

A NAV bűnügyi tevékenysége 2016-ban

JOG

A bűncselekmények 42,07 százaléka költségvetési csalás, csődbűncselekmény az esetek 10,02 százaléka, a számvitel rendjének megsértése 6,98 százalékkal, az iparjogvédelmi jogok megsértése 5,28 százalékkal, az orgazdaság 4,64 százalékkal szerepel a nyilvántartásban. A pénzügyi információs egység 2016-ban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban 8786 szolgáltatók által beküldött bejelentést fogadott.

Még egy hónapjuk van a kis kft-knek a jegyzett tőkéjük megemelésére

JOG

Az új polgári törvénykönyv lehetőséget ad arra, hogy a társaság elhalassza a befizetést, illetve ne feltétlenül pénzben bocsássa rendelkezésre.