kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

NAV tájékoztatás a feltöltési kötelezettség teljesítéséről

TAO

A NAV felhívja az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) és a társasági adó alanyok figyelmét arra, hogy hamarosan lejár az adóelőleg-kiegészítésre (ún. feltöltési kötelezettség teljesítésére) rendelkezésükre álló határidő.

Ne felejtse el a CbCR-ral, azaz az országonkénti jelentéssel kapcsolatos kötelezettségeit!

TAO

2017. december 31-ig kell adatot szolgáltatniuk – gyakorlatilag bejelenteniük érintettségüket a magyar adóhatóság felé – azoknak a magyar leányvállalatoknak és külföldi cégek magyarországi telephelyeinek, amelyek cégcsoportja multinacionális szinten átlépi a jelentési értékhatárt, és így kötelesek országonkénti jelentést készíteni. „Az adatszolgáltatás elmaradása vagy hibája esetén kiszabható mulasztási bírság elérheti a 20 millió forintot is.” – figyelmeztet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója.

Az év végi adófeltöltés csak felesleges adminisztráció – az Adótanácsadók Egyesülete eltörölné

TAO

Hamarosan itt van december 20-a, amikor azoknak a vállalkozásoknak, akiknek előző évi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, teljesíteniük kell a társasági és helyi iparűzési adó feltöltésére vonatkozó kötelezettségüket. Ez a tevékenység azonban nem több, mint felesleges adminisztráció, az állam bevétele ettől nem lesz több, ellenben a becslés kockázattal jár az adózók és a költségvetés számára is. Ezért is kérjük évek óta ennek megszüntetését az adminisztrációcsökkentésére vonatkozó javaslatainkban.” – emelte ki Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke.

December 20-ig kell eleget tenni az adófeltöltési kötelezettségnek

TAO

Az érintett cégeknek a társasági adóelőleget és az innovációsjárulék-előleget a a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, míg a helyi iparűzési adóelőleget a helyi önkormányzatok felé a december 20-i határidőig be is kell fizetniük. A feltöltésre kötelezettek számára a nullás adótartalmú bevallás beadása is kötelező.

December közepétől vehető igénybe a startup-befektetői adókedvezmény

TAO

Az érintett vállalkozások társasági adójának alapja a startupokban szerzett részesedésük bekerülési értékével csökkenthető. A kedvezmény igénybe vételéhez mind a startupnak, mind az angyalbefektetőnek kérnie kell nyilvántartásba vételét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

Kúria: nyilvánosak a tao-pénzek

TAO

A Kúria indoklása szerint az alaptörvény és több alkotmánybírósági határozat is kimondta: a közpénzek felhasználásának átláthatóságához kiemelkedő közérdek fűződik. Közérdekű és ekként nyilvános minden adat, amely az állam által a költségvetés terhére nyújtott kedvezményre vonatkozik. A bíróságok pedig mérlegelhetik és gyakran mérlegelik is az egyes ügyekben, hogy az egymással versengő jogok közül melyiknek adnak elsőbbséget.

Fejlesztési adókedvezmény lesz innovatív vállalkozásoknak

TAO

A lehetőséggel - a készpénztámogatásoknál alkalmazandó szabályokkal összhangban - azok a nagyvállalkozások élhetnek, amelyek új termékeket, illetve eljárásokat fejlesztenek. Kiemelt feltétele, hogy az érintett adózók a foglalkoztatottak számát vagy a bérköltségek összegét meghatározott mértékben növeljék.

Kevesebben veszik igénybe a vállalati K+F kedvezményeket, mint ahányan ténylegesen megtehetnék

TAO

A vállalkozások azonban csak ritkán élnek e lehetőségekkel.Talán nem is ismerik ezeket,néha a szabályok is bonyolultak, és túl sok feltétel együttes teljesítését várják el. Így egy idő után a vállalkozók és kisebb-nagyobb vállalatok isfeladják a szabályokkal való küzdelmet. Ráadásul mivel bizonytalanok a K+F besorolást illetően, nem csökkentik az adózás előtti eredményüket a maximális mértékben.

A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóelőnyök

TAO

A társasági nyereségadózás területén alkalmazott adóösztönzők alapvetően két irányból tudják támogatni a magas hozzáadott értéket tartalmazó kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység folytatását.

Nemzetközi hajózásból származó nyereség adóztatása

TAO

Időszakosan felmerül a kérdés, hogy bizonyos tevékenység után – ha azt több állam területén végzik – melyik államban kell adózni. Legutóbb az vetődött fel, hogy nemzetközi utas és/vagy teherszállítást végző hajózási tevékenység esetén hol keletkezik a nyereség után adókötelezettség? Ezt járja körül a cikk.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a röplabda látványsportággá válását

TAO

Az Európai Bizottság elfogadta és engedélyezte, hogy a röplabda hatodikként szerepeljen a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezményen keresztüli támogatási rendszerében (TAO) - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)

Lejárt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

Május 31-én, ma van a társaságiadó-bevallás, az elektronikus beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének, valamint a helyi iparűzési adó (hipa) bevallás benyújtásának a határideje.

Itt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

A társaságiadó-bevallást az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt az 1629 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV-hoz. Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) először választóknak a 1671-es bevalláson kell számot adniuk társasági adójukról. A határidő ebben az esetben a mérlegforduló utáni ötödik hónap utolsó napja.

Adóhatósági támogató eljárás indul a 2015-ben veszteséget elszámoló vállalkozói körnél

TAO

A NAV a rendelkezésére álló társaságiadó-bevallások adatai alapján leválogatta azokat a vállalkozásokat, amelyek a jogszabályban előírt szabályokat megsértve határolták el veszteségüket 2015-ben. A revizorok a jövő héttől keresik fel az érintett több mint ezer adózót, akiknek most lehetőségük nyílik arra, hogy önellenőrzés benyújtásával szankció nélkül "korrigálják" tévedésüket.

NGM: zárulnak a kiskapuk a multik agresszív, adóelkerülő gyakorlata előtt

TAO

A törvényjavaslat jelentéstételi kötelezettséget ír elő azokra a multinacionális vállalatcsoportokra, amelyek csoportszintű éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót.

NGM: fenn kivánja tartani a kormány a társasági adón keresztüli sporttámogatást

TAO

A cégek így a társasági adórendszeren keresztül továbbra is támogathatnák a sportot, mint az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés egyik leghatékonyabb eszközét.

Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

TAO

Az új fejlesztő központot létrehozó vállalatok elszámolható költségük - például munkabér, járuléktípusú kiadások, tárgyi eszköz értékcsökkenése - legfeljebb 25 százalékát vissza nem térítendő készpénz-támogatásként megkaphatják. Az egész évben elérhető támogatási forma eredményeként a HIPA a külföldi vállalatok magyarországi kutatás-fejlesztési (K+F) kapacitásainak növekedésére számít.

Társaságiadó-csökkentés - Kereskedelmi szövetség: az adócsökkentés csak a nagyvállalatokat segíti

TAO

Csak a nagyvállalati szektornak jelent érezhető könnyebbséget a kormány javaslata, amely révén jövőre egységesen 9 százalékra mérséklődik a társasági nyereségadó, míg a kisebb vállalkozások nem lesznek képesek kigazdálkodni a kötelező béremelést - közölte a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ)

Jön a 9%-os társasági adó

TAO

Mivel a kisadózó vállalkozások tételes adóját is sokkal többen választhatják majd a bevételi értékhatár duplázása miatt, a mikrovállalkozásoktól a legnagyobb cégekig minden vállalkozó adóterhelése csökkenhet 2017-ben, ami jelentős, százmilliárdos összegeket hagy a versenyszektorban. Ez részben fedezetet teremthet akár béremelésekre, akár új beruházásokra, akár kutatásokra, fejlesztésekre.

Nagyszabású társaságiadó-reformra tett javaslatot az Európai Bizottság

TAO

A társaságiadó-alap (kkta) bevezetésével a vállalkozások első ízben kapnak uniós szinten egységes szabálykönyvet az adóköteles nyereségük kiszámítására vonatkozóan. Az új rendszer kötelező lesz a multinacionális vállalatcsoportokra nézve, biztosítva, hogy az évi 750 millió eurót meghaladó bevétellel rendelkező cégek a nyereségük tényleges keletkezési helyén adózzanak.