kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóelőnyök

TAO

A társasági nyereségadózás területén alkalmazott adóösztönzők alapvetően két irányból tudják támogatni a magas hozzáadott értéket tartalmazó kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység folytatását.

Nemzetközi hajózásból származó nyereség adóztatása

TAO

Időszakosan felmerül a kérdés, hogy bizonyos tevékenység után – ha azt több állam területén végzik – melyik államban kell adózni. Legutóbb az vetődött fel, hogy nemzetközi utas és/vagy teherszállítást végző hajózási tevékenység esetén hol keletkezik a nyereség után adókötelezettség? Ezt járja körül a cikk.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a röplabda látványsportággá válását

TAO

Az Európai Bizottság elfogadta és engedélyezte, hogy a röplabda hatodikként szerepeljen a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezményen keresztüli támogatási rendszerében (TAO) - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)

Lejárt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

Május 31-én, ma van a társaságiadó-bevallás, az elektronikus beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének, valamint a helyi iparűzési adó (hipa) bevallás benyújtásának a határideje.

Itt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

A társaságiadó-bevallást az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt az 1629 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV-hoz. Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) először választóknak a 1671-es bevalláson kell számot adniuk társasági adójukról. A határidő ebben az esetben a mérlegforduló utáni ötödik hónap utolsó napja.

Adóhatósági támogató eljárás indul a 2015-ben veszteséget elszámoló vállalkozói körnél

TAO

A NAV a rendelkezésére álló társaságiadó-bevallások adatai alapján leválogatta azokat a vállalkozásokat, amelyek a jogszabályban előírt szabályokat megsértve határolták el veszteségüket 2015-ben. A revizorok a jövő héttől keresik fel az érintett több mint ezer adózót, akiknek most lehetőségük nyílik arra, hogy önellenőrzés benyújtásával szankció nélkül "korrigálják" tévedésüket.

NGM: zárulnak a kiskapuk a multik agresszív, adóelkerülő gyakorlata előtt

TAO

A törvényjavaslat jelentéstételi kötelezettséget ír elő azokra a multinacionális vállalatcsoportokra, amelyek csoportszintű éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót.

NGM: fenn kivánja tartani a kormány a társasági adón keresztüli sporttámogatást

TAO

A cégek így a társasági adórendszeren keresztül továbbra is támogathatnák a sportot, mint az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés egyik leghatékonyabb eszközét.

Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

TAO

Az új fejlesztő központot létrehozó vállalatok elszámolható költségük - például munkabér, járuléktípusú kiadások, tárgyi eszköz értékcsökkenése - legfeljebb 25 százalékát vissza nem térítendő készpénz-támogatásként megkaphatják. Az egész évben elérhető támogatási forma eredményeként a HIPA a külföldi vállalatok magyarországi kutatás-fejlesztési (K+F) kapacitásainak növekedésére számít.

Társaságiadó-csökkentés - Kereskedelmi szövetség: az adócsökkentés csak a nagyvállalatokat segíti

TAO

Csak a nagyvállalati szektornak jelent érezhető könnyebbséget a kormány javaslata, amely révén jövőre egységesen 9 százalékra mérséklődik a társasági nyereségadó, míg a kisebb vállalkozások nem lesznek képesek kigazdálkodni a kötelező béremelést - közölte a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ)

Jön a 9%-os társasági adó

TAO

Mivel a kisadózó vállalkozások tételes adóját is sokkal többen választhatják majd a bevételi értékhatár duplázása miatt, a mikrovállalkozásoktól a legnagyobb cégekig minden vállalkozó adóterhelése csökkenhet 2017-ben, ami jelentős, százmilliárdos összegeket hagy a versenyszektorban. Ez részben fedezetet teremthet akár béremelésekre, akár új beruházásokra, akár kutatásokra, fejlesztésekre.

Nagyszabású társaságiadó-reformra tett javaslatot az Európai Bizottság

TAO

A társaságiadó-alap (kkta) bevezetésével a vállalkozások első ízben kapnak uniós szinten egységes szabálykönyvet az adóköteles nyereségük kiszámítására vonatkozóan. Az új rendszer kötelező lesz a multinacionális vállalatcsoportokra nézve, biztosítva, hogy az évi 750 millió eurót meghaladó bevétellel rendelkező cégek a nyereségük tényleges keletkezési helyén adózzanak.

NGM: adókedvezménnyel tervezik ösztönözni a startup cégekbe feketetőket

TAO

A német gyakorlatot követve a tervek szerint a magyar startup cégekbe fektetők a befektetési érték 25 százalékát kapnák vissza társasági adókedvezményként, számítások szerint a januárban életbe lépő intézkedés hatásaként évi 10-15 milliárd forint maradna a befektető cégeknél.

Reklámszámlák elszámolása

TAO

A megrendelt reklámszolgáltatásról szóló számla a vállalkozásnál igénybe vett szolgáltatás címen költség. Bizonyos esetekben azonban a társasági adóalap megállapításakor nem minősül elismert költségnek, ezért összege növeli a szolgáltatást igénybe vevő adóalapját.

Adókedvezmény - mint tiltott állami támogatás

TAO

Az egyes vállalatoknak nyújtott adókedvezmények sértik az állami támogatásokra vonatkozó uniós előírásokat, a brüsszeli testület ezért a mintegy 13 milliárd euró értékű támogatás és a kamatok visszafizettetésére szólította fel Írországot a tisztességes verseny helyreállítása érdekében

A kettős adóztatás elkerülése a társasági adóban

TAO

A kettős adóztatás elkerülése során az első lépés az, hogy a belföldi illetőségű adózónak, illetve a külföldi vállalkozónak meg kell határoznia a külföldről származó jövedelem összegét. A Tao. tv. – az egyezményekkel összhangban – a kettős adóztatás két módszerét nevesíti: a mentesítést és a beszámítást. A mentesítés lehet teljes vagy pedig progresszív.

Mazars: Brüsszel véget vet az agresszív adóelkerülésnek

TAO

Az akcióterv a korábbiaknál szigorúbb szabályokat állít fel a transzferárakra. Ez azért kapott kiemelt figyelmet, mert a káros struktúrák jelentős része mesterséges csoporton belüli ügyleteken alapul, amelyeknek nincs valós gazdasági tartalmuk, csupán az adóminimalizálást, adóelkerülést szolgálják. Például, a cégcsoport egyik vállalata értékkel nem bíró védjegyekért jogdíjat fizet a másiknak, még az adózás előtt kivonva a jövedelmet az adott országból.

Nagy-Britannia az OECD második legkisebb társasági adóját vetné ki

TAO

A legkisebb társasági adót, 12,5 százalékosat Írországban kell fizetni, a második a tagok közé 2016-ban felvett Lettország, ahol 15 százalékos a társasági adó, a harmadik legkisebb társasági adó, 17 százalékos pedig Szlovéniában van. A negyedik helyen három ország osztozik 19 százalékkal: Magyarország, Lengyelország és Csehország.

A jogdíjhoz kapcsolódó szabályok változásáról a társasági adóban

TAO

Az új szabályozás lényege (az adótervezési céllal történő nyereségáthelyezés megelőzése érdekében), hogy egy adott immateriális jószágra tekintettel jogdíj címén realizált nyereség csak olyan arányban jogosítson kedvezményre, amilyen arányban az adózó ezen immateriális jószág előállításához ténylegesen, saját maga hozzájárult.

Kedvező változások a SZIT-szabályozásban

TAO

2011 júliusában lépett hatályba a SZIT Törvény, a napokban pedig az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényt („SZIT Módosítás”), amely elháríthatja a törvény alkalmazása elől az ingatlanpiaci szereplők által a SZIT alapításával és működésével kapcsolatban korábban kifogásolt akadályokat.