kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

A biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

2013. augusztus 2. 18:42
Forrás: NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Címkék: őstermelő

A biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őstermelő, aki a tárgyévben már nem minősül kezdőnek és a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka – havi szinten ezen összeg egy tizenketted része – után 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2018-ban sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- új pénzmosás elleni szabályzat is (!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj 2018. 1-12. hóra: 21.420,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: info@onadozo.hu
 

Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a személyi jövedelemadó törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.
 
Az őstermelő magánszemély e tevékenysége alapján biztosítottá válik, ha a megszerzett és megszerezhető szolgálati idő együttesen eléri a 20 évet, továbbá egyéb jogcímen nem minősül biztosítottnak. Nem minősül biztosítottnak a kiskorú személy és a saját jogú nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte.
 
A biztosított mezőgazdasági őstermelő elektronikusan a 13T1041-es számú nyomtatványon jelenti be az adóhivatalnak biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát.
 
A bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a jogviszony megszűnését 8 napon belül, a változás tényét 15 napon belül kell teljesíteni.
 
A tevékenységét tárgyévben kezdő, illetve a megelőző évben 8 millió forintot meghaladó bevételt elért biztosított mezőgazdasági őstermelő a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 10 százalék nyugdíjjárulékot, a 4 százalék természetbeni- és a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, továbbá a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót.
 
Az a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őstermelő, aki a tárgyévben már nem minősül kezdőnek és a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka – havi szinten ezen összeg egy tizenketted része – után 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet.
 
A 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. Fontos, hogy az említett jogcímen kapott támogatások a járulékalap részét képezik.
 
A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a nyugdíjjárulékot, valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál (minimálbér, illetve a bevétel 20 százalékának egy tizenketted része) magasabb összeg után fizeti meg. A magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásában tehet nyilatkozatot a NAV-nak.
 
A biztosított mezőgazdasági őstermelő az őt terhelő járulékokat elektronikusan negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be – 2013. évben a 1358. számú nyomtatványon – és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

Kérje az Önadózó ingyenes bemutató számát!

Egy korábbi lapszámunk megküldésével Ön betekintést nyerhet abba a műhelymunkába, amellyel havonta több ezer vállalkozás, intézmény és tanácsadó részére nyújtunk szakmai információkat, megoldásokat adókötelezettségeik szakszerű teljesítéséhez. Önadózó:  újság + Online Fórum – szakmai segítség az adózásban és a könyvvitelben! Adó - Tb - Számvitel – Munkaügy a gyakorlatban, havonta 64 oldalon.  Az ingyenes megküldéshez kérjük adja meg postázási címét: info@onadozo.hu