Keresés az önadózó adatbázisában

Legfrissebb információk

A BREXIT hatásai a kereskedelmi forgalomra

ÁFA

E cikk keretében – fő vonalakban – azt kívánjuk bemutatni, hogy a megállapodás nélküli Brexitnek milyen hatásai lesznek/vannak a nemzetközi kereskedelemre, vagyis a Magyarország és az Egyesült Királyság közötti árukereskedelemre. Milyen áfa szabályokat kell alkalmazni?

Üzleti titok védelme a vállalkozásban - és további írások az Önadózó októberi számában

ELŐFIZETŐI HÍREK

KATA és kockázatai -★ Használtautó kereskedők adózása ★ KKV beruházási hitel kamatának adókedvezménye ★ Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások ★ A magánszemélyek részére biztosított képzések adózási szabályai ★ Ügyvezetők, választott tisztségviselők tb jogállása ★ Többes jogviszony társadalombiztosítási kérdései ★ Új pénzbeli ellátások az egészségbiztosítás területén ★ Környezetkímélő gépkocsik utáni adómentességek ★ Üzleti titok védelme a vállalkozásban ★ Végelszámolás – számvitel, tao, szja, tb. ★ Ha még nem előfizetőnk, fizessen elő most: 2019. 10-12. hónapra: 5.670,-Ft: info@onadozo.hu

Adattovábbítás az USÁ-ba

JOG

Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás során az EU-USA adatvédelmi pajzs szerint kell eljárni. Ennek lényege szerint az amerikai vállalatnak regisztrálnia kell az USA Kereskedelmi Minisztériumában, és kötelezettséget kell vállalniuk az adatvédelmi elvek betartására. Tehát megfelelőségi határozat alapján csak azon amerikai adatkezelők részére lehetséges az adattovábbítás, amelyek regisztráltak a rendszerbe.

Agresszív adóstruktúrák bejelentését írja majd elő a NAV

ART

2020-tól a tanácsadóknak jelenteniük kell mindazon, agresszívnek minősített, határon átnyúló adóstruktúrákat, amelyek megtervezésében vagy megvalósításában részt vesznek. Ez a kötelezettség nem csak adótanácsadókra, hanem bankokra, könyvelőkre és egyéb tanácsadókra is kiterjed

Az adatszivárgás vagy a szolgáltatásnyújtás szünetelése a cég jó hírnevét veszélyezteti

DIGITALIZÁCIÓ

Aki most lép a digitalizáció útjára, annak fontos, hogy már a kezdetektől figyeljen az IT-biztonságra, hiszen, ha utólag kényszerül rá – akár támadás, akár egy új szabályozás miatt –, akkor sokkal költségesebben építheti ki a védelmi rendszert, mintha a beruházás tervezésekor integráltan tekintett volna a fejlesztésre.

További híreink »

Aktuális lapszám

2019 / 10

2019 / 10 lapszám címlap képe

ÁFA

Aktuális adózási információk 1

Összefoglaló az Adótanácsadók Egyesülete Digitalizáció és automatizálás a könyvelésben című konferenciájáról ■ Pénzmosás ellen - Október végéig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést ■ Legújabb Önadózó kiadványok – előfizetőknek 50% kedvezménnyel

Tovább a cikkhez

Használtautó kereskedők adózása a NAV új jogértelemzésének tükrében 15

Írásunkban egy fontos részletkérdést kell megvizsgálnunk az adóhatóság jogértelmezésének tükrében. A jogértelmezés 2019. májusi 17-i dátummal került fel a NAV honlapjára.

Tovább a cikkhez

TAO

A kis- és középvállalkozások beruházási hitel kamatának adókedvezménye 17

A társasági adó törvény vonatkozó rendelkezései a kis- és középvállalkozások tárgyi eszköz beruházásait kívánják adókedvezmény biztosítása révén preferálni, mégpedig abban az esetben, ha az érintett adóalanyok hitelből finanszírozzák az új tárgyi eszközt, vagy pénzügyi lízing keretében szerzik be azt. Az alábbiakban áttekintjük az adókedvezmény legfontosabb szabályait.

Tovább a cikkhez

SZJA

A magánszemélyek részére biztosított képzések adózási szabályai 25

Írásunk az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések, illetve az azokhoz kapcsolódó járulékos költségek adózási szabályait kívánja bemutatni.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Az ügyvezetők, választott tisztségviselők társadalombiztosítási jogállása 30

Írásunk tárgyát illetően a szabályozásban évek óta nem volt változás, ezért nehezen érthető, hogy mégis mi az oka annak, hogy a gyakorlatban a foglalkoztatók bizonytalanok, és viszonylag sokat hibáznak a szabályok alkalmazása során. Pedig ez a helyzet. Ennek oka lehet, hogy a gazdasági társaságok tagjaival összefüggésben használt fogalmak köznapi értelme és a jogszabályokban meghatározott fogalmak keverednek egymással. A legnagyobb nehézséget még mindig a gazdasági társaságok tagjainak, vezető tisztségviselőnek társadalombiztosítási minősítése jelenti. Írásunkban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.

Tovább a cikkhez

Többes jogviszony társadalombiztosítási kérdései 32

IV. Az egyidejűleg fennálló társas vállalkozói és egyéni vállalkozói jogviszonyok kezelése a társadalombiztosításban, kiegészítve a kisadózó vállalkozások tételes adóját választókkal. Cikkünkben a többes vállalkozói jogviszonyokat vizsgáljuk biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség szempontjából, különös figyelemmel arra, ha egyik vállalkozói jogviszony tekintetében speciális adózási mód, úgymint a kisadózók tételes adója (KATA) kerül választásra.

Tovább a cikkhez

Új pénzbeli ellátások az egészségbiztosítás területén 36

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 2020. január 1-jétől két új pénzbeli egészségbiztosítási ellátást vezet be: az örökbefogadói díjat és a nevelőszülői gyermekgondozási díjat. Cikkünkben a két új ellátásra vonatkozó törvényi rendelkezésekkel ismerkedünk meg részletesen.

Tovább a cikkhez

A betudás jogintézménye a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásoknál 39

A pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokat - bizonyos törvény szerinti korlátok mellett és az adott ellátásra irányadó jogosultsági feltételek teljesülése esetén - bármelyik szülő igénybe veheti; sőt az is lehetséges, hogy ugyanazon ellátást egy ideig az egyik szülő, majd később a másik veszi igénybe. Az ellátások közötti választással összefüggésben felmerülhetnek jogalap nélküli kifizetések, amelyeket főszabály szerint az ellátást jogalap nélkül felvevő szülőnek vissza kellene fizetnie. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény ugyanakkor ilyen esetekre lehetővé teszi, hogy a jogalap nélkül felvett ellátást a szülőnek ne kelljen visszafizetnie, hanem a kérdéses összeg a másik szülő részére megállapított ellátás(ok)ból levonásra kerüljön. Ezt a jogintézményt nevezzük betudásnak.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

KATA és kockázatai - A kisadózó vállalkozások tételes adója - elhatárolás a munkaviszonytól 4

A kisadózó vállalkozások tételes adója – népszerű nevén a KATA - igen kedvező és egyszerű vállalkozási és adózási lehetőséget kínál a mikrovállalkozások számára. Ez miatt aztán évről évre egyre többen választják, és ennek révén egyre több cég is kerül kapcsolatba katás vállalkozással. Nagyon előnyös a kata – de erős kockázatai is vannak. Hiánypótló írásunkban ezt a kérdést járjuk körbe.

Tovább a cikkhez

Környezetkímélő gépkocsik utáni adómentességek 44

A következő írás a környezetkímélő gépkocsik megszerzéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó négy adónemben az adófizetés alóli mentesülés szabályait ismerteti, elöljáróban azonban a környezetkímélő gépkocsi fogalmának ismérveit mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások - VII. rész 20

Cikksorozatunk jelenlegi részében a kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk. A kísérleti fejlesztéssel összefüggő gyakorlati kérdések döntő része arra irányul, hogy mit lehet ide besorolni, hogyan lehet azt a kutatási tevékenységtől elkülöníteni, a befejezett és a befejezetlen kísérleti fejlesztés esetében pontosan milyen költségek aktiválhatók, a kísérleti fejlesztésből származó eszközök hol legyenek nyilvántartva, hogyan kell a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést megállapítani és elszámolni, milyen más módon vezethető az ki a könyvekből.

Tovább a cikkhez

KKV

VÉGELSZÁMOLÁS A GYAKORLATBAN 2. A végelszámolás számviteli feladatai 49

Összefoglaló írásunkban bemutatjuk a végelszámolás folyamán és befejezéskor elvégzendő számviteli feladatokat.

Tovább a cikkhez

3. A végelszámolás áfa kérdései 53

A vállalkozás jogutód nélküli megszűnésének egyik lehetséges formája a végelszámolás. Forgalmi adó szempontjából a végelszámolás folyamatához kapcsolódó feladatok három szakaszra oszthatók. Az egyes szakaszok a végelszámolás cégjogi szabályaihoz kapcsolódnak, szorosan összefüggnek vele. A szakaszokhoz kapcsolódóan elvégzendő feladatokat és annak adójogi konzekvenciáit érdemes még a végelszámolás megkezdését megelőzően végiggondolni.

Tovább a cikkhez

4. Bevallások a végelszámolás alatt 56

A végelszámolással kapcsolatos eljárási és bevallási teendők.

Tovább a cikkhez

5. A végelszámolás társasági adó kérdései 57

Társasági adózási szempontból a végelszámolási eljárás megindítása nem jelenti az adókötelezettség automatikus megszűnését, erre csak akkor kerül sor, ha a végelszámolás az adózó felszámolásának elrendelésével, vagy az adózó elleni kényszertörlési eljárással ér véget.

Tovább a cikkhez

6. A végelszámolás tb. kérdései 59

A végelszámoló társadalombiztosítási jogállása, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség

Tovább a cikkhez

7. A végelszámolás személyi jövedelemadó kérdései 61

A végelszámolással, felszámolással, kényszertörléssel összefüggésben magánszemélynél keletkező jövedelem utáni személyi jövedelemadó-kötelezettség

Tovább a cikkhez

JOG

Üzleti titok védelme a vállalkozásban 46

Azt már majdnem mindenki tudja, hogy a vállalati ügyvitelben a természetes személyek adatait és vonatkozó jogait az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR védi. De vajon mi védi a vállalkozások üzleti titkait? A vállalati ügyvitelben két igazán fontos adatkör van: a személyes adatok és az üzleti titkot képező információk köre. Érdemes a vállalkozásnak a GDPR-ban meghonosított adatvédelmi eszközöket, eljárásokat – ha már alkalmazásuk úgyis kötelező – kiterjeszteni az üzleti titok körébe tartozó információik védelmére is.

Tovább a cikkhez

2019 / 10 lapszám címlap képe

Önadózó újság: havonta 64 oldalon


Önadózó Online: e-Önadózó, gazdag szolgáltatások, mobilon és tableten is


Szabályzatok: Számviteli politika, GDPR szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat - előfizetőknek ingyenesen


Önadózó Gyorskérdés: szakértőink válaszolnak


2 + 2 mérlegképes kredit: kiadványkredit + szervezeti kredit


Önadózó Expressz Hírlevél: hetente kétszer


Önadózó Ügyfélszolgálat: info@onadozo.hu - telefon: 82 511-242

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

Korábbi Önadózó lapszámok

Olvasói vélemények

 • Nagy elismeréssel adózunk az Önadózó szerkesztésével kapcsolatban. El kell mondjam, nagyon sok kiadványt lemondtunk a jövő évtől, de az Önadózót biztosan nem fogjuk, mert nagyon sok értékes információt találunk benne.

  Hochschornerné Strasszer Éva

 • Köszönjük szépen a cafeteria szabályzatot. Egyetlen szaklapot, fórumot sem láttunk, ahol ilyen nagy segítséget kaptunk volna (ideértve a számviteli szabályzatokat is). Örömmel vagyunk az Önök előfizetői. Igazán köszönjük az adminisztrációkkal teli szakmánkban ezt a nagy segítséget.

  Nagy Edit

 • Ebben minden benne van. A többi nyugodtan lemondható!

  T.A.

 • Köszönet a KIVA-kalkulátorért. Ez az első, ami teljesen érthető és áttekinthető, nemcsak a háttérben számol néhány adatból. Én is valami hasonló levezetést terveztem összeállítani, nagyon köszi, hogy nem kellett. 

  Móczár Magdolna

 • Mindenek előtt gratulálok Önöknek ahhoz, hogy a NGM max ponttal értékelte az Önadózó szakmaiságát a kreditpontok odaítélésekor! Hasonlóan gondolom én is már régóta, és gondoltam már tavaly év végén is, amikor egy Önadózó előfizetéssel ajándékoztam meg a könyvelőmet karácsonyra. 

  Bálint József ügyvezető

 • Tisztelt Adónet.hu Zrt! Hálásan köszönöm a feltöltött pénzmosás elleni szabályzatot, Dr. Szabó Tibor Úr alapos munkáját! Hatalmas terhet vettek le a vállunkról, nagy segítség volt a tennivalók felsorolása is! További jó munkát kívánok!

  Varga Zsuzsanna

 • Talán már több, mint egy évtizede, hogy évről-évre támaszunk és szakértő társunk az Önadózó Szaklap. Ezúton megköszönjük a színvonalas és megbízható tartalmat, amelyhez hasonlót továbbra sem találunk a szakmában.

  Kristóf Jánosné

 • Gratulálni szeretnék a munkájukhoz, az újsághoz, a weboldalhoz, a fórum szakértőinek a sok jótanácsért pedig külön köszönet! A leghasznosabb szakmai lap az Önöké, minden más kiadványt lemondtam, csak innen tájékozódom minden szakmai témában.

  Beckné Bakos Márti

 • Gondolkodom az előfizetésen, mert kezd abnormálissá válni MO-n a jogi helyzet. 35 éve vagyok a szakmában, de most semmiben nem vagyok biztos.

  B.L.É.

 • Gratulálni szeretnénk Önöknek, mert nagyon hasznos a fórum és az újság is. Csak ezt az újságot olvassuk és ezt az oldalt használjuk. Az újságba nagyon jók a gyakorlati példák, a fórum rendkívül hasznos, és mindemellett gyors is. Az ügyfélszolgálat elérhető és segítőkész.

  4 Negyed Kft.

Önadózó Cikkek