Keresés az önadózó adatbázisában

Legfrissebb információk

Ingyenes jogi segélyvonal Önadózó előfizetőknek!

JÁRULÉKOK, TB

dr. Szabó Tibor ügyvéd bármikor hívható telefonon és e-mailben várja az Önadózó előfizetői, az előfizető munkatársai és ügyfelei jogi kérdéseit munkajog, kormányrendeletek értelmezése , adózás, cégjog, gazdasági jog, adatvédelem terén.

Veszélyeztetett ágazatok: Itt a NAV válasza arra, hogy a mentességek a kfizetőre vonatkoznak, vagy munkakörre

JÁRULÉKOK, TB

A veszélyeztetett ágazatok szociális hozzájárulási adó alóli mentesülése és kedvező járulékfizetési kötelezettsége a munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre terjed ki - függetlenül azok munkakörétől - és e szabályokat nem alkalmazhatja költségvetési szerv kifizető.

NAV: érdemes átnézni az szja-bevallási tervezeteket

SZJA

A jóvá nem hagyott tervezet - az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezettek kivételével - a május 20-ai határidőt követően automatikusan bevallássá válik.Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás (például magánszemélytől ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak a bevallási tervezetet ki kell egészítenie.

Július 1.től új számlaadat-szolgáltatás lép életbe. Halasztásról nincs információ

ÁFA

Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, számlánként akár 500 ezer forint bírságot is kiszabhat a hatóság. A MAZARS összefoglalója szerint a változás - rövid távon - növeli az adózók adminisztrációs terheit, de célja, hogy ezáltal a jövőben általános forgalmi adó bevallási tervezetek álljanak rendelkezésre az adózók számára. 

Megjelent az eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet

JOG

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkeresetlevelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró fél kizárólag írásban, a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti. A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

További híreink »

Aktuális lapszám

2020 / 04

2020 / 04 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információnk: megrengett a világunk 1

Így indult. MTI híreket szemlézve dokumentáljuk a történelmi eseményeket, kommentár nélkül. Tavaszi krónika 2020-ból.

Tovább a cikkhez

Vész-veszélyhelyzeti forgatókönyvek koronavírus-járvány idején 4

Mi ez az őrület és meddig fog ez tartani? Mi lesz addig? Mit lehet tenni ebben a hirtelen ránkszakadt vész-veszélykorszakban? Bemutatjuk az azonnal intézkedésekről szóló kormányrendeletet, a fizetési könnyítések szabályait, az egyéni vállalkozók szünetelésének szabályait, a csődvédelem lehetőségeit. De meglehet, a fizetésképtelenség, felszámolás szabályaival is tisztában kell lennünk. Már az is kérdés, hogyan a taggyűlés / közgyűlés hogyan fogadja el a számviteli beszámolókat?

Tovább a cikkhez

Lehetséges munkajogi intézkedések a járványügyi veszélyhelyzet munkáltatói kezelésére 10

Írásunk áttekinti, hogy a világjárvánnyá vált koronavírus által okozott  veszélyhelyzetben a Munka törvénykönyvében milyen recepteket találunk a munkaviszonyok életben tartására, a munkáltatói és munkavállalói érdekek figyelembe vételére

Tovább a cikkhez

NAV fizetési kedvezmények, méltányossági kérelmek előterjesztése a járványhelyzetre tekintettel 14

Az alábbiakban a NAV tájékoztatói alapján összefoglaljuk a vállalkozások, magánszemélyek által az adóhatóság részére előterjeszthető méltányossági kérelmek szabályait. ★ Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei ★ Végrehajtási eljárás felfüggesztésének kérelmezése ★ Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye ★ Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

Tovább a cikkhez

Home office - Hogyan vezessük a céget, ha minden munkatárs otthonról dolgozik? 16

A járvány itt van, és ezzel nemcsak együtt kell élni, hanem valamilyen módon kezelni is kell, és arra is kell gondolni, hogy a válság után is lesz élet, és élni kell, most is, meg később is. Most egyetlen dologra fókuszálunk, az otthoni munkavégzésre és kapcsolattartásra.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Küszöbön az online számla adatszolgáltatás kibővítése. Hogyan számlázzunk július 1-től? 18

Hacsak a koronavírus-járvány miatt el nem halasztják - a felkészülési idő lassan lejár, van még két hónap a cselekvésre. A kisvállalkozások, alanyi adómentesek, katás vállalkozások leginkább azok, amelyeket most ér el az online számla adatszolgáltatás kiterjesztése. Új alapokra kell helyezni a számlázási ügyvitelt, konkrétan már nem halasztható tovább a régi típusú számlázó programok lecserélése. De mire váltsunk? Írásunkban bemutatjuk, hogyan változnak a nyugtaadás, a számlázás szabályai 2020 július 1-től? Milyen számlázási megoldásokat lehet alkalmazni? Ha maradunk a kézi számlázásnál, hogy teljesíthető manuálisan az online számla adatszolgáltatás? Milyen számlázó programot használjunk? Hogyan kössük be a számlázó programot a NAV adatszolgáltatásba? Bemutatjuk a legnépszerűbb online számlázó programokat, köztük a NAV Online Számlázót is, előnyeivel, hátrányaival együtt. E cikket szerkeszthető formátumban elérhetővé tesszük előfizetőinknek, az Önadózó honlap Online / Segédletek menüjében és minden szerzői jogi kötöttség nélkül felhasználhatják a cégvezetés, munkatársak, ügyfelek tájékoztatására.

Tovább a cikkhez

Összefoglaló a behajthatatlan követelés miatti áfa csökkentés szabályairól 24

Az Áfa törvény 2020. január 1-jétől lehetőséget biztosít a véglegesen behajthatatlanná váló követelések adóalapjának utólagos csökkentésére. Főszabály szerint a hatályba lépés után teljesülő ügyletek esetében alkalmazható, Átmeneti szabály rögzíti, hogy az új rendelkezések azokban az esetekben is alkalmazhatóak, amikor a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja 2020. január 1. napját megelőzi, de 2015. december 31. napját követő időpontra esik.

Tovább a cikkhez

Lakóingatlan értékesítések áfa vonzata 2020 26

2020-tól kezdődően fő szabály szerint az új lakásokat méretüktől függetlenül 27%-os adókulccsal kell értékesíteni. Azon értékesítésre alkalmazandó az általános adókulcs, amely értékesítésnek a teljesítési időpontja 2020-ra esik. Azonban az átmeneti szabály szerint azon ingatlanokat, amelyek már 2018.11.01. előtt végleges építési engedéllyel rendelkeztek, vagy családi házak esetében addig megkezdődött (feltöltött építési napló, és egy megkezdett munkafázis) az építkezés még 2023 december 31-ig 5%-os adókulccsal lehet értékesíteni.

Tovább a cikkhez

TAO

Kis- és középvállalkozások méret szerinti besorolása 28

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] bizonyos adóalap- és adókedvezményeket csak a kis- és középvállalkozások [kkv] számára biztosít, ebből adódóan fontos az, hogy a kedvezményekkel élni kívánó adózók megfelelően határozzák meg a vállalkozási méretüket. A vállalkozások méret szerinti besorolása első „látásra” egyszerűnek tűnhet, ugyanakkor ez egy elég összetett feladat. Az alábbiakban ehhez nyújtunk segítséget különböző példák bemutatásával.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása - Esetpélda 35

A Pénzügyi helyzetkimutatás és az Átfogó jövedelemkimutatás összeállítása. A cikkben esetpéldán keresztül – egy vállalkozás főkönyvi kivonatát alapul véve - mutatjuk be a Pénzügyi helyzetkimutatás és az Átfogó eredménykimutatás összeállítását az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard szerint. Rámutatunk a Pénzügyi kimutatás-részek összeállításához kapcsolódó legfontosabb standard-előírásokra: a számviteli alapelvek érvényesülésére, a kötelező és alapvető tartalmi felépítésre és közzétételi kötelezettségre. 

Tovább a cikkhez

SZJA

Az idényjellegű foglalkoztatás szabályai és az abból származó jövedelem bevallása 43

Cikkünkben bemutatjuk az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait és kitérünk arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet mikor kell a személyi jövedelemadó-bevallásban szerepeltetni.

Tovább a cikkhez

Az ingó vagyontárgyak értékesítésének adózási szabályai 50

Cikkünk bemutatja az ingó vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatos adózási szabályokat, kitérve a gazdasági tevékenység, illetve nem gazdasági tevékenyég keretében megvalósuló ingóértékesítés adókötelezettségére, továbbá bemutatja az ingóértékesítés speciális eseteit is.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

2020 márciusi változások a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapítására irányuló eljárásokban 58

2020 március 1-jétől igen jelentős szervezeti változásokra került sor a kormányhivatalokban, amely változások érintették a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapításával foglalkozó szakterületet is. E mellett alapvetően átalakultak a biztosítottak által igénybe vehető jogorvoslati formák. 2020. április 1-jétől pedig újabb változásokra kerül sor, amelyek a közigazgatási perekben eljáró bíróságokat érintik.

Tovább a cikkhez

JOG

Pénzmosás elleni belső szabályzat – és egyéb aktuális feladatok 62

Meglehet, a koronavírus-járvány ezt is háttérbe szorítja, de azért áprilisban könyvviteli, adótanácsadó, ingatlanos és más szolgáltatóknak van egy elvégzendő feladatuk: a pénzmosás elleni törvény módosítása folytán április 9-ig új belső szabályzatot kell készíteniük. Ehhez a NAV közzé is tette a típusszabályzatokat. Cikkünkben összefoglaljuk a szolgáltatók belső szabályzattal kapcsolatos teendőit, az Önadózó előfizetők munkáját pedig egy komplett pénzmosás elleni csomaggal segítjük, amely tartalmaz egy kidolgozott belső szabályzatot, belső kockázatértékelést és oktatási segédletet is. Letölthető a www.onadozo.hu oldalról.

Tovább a cikkhez

2020 / 04 lapszám címlap képe

Önadózó újság: havonta 64 oldalon


Önadózó Online: e-Önadózó, gazdag szolgáltatások, mobilon és tableten is


Szabályzatok: Számviteli politika, GDPR szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat - előfizetőknek ingyenesen


Önadózó Gyorskérdés: szakértőink válaszolnak


2 + 2 mérlegképes kredit: kiadványkredit + szervezeti kredit


Önadózó Expressz Hírlevél: hetente kétszer


Önadózó Ügyfélszolgálat: info@onadozo.hu - telefon: 30 158 8787

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

E-Önadózó megtekintése

Korábbi Önadózó lapszámok

Olvasói vélemények

 • Nagy elismeréssel adózunk az Önadózó szerkesztésével kapcsolatban. El kell mondjam, nagyon sok kiadványt lemondtunk a jövő évtől, de az Önadózót biztosan nem fogjuk, mert nagyon sok értékes információt találunk benne.

  Hochschornerné Strasszer Éva

 • Köszönjük szépen a cafeteria szabályzatot. Egyetlen szaklapot, fórumot sem láttunk, ahol ilyen nagy segítséget kaptunk volna (ideértve a számviteli szabályzatokat is). Örömmel vagyunk az Önök előfizetői. Igazán köszönjük az adminisztrációkkal teli szakmánkban ezt a nagy segítséget.

  Nagy Edit

 • Ebben minden benne van. A többi nyugodtan lemondható!

  T.A.

 • Köszönet a KIVA-kalkulátorért. Ez az első, ami teljesen érthető és áttekinthető, nemcsak a háttérben számol néhány adatból. Én is valami hasonló levezetést terveztem összeállítani, nagyon köszi, hogy nem kellett. 

  Móczár Magdolna

 • Mindenek előtt gratulálok Önöknek ahhoz, hogy a NGM max ponttal értékelte az Önadózó szakmaiságát a kreditpontok odaítélésekor! Hasonlóan gondolom én is már régóta, és gondoltam már tavaly év végén is, amikor egy Önadózó előfizetéssel ajándékoztam meg a könyvelőmet karácsonyra. 

  Bálint József ügyvezető

 • Tisztelt Adónet.hu Zrt! Hálásan köszönöm a feltöltött pénzmosás elleni szabályzatot, Dr. Szabó Tibor Úr alapos munkáját! Hatalmas terhet vettek le a vállunkról, nagy segítség volt a tennivalók felsorolása is! További jó munkát kívánok!

  Varga Zsuzsanna

 • Talán már több, mint egy évtizede, hogy évről-évre támaszunk és szakértő társunk az Önadózó Szaklap. Ezúton megköszönjük a színvonalas és megbízható tartalmat, amelyhez hasonlót továbbra sem találunk a szakmában.

  Kristóf Jánosné

 • Gratulálni szeretnék a munkájukhoz, az újsághoz, a weboldalhoz, a fórum szakértőinek a sok jótanácsért pedig külön köszönet! A leghasznosabb szakmai lap az Önöké, minden más kiadványt lemondtam, csak innen tájékozódom minden szakmai témában.

  Beckné Bakos Márti

 • Gondolkodom az előfizetésen, mert kezd abnormálissá válni MO-n a jogi helyzet. 35 éve vagyok a szakmában, de most semmiben nem vagyok biztos.

  B.L.É.

 • Gratulálni szeretnénk Önöknek, mert nagyon hasznos a fórum és az újság is. Csak ezt az újságot olvassuk és ezt az oldalt használjuk. Az újságba nagyon jók a gyakorlati példák, a fórum rendkívül hasznos, és mindemellett gyors is. Az ügyfélszolgálat elérhető és segítőkész.

  4 Negyed Kft.

Önadózó Cikkek