Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Keresés az Önadózó adatbázisában

Legfrissebb információk

Jelentősen csökkentette az áfacsalásokat az online pénztárgépek bevezetése

ÁFA

A NAV augusztusban a bevallásuk alapján alvó, azonban a kül- és belföldi kontrolladatok tanúsága szerint tevékenységet folytató cégeket ellenőrzi

Az adóeljárást érintő változások

ART

A késedelmi kamat visszaállítása * Nő a késedelmi pótlék mértéke * Az önellenőrzési pótlék mértéke változatlan marad

Számviteli törvényt érintő változások

SZÁMVITEL

IFRS-ekhez kapcsolódó módosítások * Követelés-engedményezés elszámolása * Támogatások elszámolása * Egyéb módosítások * Apport * Üzleti vagy cégérték egyesülés esetén

2018 adó, pénzügy, számvitel képzések a Sämlingnél

ELŐFIZETŐI HÍREK

Nyári Online Kedvezmény! Továbbá kreditpontos konferenciák, kreditpontos IFRS képzések, Mérlegképes továbbképzések és további 2018-as gazdasági képzések.

További híreink »

Gyorskérdések - Szakértői válaszok

SZÁMLÁZÓ

ART

Beolvadás NAV bevallások

SZÁMVITEL

Elkésett számla

ÁFA

előleg számla

ÁFA

További gyorskérdések »

Aktuális lapszám

Önadózó 2018/07-08

Önadózó 2018/07-08

Beköszöntő

Aktuális adózási információk 1

Előzetes a 2019-es adóváltozásokból. A Pénzügyminisztérium június 20-án benyújtotta az adóváltozásokról szóló törvényjavaslatot. Ebből szemezgetünk, a változásokra elfogadásuk után még visszatérünk, de a javaslatokkal is érdemes foglalkozni, mert sok új információt hordoznak, lényeges változásokat vetítenek előre.

Tovább a cikkhez

Adó - TB - Számvitel

Elindult az online számlázás 4

A szakmai közönség nagy kíváncsisággal várja, hogyan debütál az online számlázás. Az utolsó percekben is módosult az online számlarendszer az éles indulás előtt. A NAV nem tervezi bírságmentes időszak bevezetését.

Tovább a cikkhez

Teljesítési időpont ingatlanértékesítés esetén 6

A teljesítési időpont ellenőrzése szinte minden nagyobb értékű ügylet esetében megtörténik az adóellenőrzés során, így kiemelt figyelmet kell fordítani annak meghatározására! Bemutatjuk a vonatkozó szabályokat és eseteket.

Tovább a cikkhez

Komplex ügyletek, egyedi ügyletek sorozata, járulékos költségek 8

Jelen cikkben azt tűztem célul, hogy megpróbálom a komplex ügyleteket elhatárolni az olyan gazdasági eseményektől, ahol a szerződés több egymástól független kötelemet keletkeztet. Nagyon kényelmetlen a témakör, hiszen a magyar jogalkalmazási gyakorlat rengeteg téves beidegződést tartalmaz, és a beidegződött rossz szokásoktól lehet legnehezebben megszabadulni. Nem segíti elő a rossz beidegződések leküzdését az a külső körülmény, hogy a jogalkalmazó szervek rendre nem következetesek a kérdéskörben, és az Európai Bíróság ítéletei sem adnak egyértelmű iránymutatást.

Tovább a cikkhez

Külföldi utas részére történő áfa-visszatérítés szabályai 9

A kiskereskedelmi egységek eladói egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a külföldi turisták forgalmi adó felszámítása nélkül, adómentesen szeretnének vásárolni a boltjukban. Első hallásra (adóelkerülő magatartást mellőzve) ez lehetetlennek tűnik, de az Áfa tv. illetve a Héa Irányelv szabályai szerint van rá mód és lehetőség, hogy jogszabályi rendelkezések betartása mellett közvetve vagy közvetlenül megvalósuljon az áfa nélküli értékesítés.

Tovább a cikkhez

A vállalatcsoporton belüli kölcsönügyletek főbb adókérdései 12

Kapcsolt vállalkozások között pénzeszközök átadására alapvetően két fő módon kerülhet sor: alapításkor vagy tőkeemelés során, tulajdonosi részesedés megszerzése ellenében; avagy a vállalatcsoport valamely másik tagjának történő kölcsönnyújtás útján. Rövid említést érdemel még az ellenérték nélküli pénzeszköz átadás, azaz az a speciális kölcsön, amelyet nem vár vissza a nyújtója. A jelen cikkben azonban csak a visszafizetési kötelezettség előírása mellett átadott pénzügyi eszközök kölcsönzésének jellemző módjait, valamint azok főbb adózási hatásait igyekszünk körüljárni. Most nem vizsgáljuk tehát a tulajdonosi részesedés ellenében, valamint az ingyenesen átadott pénzeszközök adókezelését. Rövid kitekintést teszünk viszont arra az esetre, amikor a kapcsolt vállalkozások nem tényleges kölcsönnyújtással, hanem a külső finanszírozás bevonását segítő garanciavállalással támogatják egymás likviditását.

Tovább a cikkhez

A bizonylatok megőrzése és selejtezése II. 15

Cikkünk első részét a júniusi számunkban közöltük. Most a selejtezés, megsemmisítés, megsemmisült, elveszett iratok kérdéskörével foglalkozunk. Kitérünk a bizonylatokra vonatkozó szabályok megsértése szankcióira is.

Tovább a cikkhez

IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel II. rész 18

A 2018. január 1-től hatályos IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel standard meghatározza az üzleti tevékenység árbevétele elszámolásának módját és azzal összefüggésben a gazdálkodó közzétételi kötelezettségét a kiegészítő megjegyzésekben. A standard meghatároz egy modellt, az ún. 5 lépés modellt, a gazdálkodó által kötött szerződések azonosításához és a szerződésből eredő árbevétel számviteli kezeléséhez. A cikk az 5 lépés modellt követve, összefoglaló ábrák és esetpéldák alapján mutatja be a standard előírásait. Előző lapszámunkban megjelent írást folytatva, a 2. lépéstől követjük a vonatkozó elszámolásokat.

Tovább a cikkhez

Kedvezményes nyári juttatások adózása 25

Cikkünk a munkavállalóknak adható, jellemzően a nyári időszakban felmerülő tipikus juttatási elemek személyi jövedelemadó kötelezettségét vizsgálja.

Tovább a cikkhez

A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyek tételes átalányadózásának szabályai 31

Sok magánszemély hasznosítja a tulajdonában lévő ingatlant turisztikai célra, gyakran előfordul, hogy az ingatlant vagy annak néhány szobáját kiadja szálláshelyként, az utóbbi években pedig online foglalási oldalakon keresztül is hirdethetik magánszemélyek a kiadó szálláshelyeket (pl. Airbnb). Ha a magánszemélyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, akkor többféle tevékenységi forma és adózási mód közül választhatják ki a számukra legkedvezőbbet, hiszen ez a tevékenység végezhető egyéni vállalkozóként, illetőleg adószámos magánszemélyként is.

Tovább a cikkhez

Méltányosság és egyszeri segély a társadalombiztosításban 35

A társadalombiztosítás rendszerében igénybe vehető különböző pénzbeli ellátásoknak olyan egyértelműen meghatározott jogosultsági feltételei vannak, amelyektől eltérni nem lehet. Például az öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges - egyebek mellett - legalább 20 év szolgálati idő, vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz a gyermek születését megelőző 2 éven belül legalább 365 nap biztosítási idő. Ha az egyes ellátásokra való jogosultsághoz szükséges normatív feltételek nem teljesülnek, lehetőség nyílik - a jogszabályokban meghatározott keretek között - az ellátás méltányosságból történő megállapítására. E mellett mind az egészségbiztosítás, mind a nyugdíjbiztosítás területén igényelhető egyszeri segély is. Cikkünkben ezen jogintézményekkel ismerkedünk meg részletesen.

Tovább a cikkhez

A rehabilitációs hozzájárulás 42

A magyar gazdaságban jelenlévő munkaerőhiány is arra ösztönzi a gazdálkodókat, hogy egyre magasabb számban vonják be a foglalkoztatotti körbe a megváltozott munkaképességű személyeket. Az adórendszer a saját eszközeivel is ösztönzi a munkaadókat, hiszen a megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazó munkáltató adókedvezményben részesül, illetve azok a munkáltatók, amelyek nem foglalkoztatnak, vagy nem a törvényben meghatározott számban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalót, rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségük keletkezik.

Tovább a cikkhez

Civil szervezetek GDPR kötelezettségei 45

Miután az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) minden olyan adatkezelésre kiterjed, amely nem otthoni, nem személyes adatkezelés – a civil szervezeteknek – egyesületeknek, alapítványoknak, nonprofit gazdasági társaságoknak is vannak feladataik e téren. Cikkünkben számba vesszük a civil szervezetek GDPR megfelelésének feladatait, főbb adatkezeléseik szabályait.

Tovább a cikkhez

Vállalkozás

I. Telephely, fióktelep – az adóeljárási szabályok tükrében 48

Jelen cikk a külföldi vállalkozások belföldi telephelye, fióktelepe tekintetében kíván eligazítást adni adóeljárási szempontból, figyelemmel a megváltozott 2018. évi szabályokra.

Tovább a cikkhez

II. Telephely, fióktelep, kereskedelmi képviselet a társági adó tükrében 51

Az alábbiakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [a továbbiakban: Tao. tv.] a külföldi vállalkozások magyarországi telephelyére, fióktelepére, illetve a belföldi adózók külföldi telephelyére, fióktelepére vonatkozó szabályait mutatjuk be. Kitérünk továbbá arra is, hogy a külföldi vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseletei miért bírnak „kevesebb relevanciával” a társasági adó rendszerében.

Tovább a cikkhez

III. Fióktelep, állandó telephely az általános forgalmi adó kötelezettségek tükrében 58

Az Áfa törvény alkalmazása szempontjából kiemelkedő jelentőségű az állandó telephely, mint fogalom egyértelműsítése, hiszen a kérdéskörben történő tévedésből következhet, hogy az adót nem megfelelő államban fizeti meg a gazdálkodó, vagy a szerződő felek közül nem a jogszabályban meghatározott személy fizet adót.

Tovább a cikkhez

IV. Tudnivalók a fióktelepen, kereskedelmi képviseleten munkát végző magánszemélyek adózásáról 60

A fióktelepek, kereskedelmi képviseletek a határon átnyúló vállalkozás megtestesítői, a külföldi vállalkozás olyan szervezeti egységei, amelyek a külföldi anyavállalat termékeinek, szolgáltatásainak értékesítése érdekében tevékenykednek. Emiatt a fióktelepen, kereskedelmi képviseleten gyakran végeznek munkát a külföldi anyacég munkavállalói, illetve a magyar munkavállalók is többet vannak külföldön, mint egy csupán belföldön tevékenységet végző vállalkozásnál. Cikkünkben bemutatjuk a fióktelep, kereskedelmi képviselet, telephely fogalmak viszonyát, majd az ott munkát végző magánszemélyek jövedelmének adóügyi megítélésével és a felmerülő kifizetői feladatokkal foglalkozunk.

Tovább a cikkhez

V. Fióktelepekkel, telephelyekkel és képviseletekkel kapcsolatos számviteli szabályok 65

Jelen cikkünkben bemutatjuk a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei, képviseletei és a telephelyek számviteli elszámolására és beszámolójának elkészítésére vonatkozó főbb szabályokat. Mindenek előtt tisztázni kell, hogy ezek fogalmilag pontosan milyen szervezeteket jelentenek, azok milyen jogszabályok alapján működnek, és vonatkoznak-e rájuk a hazai számviteli elszámolási, beszámoló készítési és közzétételi szabályok.

Tovább a cikkhez

Önadózó 2018/07-08

Önadózó újság: havonta 64 oldalon


Önadózó Online: e-Önadózó, gazdag szolgáltatások, mobilon és tableten is


Szabályzatok: Számviteli politika, GDPR szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat - előfizetőknek ingyenesen


Önadózó Gyorskérdés: szakértőink válaszolnak


2 + 2 mérlegképes kredit: kiadványkredit + szervezeti kredit


Önadózó Expressz Hírlevél: hetente kétszer


Önadózó Ügyfélszolgálat: info@onadozo.hu - telefon: 82 511-242

Korábbi Önadózó lapszámok

Olvasói vélemények

 • Ebben minden benne van. A többi nyugodtan lemondható!

  T.A.

 • Gratulálni szeretnék a munkájukhoz, az újsághoz, a weboldalhoz, a fórum szakértőinek a sok jótanácsért pedig külön köszönet! A leghasznosabb szakmai lap az Önöké, minden más kiadványt lemondtam, csak innen tájékozódom minden szakmai témában.

  Beckné Bakos Márti

 • Tisztelt Adónet.hu Zrt! Hálásan köszönöm a feltöltött pénzmosás elleni szabályzatot, Dr. Szabó Tibor Úr alapos munkáját! Hatalmas terhet vettek le a vállunkról, nagy segítség volt a tennivalók felsorolása is! További jó munkát kívánok!

  Varga Zsuzsanna

 • Mindenek előtt gratulálok Önöknek ahhoz, hogy a NGM max ponttal értékelte az Önadózó szakmaiságát a kreditpontok odaítélésekor! Hasonlóan gondolom én is már régóta, és gondoltam már tavaly év végén is, amikor egy Önadózó előfizetéssel ajándékoztam meg a könyvelőmet karácsonyra. 

  Bálint József ügyvezető

 • Talán már több, mint egy évtizede, hogy évről-évre támaszunk és szakértő társunk az Önadózó Szaklap. Ezúton megköszönjük a színvonalas és megbízható tartalmat, amelyhez hasonlót továbbra sem találunk a szakmában.

  Kristóf Jánosné

Önadózó Cikkek

Szakmai kategóriák

Kiemelt témák