Keresés az önadózó adatbázisában

Legfrissebb információk

Vevői készlet kis értékű hiányának mértéke

ÁFA

A levonási jog olyan arányban gyakorolható, amilyen mértékben bizonyítható, hogy a termék megsemmisülését vagy más vagyoni kárt, az adóalany tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy egyéb vagyoni kár esetében bizonyítja, hogy a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Megjelent a vidéki turizmus fejlesztését támogató vidékfejlesztési pályázati felhívás

TÁMOGATÁSOK

A felhívás célja a vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. A felhívás keretein belül többek között lehetőség van a gazdák által már működtetett szálláshelyek továbbfejlesztésére vagy újak létrehozására, a kapcsolódó kiegészítő turisztikai szolgáltatások kialakítására, és az ehhez szükséges eszközök beszerzésére.

Adóügy és büntetőügy – kéz a kézben

JOG

Az utóbbi időkben szemmel láthatólag megváltozott a NAV ellenőrzési gyakorlata. Míg korábban egy adóellenőrzés többnyire önmagában indult, addig mára már egyre többször kezd a NAV büntetőeljárást is az adóvizsgálat mellett. Különösen így van ez az áfát érintő fiktív számlás ügyletekben, a jövedéki ügyekben és egyes vámügyekben is. De mi áll e mögött? A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője segít megérteni.

Benyújtották az év végi adócsomagot az Országgyűlésben

ART

Ez alapján 2022. január 1-től megszűnik szakképzési hozzájárulás, két és fél százalékponttal mérséklődik a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó. A kifizetőt terhelő ekho is 15,5 százalékról 13 százalékra csökken.A KIVA kulcsa 10%-ra csökken. Jövőre is maximum 1 % lehet a kkv-k által fizetendő helyi iparűzési adó mértéke. A tervezet szerint a babakötvény után járó állami támogatás összege a duplájára - 6 ezer forintról 12 ezer forintra - nő.

Még lehet jelentkezni a kisgyermekes szülők elhelyezkedését segítő programba

TÁMOGATÁSOK

A nem Budapesten vagy Pest megyében élő, kisgyermekes szülőknek lehetőséget biztosítsanak az általános iskola befejezésére vagy egy szakma megszerzésére. Mindehhez a képzésekben részt vevők ösztöndíjban részesülnek, havi 100 ezer forint értékben, egy éven át.

További híreink »

Aktuális lapszám

2021 / 11

2021 / 11 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Tisztelt Előfizetőnk!  Ezúton is értesítjük, hogy előfizetése megújításához október 25-én e-mail címére megküldtük az ÖNADÓZÓ ÚJSÁG 2022. évre szóló előfizetési számláját.

Tovább a cikkhez

A könyvelői munka trendjei, avagy mit hozhat a jövő? 4

Az elmúlt években az elektronikus ügyintézés és a könyvelést segítő elektronikus szolgáltatások széles körben való megjelenésének köszönhetően a könyvelői szakma jelentős átalakulása indult el. Ezt a folyamatot felerősítette a pandémia hatása, ami egyúttal új kihívásokat is hozott mind az ügyfelek, mind a könyvelési szolgáltatók számára.

Tovább a cikkhez

Kreditinfók  2021 7

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, ügyvédek  továbbképzési kötelezettségei. Van még két hónap a 2021-es továbbképzési évből, amely idő alatt mindenki számba veheti az eddig teljesített kreditjeit és  pótolhatja is a hiányzókat. Írásunkban áttekintjük a pénzügyi, jogi szakképesítésekre vonatkozó, 2021-ben hatályos  továbbképzési szabályokat.  A mérlegképes könyvelőknek az év végéig - a tevékenységi engedély visszavonása terhével - 16 kreditet kell összegyűjteniük, a könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak, adószakértőknek 20-at. Az ügyvédeknek idén 16 kreditet kell teljesíteniük, de nekik figyelniük kell  arra is, hogy a  koronavírus-járvány miatt  tavalyról van-e áthúzódó kötelezettségük.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Félresikerült webáruházi rendelések 11

Írásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen problémát okozhat cégek internetes vásárlásánál, ha nem adjuk meg a közösségi adószámot illetve, ha nincs közösségi adószámunk! Az adószám kérdésköre azért kiemelt fontosságú mert eltérő szabályok vonatkoznak az adóalanyok és a nem adóalanyok közösségből történő vásárlásaira.

Tovább a cikkhez

TAO

Az ingyenes juttatások hatása a kisvállalati adóalapra 13

Ingyenes juttatást, támogatást, adományt természetesen bármely adónem alanyai, így a kisvállalati adóalanyok is nyújthatnak. Az ingyenes juttatások adóalapra gyakorolt hatása kapcsán a társasági adó rendszerében találjuk a legsokrétűbb szabályozást, ugyanakkor a kisvállalati adóalapot is érinthetik bizonyos típusú támogatások még akkor is, ha egyébként maga a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [a továbbiakban: Katv.] közvetlenül nem is tesz említést az ingyenes juttatásokról.

Tovább a cikkhez

A kisvállalati adó és a szociális hozzájárulási adó kapcsolata 15

Közismert tény, hogy a kisvállalati adó alanyai mentesülnek a szociális hozzájárulási adó bevallása és megfizetése alól. Ha a kisvállalati adóalanyokat a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ilyen közteher nem érinti, akkor mégis milyen kapcsolat állhat fenn a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó között? E kérdés kapcsán érdemes több aspektust megvizsgálni. Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb kapcsolódási pontokat kitérve az elmúlt időszak aktualitásaira is

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

A kriptovalutákkal való számviteli elszámolások 21

A kriptovalutákkal való tranzakciók, gazdasági események elszámolására és azok értékelésére a jelen cikkben leírt megoldásokat – a kriptovalutákra vonatkozó kifejezett jogszabályi rendelkezések hiányában – a számviteli törvény általános előírásaiból és számviteli alapelveiből vezetjük le, de ez nem zárja ki más lehetséges eljárások alkalmazását.

Tovább a cikkhez

Az IFRS9 üzleti modellje a pénzügyi instrumentumok megjelenítésére és értékelésére 30

A cikk bemutatja az IFRS 9 előírásait a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek osztályozására és értékelésére, példákon keresztül értelmezi a besorolás és az értékelés összefüggéseit. Áttekintést ad a pénzügyi eszközök besorolására alkalmazható üzleti modellekről, valamint az instrumentumok - egyes értékelési kategóriákba történő - átsorolási lehetőségeiről.

Tovább a cikkhez

SZJA

A személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettségek alakulása a 2021. évben irányadó veszélyhelyzeti szabályok tükrében 38

Cikkünkben bemutatjuk a koronavírus világjárvány miatt bevezetett személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és kifizetői terheket érintő veszélyhelyzeti szabályokat, amelyek a 2021-es év során hatályosak, vagy hatályosak voltak.

Tovább a cikkhez

A kisadózó vállalkozások tételes adója és az egyéni vállalkozók belépési-, kilépési és áttérési szabályok 43

Az év vége közeledtével tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak is érdemes átgondolniuk, hogy az általuk végzett tevékenységre alkalmazott adózási módszer a legmegfelelőbb-e számukra, vagy esetlegesen több előnyük származna abból, ha adókötelezettségeiket más anyagi adójogszabályok előírásai szerint teljesítenék. Ezt a döntést befolyásolhatják azok a rendelkezések, amelyek meghatározzák, hogy a vállalkozói személyi jövedelemadó, illetve az átalányadózás szabályai helyett a kisadózó vállalkozások tételes adójára (a továbbiakban: kata) történő áttéréskor milyen szabályokat kell irányadónak tekinteni, valamint azok is, amelyeket a katás egyéni vállalkozónak kell követnie a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés során.

Tovább a cikkhez

Egyéni vállalkozók átalányadózása jelenleg és 2022-től 48

A vállalkozási tevékenységet végző egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők számára már régóta fennáll annak a lehetősége, hogy a tényleges költségek számlával történő elszámolása helyett egy törvényben meghatározott költséghányad alkalmazásával határozzák meg a jövedelmüket, illetve az adókötelezettségüket. A közelmúltban végbement jogszabály változások következtében az átalányadózás a mezőgazdasági őstermelők számára 2021-től, míg az egyéni vállalkozók számára 2022-től több szempontból kedvezőbbé vált. Így például mindkét alanyi kör esetében az átalányban megállapított jövedelem a törvényben meghatározott értékhatárig adómentessé válik. Cikksorozatunk első részében bemutatjuk az egyéni vállalkozókra vonatkozó jelenlegi szabályokat, illetve bemutatjuk a 2022-től hatályba lépő rendelkezéseket.

Tovább a cikkhez

A lakossági napelemes pályázat jövedelmi feltételéről 54

Szerzőnk pótolja azt, ami a pályázati felhívásból hiányzik, és elmagyarázza, hogy az Szja bevallás alapján mit kell (és mit nem kell) érteni a pályázati felhívásban szereplő „összevont jövedelem” alatt.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Tudnivalók a keresőképtelenségről 55

A hétköznapi szóhasználatban többféle kifejezés is használatos arra a körülményre, amikor valaki a betegségéből kifolyólag nem tud dolgozni, nem tudja ellátni a munkáját: táppénzen van, betegállományban van. Jóval ritkábban fordul azonban elő, hogy ezen kategória a keresőképtelenség fogalmával kerülne megjelölésre. Cikkünkben a keresőképtelenség jogintézményével, annak igazolási módjaival, illetve azzal ismerkedünk meg részletesen, hogy milyen kapcsolat áll fenn a keresőképtelenség, a betegszabadság és a táppénz fogalmi hármasa között.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A munkakör megosztása és a több munkáltató által létesített munkaviszony 59

Semmilyen jogellenes eljárás vagy akár etikátlan „jogmegkerülés” nincs abban, ha akár munkavállalói, akár munkáltatói oldalon kettőnél több fél szerepel a munkaviszonyban. A munkajogi magyarázat mellett kitérünk a több munkáltatóval fennálló munkaviszonynak az általános forgalmi adó és a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségre vonatkozó kérdésére is.

Tovább a cikkhez

TÁMOGATÁSOK

Szja-visszatérítési infók 64

A gyermeket nevelő magánszemélyek a 2021-ben megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmük utáni személyi jövedelemadót (szja), valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), a katások a 2021. évi tételes adó negyedét kaphatják vissza, legfeljebb a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig. A KSH adatai szerint a 2020. december havi bruttó átlagkereset 449 400 forint volt, ennek éves összege 5 392 800 forint, és ennek a 15 százaléka 808 920 forint.

Tovább a cikkhez

2021 / 11 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság: havonta 64 oldalon


Önadózó Online: e-Önadózó, gazdag szolgáltatások, mobilon és tableten is


Szabályzatok: Számviteli politika, GDPR szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat - előfizetőknek ingyenesen


Önadózó Gyorskérdés: szakértőink válaszolnak


2 + 2 mérlegképes kredit: kiadványkredit + szervezeti kredit


Önadózó Expressz Hírlevél: hetente kétszer


Önadózó Ügyfélszolgálat: info@onadozo.hu - telefon: 30 158 8787

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

Korábbi Önadózó lapszámok

Olvasói vélemények

 • Nagy elismeréssel adózunk az Önadózó szerkesztésével kapcsolatban. El kell mondjam, nagyon sok kiadványt lemondtunk a jövő évtől, de az Önadózót biztosan nem fogjuk, mert nagyon sok értékes információt találunk benne.

  Hochschornerné Strasszer Éva

 • Köszönjük szépen a cafeteria szabályzatot. Egyetlen szaklapot, fórumot sem láttunk, ahol ilyen nagy segítséget kaptunk volna (ideértve a számviteli szabályzatokat is). Örömmel vagyunk az Önök előfizetői. Igazán köszönjük az adminisztrációkkal teli szakmánkban ezt a nagy segítséget.

  Nagy Edit

 • Ebben minden benne van. A többi nyugodtan lemondható!

  T.A.

 • Köszönet a KIVA-kalkulátorért. Ez az első, ami teljesen érthető és áttekinthető, nemcsak a háttérben számol néhány adatból. Én is valami hasonló levezetést terveztem összeállítani, nagyon köszi, hogy nem kellett. 

  Móczár Magdolna

 • Mindenek előtt gratulálok Önöknek ahhoz, hogy a NGM max ponttal értékelte az Önadózó szakmaiságát a kreditpontok odaítélésekor! Hasonlóan gondolom én is már régóta, és gondoltam már tavaly év végén is, amikor egy Önadózó előfizetéssel ajándékoztam meg a könyvelőmet karácsonyra. 

  Bálint József ügyvezető

 • Tisztelt Adónet.hu Zrt! Hálásan köszönöm a feltöltött pénzmosás elleni szabályzatot, Dr. Szabó Tibor Úr alapos munkáját! Hatalmas terhet vettek le a vállunkról, nagy segítség volt a tennivalók felsorolása is! További jó munkát kívánok!

  Varga Zsuzsanna

 • Talán már több, mint egy évtizede, hogy évről-évre támaszunk és szakértő társunk az Önadózó Szaklap. Ezúton megköszönjük a színvonalas és megbízható tartalmat, amelyhez hasonlót továbbra sem találunk a szakmában.

  Kristóf Jánosné

 • Gratulálni szeretnék a munkájukhoz, az újsághoz, a weboldalhoz, a fórum szakértőinek a sok jótanácsért pedig külön köszönet! A leghasznosabb szakmai lap az Önöké, minden más kiadványt lemondtam, csak innen tájékozódom minden szakmai témában.

  Beckné Bakos Márti

 • Gondolkodom az előfizetésen, mert kezd abnormálissá válni MO-n a jogi helyzet. 35 éve vagyok a szakmában, de most semmiben nem vagyok biztos.

  B.L.É.

 • Gratulálni szeretnénk Önöknek, mert nagyon hasznos a fórum és az újság is. Csak ezt az újságot olvassuk és ezt az oldalt használjuk. Az újságba nagyon jók a gyakorlati példák, a fórum rendkívül hasznos, és mindemellett gyors is. Az ügyfélszolgálat elérhető és segítőkész.

  4 Negyed Kft.

Önadózó Cikkek