kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Önadózó lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2017 / 11

Tartalomjegyzék:

Beköszöntő  
Ilyen lesz az Önadózó 2018-ban

A következőkben tájékoztatjuk olvasóinkat és előfizetőinket, mit várhatnak az Önadózótól 2018. évben.

Bezárás
1
Adó - TB - Számvitel  
A könyvelői és adótanácsadói szakma jövője 4
Mit jelent valójában a számlázó programok NAV-hoz történő bekötése? 6
Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők továbbképzési kötelezettségei '17 7
A reprezentáció áfa kérdései 11
Az elhatárolt veszteség leírása a társasági adóban és a kisvállalati adóban 13
Adott, kapott támogatások kezelése a társasági adóban 22
Látvány-csapatsport támogatások után járó kedvezmények rendszere 25
A származékos ügyletek szabályainak változása III. 26
IFRS – IAS38 Immateriális javak - Az immateriális javak értékcsökkenése, amortizációs módszerek 32
A munkavállalóra kötött életbiztosítás adókötelezettsége 35
Az értékpapír-juttatásokkal összefüggő személyi jövedelemadó szabályok 39
A termőföld bérbeadás adózása

Cikkünkben bemutatjuk a termőföld bérbeadására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályokat, kiemelve a termőföld haszonbérbeadásának kedvezményes rendelkezéseit.

Bezárás
40
Borravaló és felszolgálási díj személyi jövedelemadó és járulék adókötelezettsége

A borravaló önként adott juttatás, amely a szolgáltatással való elégedettséget tükrözi, míg a felszolgálási díj a vendéglátóhely által „előírt” juttatás. Ezekkel a juttatásokkal kapcsolatban is felmerülhet adókötelezettség.

Bezárás
44
Magyarországról az Európai Unióba történő kiküldetések

Az Európai Unió tagállamaiban megvalósuló munkavégzéssel összefüggő TB-kötelezettségek IV. Jelen cikk célja, hogy bemutassa azt a szabályrendszert, amely alapján meghatározható a társadalombiztosítási kötelezettség a Magyarországról az EGT valamely tagállamába történő kiküldetések esetében. Ennek keretében kifejtésre kerülnek azon feltételek, melyek teljesülése esetén a külföldi munkavégzés vonatkozásában alkalmazandó jogként továbbra is a magyar jogot lehet alkalmazni, továbbá bemutatásra kerülnek a kapcsolódó eljárási szabályok, és a járulékfizetési kötelezettség speciális szabályai is.

Bezárás
46
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelmek benyújtása

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók már 2011-től élhettek azzal a lehetőséggel, hogy a biztosítottak, volt biztosítottak kérelmeit elektronikus úton nyújtsák be a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz. 2017. július 1-jétől azonban kötelezővé vált, hogy ezen foglalkoztatóknak elektronikus úton kell benyújtaniuk a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj iránti kérelmeket az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Néhány területen viszont megmaradt a foglalkoztatóknak, illetve a biztosítottaknak az a lehetősége, hogy a kérelmeket kinyomtatva, papír alapon – személyesen vagy postai úton – nyújtsák be az egészségbiztosítási szervekhez. Cikkünkben az igénybejelentés egyes formáival, az azokra vonatkozó jogi normákkal, illetve a mindennapokban való alkalmazás gyakorlati kérdéseivel ismerkedünk meg.

Bezárás
52
A mezőgazdasági termelők jövedéki adókötelezettségeinek aktualitásai

Cikkünk a mezőgazdasági termelést végző vállalkozások jövedéki adózásával kapcsolatos aktualitásokat mutatja be, különös tekintettel a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után történő jövedékiadó-visszaigénylésre, illetve a kisüzemi bortermelők nemrég megváltozott nyilvántartás-vezetési szabályaira.

Bezárás
57
Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok illetékfizetése

Az ingatlanok adásvételéhez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség jelentős terhet jelent a vevőnek. Bár az utóbbi években az ingatlanvagyonnal rendelkező társaság intézményének bevezetésével sok előrelépés történt az illetékkötelezettség kiterjesztésére, maradtak kivételek a törvényben, amelyek megengedik ingatlanügyletek illetékmentes bonyolítását.

Bezárás
59
Orvos vállalkozók nyugodtan választhatják a katát!

Szerzőnk véleménye szerint hiába nem tudna eleget tenni az orvos a kata törvény szerinti bizonyítási kötelezettségének (minden bevétele egy helyről származik, nincsenek saját eszközei, kórházi munkarendben dolgozik stb.), akkor sem lehet átminősíteni az intézmény és az orvos vállalkozó közötti szolgáltatási szerződést munkaviszonnyá.

Bezárás
60
A Cégkapuról röviden, érthetően, könyvelői szemszögből

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eütv.) rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezeteknek rendelkezniük kell elektronikus elérhetőséggel, ez lett a Cégkapu. De könyvelői feladat-e a Cégkapu regisztráció, illetve a Cégkapura érkező küldemények folyamatos figyelemmel kísérése? Erre próbálunk választ adni jelen írásban.

Bezárás
62
Rafinált módszerrel ellenőrizheti a NAV az útnyilvántartásokat

Kivédhetetlen technikát fejlesztettek ki a céges személyautó lízing ÁFA visszaigénylésének felülvizsgálatára.

Bezárás
63