Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2018 / 03

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

Előfizetés az Önadózó szaklapra

Éves előfizetési díj: 21 420 Ft

2018 / 03 Tartalomjegyzék

Beköszöntő

Aktuális adózási információk 1

Minden akadály elhárult, indulhat a számlázó szoftverek online bekötése * Mazars: szigorodtak az adóeljárási határidők * Számviteli politika és szabályzatok 2018

Tovább a cikkhez

Adó - TB - Számvitel

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatása a könyvelői tevékenységre 4

2018 május 25-től az a könyvelő iroda, amely nem tudja a Rendelet szerinti adatfeldolgozói garanciákat nyújtani – jogszerűen nem végezhet könyvviteli szolgáltatói tevékenységet. Ismertetjük a rettegett GDPR rendelkezéseit, a megfelelés lehetséges intézkedéseit. Az Önadózó a kis- és középvállalkozások jogszerű adatkezelésének való megfelelését egy adatvédelmi dokumentációs csomaggal is segíti.

Tovább a cikkhez

Az étkezőhelyi és egyéb vendéglátás áfája 7

Az étkezőhelyi vendéglátással kapcsolatos cikk megjelenésének időszerűségét az adta, hogy a korábban 27%-os adómértékkel adózó étkezőhelyi vendéglátásban a szolgáltatásnyújtásnak minősülő, helyben fogyasztással történő étkeztetés adómértéke két lépcsőben, 2017. január 1-jétől 18%-ra, majd 2018. január 1-jétől 5%-ra csökkent.

Tovább a cikkhez

Nemzetközi fuvarozás adómentességével kapcsolatos Áfa szabályozás 11

A fuvarozás olyan általános, széleskörű tevékenység amely szinte minden gazdasági eseménynél jelen van. Jelen cikket egy a tavalyi évben született Európai Bírósági ítélet teszi aktuálissá, amely ítélet még nem került átültetésre a hazai joggyakorlatba.

Tovább a cikkhez

A Cash-flow kimutatás elkészítése II. rész 13

Cikkünk jelenlegi részében egy példán keresztül mutatjuk be a cash-flow kimutatás elkészítését.

Tovább a cikkhez

IFRS - Pénzügyi instrumentumok bemutatása, megjelenítése és értékelése 22

A cikk esetpéldákon keresztül mutatja be az elsődleges pénzügyi instrumentumok - például a követelések, tartozások és tőkeinstrumentumok - megjelenítésére és értékelésére vonatkozó előírásokat az IAS32 és az IAS 39 standardok alapján.

Tovább a cikkhez

A kiküldöttek adóztatásának csapdahelyzetei és az adókiegyenlítés 29

Az alábbi cikkben néhány érdekes csapdahelyzeten keresztül szeretném bemutatni a nemzetközi foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat. Ezek a helyzetek a példákban szereplő munkáltatónak pótlólagos adófizetési vagy adminisztrációs kötelezettséget eredményeztek azért, mert a kiküldetéseket megelőzően nem voltak eléggé tisztában azzal, milyen feladatokkal kell szembenézniük Ezen túl egy félig adózási, félig munkajogi jellegű szabályrendszert is szeretnék bemutatni, az adókiegyenlítést, illetve az adóvédelmet.

Tovább a cikkhez

Napidíj szabályok a közúti árufuvarozás és személyszállítás területén 33

Cikkünk a közúti árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó belföldi és külföldi kiküldetésére tekintettel juttatott napidíjak szabályrendszerét ismerteti, emellett részletesen kitér a joggyakorlat során felmerülő kérdések megválaszolására is.

Tovább a cikkhez

Kriptovalutákkal kapcsolatos személyi jövedelemadó kérdések 38

Napjainkban szinte minden nap olvashatunk újságokban, internetes oldalakon kriptovalutákkal kapcsolatos híreket. Ezen írások a virtuális pénzek – például a Bitcoin és az Ethereum – előnyeit és hátrányait, a kriptovalutába történő befektetés kockázatait mutatják be, azonban ritkán foglalkoznak az ügyletekből származó jövedelem adóvonzataival. Jelen írásunkban a kriptovaluták fogalmát, rendszerét és jellemzőit mutatjuk be a Bitcoin példáján, valamint kísérletet teszünk a magánszemélyek virtuális pénzzel kötött ügyleteiből származó jövedelem adókötelezettségének ismertetésére.

Tovább a cikkhez

A munkásszállás és a mobilitási célú lakhatási támogatás egyes adózási kérdései 43

Írásunk a jelenlegi gazdasági és munkaerő-piaci környezetben egyre népszerűbb adómentes juttatási elemek, a munkásszállás, illetve a 2017. január 1-jétől igénybe vehető mobilitási célú lakhatási támogatás feltételrendszerét mutatja be, illetve emellett a felmerült gyakorlati kérdések vonatkozásában kíván tájékoztatást nyújtani.

Tovább a cikkhez

Egyéni vállalkozók, őstermelők által kapott támogatások elszámolása 48

A támogatások elszámolásának problematikája gyakorlatilag a személyi jövedelemadóval egyidős. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) főszabálya – mely szerint minden bevétel, annak megszerzése időpontjában adóköteles – a támogatásokra is kiterjed, azaz a főszabály itt is az, hogy a támogatás, annak folyósításkor bevételként veendő figyelembe. A Szja tv. tartalmaz kivételes szabályokat is, melyek a főszabálytól eltérő elszámolást írnak elő. Írásunkban összefoglaljuk a vonatkozó szabályokat. Első lépésben a gyakoribb támogatások adójogi szempontú csoportosítását végzem el, azt követően az egyes támogatás-típusokhoz tartozó szabályokat ismertetem. Végezetül a KATA-s egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális szabályokat mutatom be. Ahol külön nem említem, ott az adott szabály, jogértelmezés az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra egyaránt vonatkozik.

Tovább a cikkhez

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetése és szüneteltetése 53

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evct.) 18. és 19. §-ai rendelkeznek az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetésével és szüneteltetésével kapcsolatos általános tudnivalókról függetlenül attól, hogy a magánszemély az Szja tv, a Katv., vagy az Eva tv. hatálya alá tartozik. A jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók az anyagi jogszabályokban vannak megfogalmazva a tevékenység megszűntetése, vagy szüneteltetésének esetére is. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Tovább a cikkhez

Civil szervezetek építményadó-, iparűzési adókötelezettsége 58

A feltétes adómentesség tartalma a két adónem esetén * Civil szervezet Htv. szerinti nettó árbevétele, iparűzési adóalapja

Tovább a cikkhez

A bizalmi vagyonkezelés személyi jövedelemadó kérdései 61

A bizalmi vagyonkezelési szerződés 2014-ben került bevezetésre a magyar jogba. Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben egyre növekszik a bizalmi vagyonkezelési megállapodások száma, ezért célszerű megismerkedni a bizalmi vagyonkezelés keretében történő bevételszerzésre vonatkozó személyi jövedelemadózási szabályokkal.

Tovább a cikkhez

Bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos áfa elszámolás 62

A kiadványban kiváló cikkek ismertetik a bizalmi vagyonkezelés jogszabályi hátterét, valamint a vagyonkezeléssel kapcsolatos adózási tudnivalókat. Viszont a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a viszonylag új jogintézményt nem tudják a gyakorló szakemberek valamilyen kézzelfogható ügylethez kötni, megtanulják ugyan a szabályokat, de azok célszerűségét, gyakorlati megvalósítását testközeli példák nélkül már nem tudják elhelyezni a saját fogalmi rendszerükben. Ennek okán a cikk elején néhány tipikus esetét megemlítem a bizalmi vagyonkezelésnek, amely példákat az angolszász gyakorlatból merítek, hiszen az új jogintézménynek még nincs komoly gyakorlata és hagyománya hazánkban.

Tovább a cikkhez