Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Lapszámok Az Önadózó újság lapszámainak tartalma

2018 / 04

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

Előfizetés az Önadózó szaklapra

Éves előfizetési díj: 21 420 Ft

2018 / 04 Tartalomjegyzék

Beköszöntő

Aktuális adózási információk 1

Az szja 1+1 százalékának felajánlási lehetőségére hívják fel a figyelmet * KKV GDPR Konferencia minden Önadózó olvasónak ingyenesen! * KKV GDPR Konferencia minden Önadózó olvasónak ingyenesen!

Tovább a cikkhez

Adó - TB - Számvitel

A könyvelés digitalizációja 4

Milyen digitális adatokhoz férhetünk hozzá és hogyan tudjuk mindezt hasznosítani? Lehetséges, hogy az év végére digitalizálni tudjuk a könyvelőirodánkat?

Tovább a cikkhez

Áfa ellenőrzések megváltozott szabályai 2018-ban 7

Írásunkban feltárjuk az adózói jogérvényesítés új szabályainak összefüggéseit.

Tovább a cikkhez

De minimis támogatások a társasági adó rendszerében 12

Igénybe veheti-e egy szállítmányozási cég az újonnan beszerzett kamionra a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményét de minimis támogatásként? Hogyan kell meghatározni a támogatástartalmat, ha az adózó a szabad vállalkozási zónában üzembe helyezett tárgyi eszköz egyösszegű értékcsökkenési leírását a de minimis rendelet alapján érvényesíti? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel abban az esetben, ha a társasági adóalanyok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] bizonyos rendelkezései alapján de minimis támogatást vesznek igénybe. A kérdések megválaszolásához jellemzően nem elegendő a Tao. tv. alapos tanulmányozása, hanem az Európai Bizottság által elfogadott ilyen tárgyú rendeletek előírásait is figyelembe kell venni. Az alábbi írásban a társasági adózás terén érvényesíthető de minimis támogatásokkal összefüggő tudnivalókkal összefüggésben kívánunk segítséget nyújtani.

Tovább a cikkhez

A kriptovalutákkal való számviteli elszámolások 22

Lapunk előző számában részletes ismertetés olvasható a kriptovalutákról és a velük való tranzakciók adózásáról. Most azt vizsgáljuk meg, hogy ezek az eszközök és a velük bonyolított ügyletek (tranzakciók) hogyan szerepeltethetők, illetve számolhatók el a számviteli nyilvántartásokban és hogyan vehetők számba a beszámolóban.

Tovább a cikkhez

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) - IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 31

A cikk bemutatja a pénzügyi instrumentumok IFRS 9 szerinti besorolását, értékelését és az értékvesztés elszámolásának módszertanát összevetve azt az IAS39 szerinti szabályozással

Tovább a cikkhez

Ellenőrzések számvitele a gyakorlatban 36

A gazdálkodókra érvényes beszámolási és könyvvezetési kötelezettség értelmében a gazdálkodók törvényi keretek között összeállítják, valamint közzéteszik beszámolójukat, az önadózás elvéből eredően pedig saját maguk állapítják meg, és vallják be adófizetési kötelezettségüket. Ezen elvekből kifolyólag az önellenőrzés lehetősége is biztosítva van, hiszen akár az adóbevallásban, vagy a már közzétett beszámolóban is fedezhetnek fel utólag hibát, tévedést, így ha maguk teljesítik a bevallásokat és a beszámolásokat az adózás vagy a számvitel területén, akkor joguk is van helyesbíteni azokat. Jelen írásban ezzel az alapvető jogosultsággal, az önellenőrzéssel foglalkozunk, elsősorban számviteli megközelítésből. Ennek a lehetőségnek a gyakorlásához szükséges megismerni a számviteli törvény ehhez tartozó rendelkezéseit, többek között az ellenőrzés feltételeit, korlátait, elszámolási lehetőségeit, joghatásait. A téma aktualitását adja, hogy bizonyos pontosítás került bevezetésre a jog gyakorlását illetően a számviteli törvényben, és az év elejétől az új adózás rendjéről szóló törvény is lehetőséget biztosít az önellenőrzés előzetes bejelentéséhez, mellyel az adózók 15 napot nyerhetnek az adóhatósági ellenőrzés megindítását illetően.

Tovább a cikkhez

A bizalmi vagyonkezelés számviteli elszámolása 39

Írásunkban a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt és a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos elszámolásokat mutatjuk be az érintett feleknél

Tovább a cikkhez

Egyéni vállalkozók, őstermelők támogatásokat érintő adatszolgáltatási kötelezettsége 40

Az őstermelők, egyéni vállalkozók támogatásával foglalkozó előző cikkben nem esett szó arról, hogy bizonyos támogatásokról külön, az adóhatóság felé történő adatszolgáltatási (nyilatkozattételi) kötelezettség áll fenn. Az adatszolgáltatási kötelezettség a de minimis (csekély összegű) támogatásokat és részben a csoportmentességi támogatásokat érinti, ami azt is jelenti, hogy nem kell az összes támogatásról az adóhatóság felé adatot szolgáltatni.

Tovább a cikkhez

Elmaradt jövedelem, végkielégítés szja és járulék-kérdései 45

A munkáltatók részéről a gyakorlatban kérdésként merülhet fel, hogy a munkaviszony jogellenes megszűntetése esetén elmaradt jövedelem címén megítélt kártérítés után milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségeket kell teljesíteni. Cikkünk ezt a témát mutatja be a bírói ítéletek és a Kúria kollégiumi véleményét is ismertetve.

Tovább a cikkhez

A családi kedvezmény érvényesítésének szabályai a személyi jövedelemadóban 48

A személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos adózói kérdések jelentős része a családi kedvezmény érvényesítéséhez kapcsolódik. Tekintettel arra, hogy közeleg az szja bevallás benyújtásának határideje, időszerű áttekinteni a családi kedvezményre jogosultság és a kedvezmény érvényesítésének feltételeit.

Tovább a cikkhez

Jogosultság családi pótlékra 55

A személyi jövedelemadó törvény (1995. évi CXVII. törvény) alapján családi adókedvezményre többek között az a magánszemély jogosult, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV. törvény) szerint családi pótlékra jogosult, vagy a családi pótlékra saját jogán jogosult. Mindezekre tekintettel az alábbiakban áttekintést adunk a családi pótlékról és az arra való jogosultságról.

Tovább a cikkhez

Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek utáni ellátások, kedvezmények 58

Az egyes jogszabályok eltérő fogalmakat, más-más jogi kategóriákat használnak a fogyatékosság különböző formáinak a megjelölésére. Beszélhetünk például tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, sajátos nevelési igényű, súlyosan sérült vagy halmozottan sérült gyermekekről. Közös eredő az, hogy a fogyatékos gyermeket nevelő családokra fokozott anyagi terhek hárulnak, melyeket a hatályos jogi normák az általánoshoz képest eltérő szabályokkal, különböző kedvezményekkel igyekeznek enyhíteni, a családok helyzetét megkönnyíteni. Cikkünkben ezen gyermekek után igénybe vehető egyes ellátásokkal, térítésekkel, illetve kedvezményekkel fogunk megismerkedni.

Tovább a cikkhez

Munkaügyek

A garantált bérminimumról 64

A garantált bérminimumra vonatkozó szabályozás alkalmazása elég sok kérdést felvet a gyakorlatban. Fontos szabály, hogy a garantált bérminimumra való jogosultság a munkavállaló munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési követelményhez és nem a munkavállaló legmagasabb iskolai végzettségéhez kapcsolódik.

Tovább a cikkhez