Az önadózó fórum általános szerződési feltételei

AZ ÖNADÓZÓ FÓRUM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
http://www.onadozo.hu/forum/

1. AZ ÖNADÓZÓ FÓRUM ALAPÍTÓJA ÉS MŰKÖDTETŐJE:

ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató)
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: Fővárosi Bíróság 01-10-045755
ADÓSZÁMA: 14052512-2-43
SZÉKHELYE: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. I/8.
KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉS: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 82/511-242
KÉPVISELŐJE: Szabó Margit vezérigazgató.
KAPCSOLAT: E-mail: info@onadozo.hu - Telefon: 06/82/511-242, 82/511-240, - Fax: 82/511-241. Postacím: Önadózó Kiadó és Szerkesztőség 1450 Budapest, Pf: 132.
INTERNET: www.onadozo.hu
HU ISSN 1588-1531

2. AZ ÖNADÓZÓ FÓRUM SZOLGÁLTATÁS

Az Önadózó Fórum az Adónet.hu Zrt. szakmai konzultációs szolgáltatása, amely www.onadozo.hu oldal ÖNADÓZÓ FÓRUM rovatában folyamatosan vehető igénybe áfa, társasági adó, szja, járulékok és tb. ellátások, egyéb adók, adózás rendje (Art.), számvitel, munkaügy témakörben szakmai kérdések feltevésére, megválaszolására és hozzászólásra.

A szolgáltatás igénybevételére az Önadózó újság  www.onadozo.hu oldalon regisztrált természetes személy és gazdálkodó szervezet előfizetői jogosultak. A felhasználó regisztrált adatait a www.onadozo.hu oldalon az Önadózó Fiókjában megtekintheti. A szolgáltató az ÖNADÓZÓ FÓRUM regisztrált felhasználóiról nyilvántartást vezet. A regisztrációra a szolgáltató általános szerződési feltételei irányadók.

Az Önadózó Fórum szakmai vezetője dr. Szabó Tibor ügyvéd adószakértő, a www.onadozo.hu főszerkesztője.

Az Önadózó Fórum megbízott hivatalos szakértői, akik a kérdésekre válaszolnak: Pap Attila, dr. Szabó Tibor ügyvéd, adószakértő.

A kérdések és válaszok közzétételre kerülhetnek az Önadózó újságban.

3. JOGI NYILATKOZAT

Az Önadózó Fórum és szakértői az elvárható gondossággal törekszenek a feltett kérdések helyes megválaszolására  – mindezek ellenére előfordulhatnak téves, helytelen, hiányos, pontatlan válaszok. Ezekkel a felhasználónak kifejezetten számolnia kell.  Mindezek miatt a felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során nyert információkat csak gondos mérlegelés és kellő ellenőrzés után alkalmazza. Egyes tartalmak a szerzők személyes véleményét kifejezve ellentétesek lehetnek a hivatalos, hatósági állásponttal - ilyen esetben konkrét ügyekben javasolt a hivatalos álláspont szerint eljárni, illetve a hatóság hivatalos állásfoglalását kérni. Az Önadózó Fórum nem vállal kötelezettséget valamennyi feltett kérdés megválaszolására, a felhasználónak számolnia kell azzal is, hogy egyes kérdések megválaszolatlanul maradnak.

4. ADATVÉDELEM

Az ADÓNET.HU Zrt. a www.onadozo.hu oldal és az ÖNADÓZÓ FÓRUM használata és a regisztráció során megadott személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései szerint kezeli. Az oldal használata, a személyes adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja az oldalon igényelt szolgáltatások teljesítése.

Az ADÓNET.HU Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek. Az adatokat harmadik félnek - a törvényben írt kötelező eseteket kivéve - nem adja ki, és biztosítja, hogy a kezeléséből nem kerülnek ki.

A szolgáltatás igénybevevője a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációhoz kapcsolódó, törvényben előírt személyes adatait (név, lakcím, e-mail) a szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseinek betartásával kezelje kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás igénybevevőjének a regisztráció elküldésével megadott önkéntes hozzájárulása.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

További tájékoztatás telefonon és e-mailben is igényelhető.

ÖNADÓZÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Tel: 82/511-242. e-mail: info@onadozo.hu

Budapest, 2010. január 3.

ADÓNET.HU Zrt. 


Vissza az előző oldalra