Gyorskérdés
JOG - Polgári jog, gazdasági jog, cégjog, civil szervezetek

Osztalékfizetés az új Ptk. mellett


A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

ekrisztinae 2014-04-17 07:54:20

Egy Kft. 2013. évi beszámolójában osztalékot hagyna jóvá. Az osztalék kifizetése a tervek szerint 2014. évben - év vége felé - meg is történne. A Kft. még nem gondoskodott a jegyzett tőkéje 3MFt-ra történő megemeléséről, de még társasági szerződés módosítás sem történt. Befolyással van-e az osztalék fizetésre, hogy még nem módosították a társasági szerződést, és nem emelték meg a jegyzett tőkét? Van-e valamilyen korlátozás, előírás a Ptk.-ban, vagy más jogszabályban jelen ügy kapcsán? (Csak akkor hagyja jóvá a társaság az osztalékot, ha biztosított annak kifizetése a jogszabályok alapján is, azonban a jegyzett tőke emelésére még nem áll készen, így azzal kivárná a határidő közeledtét...) Mielőbbi segítő válaszukat előre is köszönjük.

Témanyitó hozzászólás

dr. Szabó Tibor Önadózó szakértő 2014-04-17 10:56:58

A 2013. évi CLXXVII. törvény - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről - szerint:
"13. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a 12. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a 12. § szerinti társasági szerződés módosításról nem határozhat."

Az új Ptk. rendelkezései szerint:
"3:162. § [A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása]
(1) Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét...
..3:198.§ (3) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell."
-------
Ezek alapján tehát a válasz az, hogy a Kft.-nek legkésőbb 2016. március 15-ig kell döntenie a törzstőke kötelező felemeléséről. A törvény szerint ha addig nincs döntés a törzstőke felemelésről, akkor 2016. március 15-e előtti időszakban a kft. működésére a Gt (2006:IV.tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni - és nem az új Ptk-t.

Ez alapján az új Ptk. osztalékfizetést korlátozó rendelkezése a kérdéses Kft-re a leírt feltételek szerint nem alkalmazható. A 2014-ben teljesített osztalékfizetésre is a Gt-t kell alkalmazni, annak pedig nincs az új Ptk-ban írtaknak megfelelő korlátja. A Gt. fizetőképességi nyilatkozatot ír csak elő.

Szakértői hozzászólás

Pecunia 2014-05-15 11:52:28

Tisztelt Szakértő!
Esetemben egy Kft. a 2013.évi Beszámolót elfogadta és a tagok rendelkeztek osztalék kifizetéséről. Ezt már a közeljövőben megejtik. Az új PTK alapján. milyen bizonylata van a könyvelésnek, amikor megjelenítjük a bérszámfejtésben az osztalék megállapítását? Köszönettel, Hadusovzkyné

Felhasználói hozzászólás

Összesen: 2 db hozzászólás


Vissza az előző oldalra