Gyorskérdés
JOG - Polgári jog, gazdasági jog, cégjog, civil szervezetek

Osztalékfizetés - új Ptk. - fizetőképességi nyilatkozat


A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

AgóraCsaba 2014-04-17 11:03:44

Tisztelt Szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy egyik ügyfelem osztalékot fizetne 2014. májusában a tulajdonosoknak (2 tulajdonos-ügyvezető van a cégnél). Az új Ptk. hatálybalépése miatt szükséges-e fizetőképességi nyilatkozatot beadni és a 30 napon belül határidő, az a mérlegkészítést követő 30 nap, vagy a taggyűlést követő 30 nap?

Témanyitó hozzászólás

dr. Szabó Tibor Önadózó szakértő 2014-04-17 11:16:23

Ha még nem történt meg a kötelező törzstőke felemelés, akkor nem az új Ptk-t, hanem a Gt-t kell alkalmazni:
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
"131. § (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.
(3) Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. Az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani. A bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel."
-----
Tehát szükséges most a fizetőképességi nyilatkozat - amelyet egyébként a taggyűlésnek kell megtenni, és a Cégbíróságnak kell benyújtani - 30 napon belül. Kétféle értelmezés lehetséges: az osztalékfizetésről rendelkező taggyűlés határozat elfogadásától, vagy az osztalék tényleges kifizetésétől számít a 30 nap.

Szakértői hozzászólás

Összesen: 1 db hozzászólás


Vissza az előző oldalra