Gyorskérdés
ÁFA - Általános forgalmi adó

Számlázás felhő rendszerű számlázóval


A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

Quality Masters Kft. 2014-01-09 20:18:16

Tisztelt Fórumozók!
Az lenne a kérdésem, hogy ügyfelem http://www.innvoice.hu/ oldalon lévő számlázó programot használná, mégpedig úgy, hogy a számlázó program a felhőben van, nincs feltelepítve a számítógépre, és nem az elektronikus számlázási szolgáltatást használná.
1. kérdés: Ez a számlázási mód megfelel-e ez a hatályos jogszabályoknak?
2. kérdés: Ha pl a vállalkozás 1 év múlva megszűnik, nem fizeti tovább a programot, akkor egy későbbi ellenőrzéskor elég-e ha bemutatja a kinyomtatott számlákat, vagy kérje el program készítőjétől az adatbázist amiben benne vannak a számlák elektronikusan tárolt formában?

Témanyitó hozzászólás

dr. Szabó Tibor Önadózó szakértő 2014-01-10 18:43:06

Azt nem tudom, hogy az éppen megfelel-e a hatályos jogszabályoknak - de véleményem szerint az online számlázásnak is alapvetően két jogszabályi követelménynek kell megfelelnie - és azon belül továbbiaknak:
1) 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet - a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
Számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályai
1/E. § (1) Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy
a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: számlázó program) - a (4)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá
b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. § és az 1/H. § szerint biztosított.
(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
(3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti.
(4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [Áfa tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pont] történő számlakibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt határoz meg.
(5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban [Áfa tv. 8. §] részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetőleg
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.
(6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
1/F. § (1)
(2) A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.
(3) A (2) bekezdés szerint megőrzött adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsátott számlának [Áfa tv. 175. §].
---------------------------
-ez alapján tehát lényeges feltétel a sorszámozás leírt technikai feltétele.
-kell a dokumentáció és az írásos nyilatkozat.
-a megőrzés lehetséges elektronikus adatállományként - az előbbi 1/F. pontban írt feltételekkel.

2) Meg kell felelni továbbá a 46/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek -
az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről - amelynek
2. melléklete tartalmazza az Elektronikus számlakibocsátás esetén az adóhatóság által elfogadott formátumokat:
"2. Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalanyok a 2013. január 1-jén vagy azt követően kibocsátott, az Áfa tv. 175. § (2) bekezdése szerinti elektronikus számla esetében az alábbi formátumnak megfelelő adatok átadásával tesznek eleget számlabemutatási kötelezettségüknek:
a) .txt formátum (text fájl),
b) bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve karaktereket tartalmaz, továbbá nem találhatóak a fájlban - a soremelés és az oldalkezdet jelzésen kívül - utasítások, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, illetve karakterek) egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak (a fájlban szereplő karakterek sorozata, tulajdonsága a papírra történő kinyomtatással sem változik),
c) .csv fájlformátum,
d) .dbf formátum,
e) .mdb formátum,
f) .xls fájlformátum,
g) .xml fájlformátum.
3. Az 1. és 2. pontok alá nem tartozó elektronikus számláikat, valamint erre vonatkozó választás esetén, a 2. pontban foglaltaktól eltérően az Áfa tv. 175. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számláikat az adóalanyok adóhatósági ellenőrzés céljából az alábbi formátumban bocsáthatják az adóhatóság rendelkezésére:
a) .pdf formátum és .xml fájl a számla kibocsátója által elektronikus úton létrehozott, és elektronikus számlaként kibocsátott számlák esetében,
b) .pdf állomány, amely felbontása legalább 300 dpi és 256 szürkeárnyalatú módban készült, a papír alapon létrehozott, és elektronikus számlaként kibocsátott számlák esetében, mely számlák adatait a személyi számítógépeken elterjedt operációs rendszerek gyártó által alapértelmezésként szállított betűkészletek valamelyikével kell feltüntetni."

Szakértői hozzászólás

Összesen: 1 db hozzászólás


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra