2022 évi kreditigazolások az Önadózó Fórum tagságról kiküldve - mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak

Forrás: Önadózó

Az Önadózó újság előfizetői, mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, akik regisztráltak a honlapon az Önadózó Fórum tagság után a 2022-es továbbképzési évben 2 kreditre jogoultak. Az erről szóló igazolást az általunk ismert e-mail címre megküldtük, Kérjük ellenőrizzék és ha van észrevételük, jelezzék az info@onadozo.,hu e-mail címen.

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – un. szakmai szervezet tagjaként - jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni. A jogszabály szerint a szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek.

A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. Ezen kreditről  a szakmai szervezet, igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a PM-nek az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen. Ez a kredit a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be.

Ilyen szakmai szervezetnek minősül az Önadózó Fórum is, amelybe előfizetőink a www.onadozo.hu oldalon tudnak jelentkezni és regisztrálni.  A szakmai szervezeti kreditről tudni kell, hogy legfeljebb csak 2 kredit számolható el. Ezt úgy kell érteni, hogy hiába tagja valaki több szakmai szervezetnek – például az Önadózó Fórum tagság mellett MKOE tag is, plusz még további helyeken is jogosultsága van – és hiába rendelkezik mindegyik szervezettől igazolással a 2 kreditről, és hiába jelenti le mindegyik szervezet a 2 kreditet – ilyen címen összesen csak 2 kreditet fognak elfogadni, a többit pedig el fogják utasítani. Ez az elutasítás nem azt jelenti, hogy az adott szakmai szervezet nem volt jogosult kreditet adni, hanem csak azt, hogy a továbbképzésre kötelezett ezt a keretét kimerítette.

A szervezeti kredit 2 kreditjét az előbbi feltételek szerint igénybe vehetik az adótanácsadók, adószakértők is. Így az Önadózó Fórum tagságért adótanácsadóknak, adószakértőknek is jár 2 kredit a 2022-es továbbképzési évben.

Kiadványkredit 

Ha a továbbképzésre kötelezett mérlegképes könyvelő az adott továbbképzési évben valamely, a rendelet szerint  kreditpontra minősített - papír alapú vagy elektronikus - kiadványt vásárol, vagy előfizet, továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett az erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja. A bejelentést és a számla csatolást a https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu oldal Kiadványok regisztrációja menüjében kell megtenni. (https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja). Ez év közben, a vásárlást, előfizetést követően is megtehető.  A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el, ha az a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását. 

Az Önadózó újság előfizetése után is jár a 2 kreditpont, ezt a 2022. évi keltű – érvényes (nem stornózott) előfizetési számlánkkal lehet igénybe venni a https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu oldal Kiadványok regisztrációja menüje alkalmazásával. Ezt a regisztrációt minél előbb, de legkésőbb 2023 január 31-ig el kell végezni. Ezen időpontot követően a 2022-es továbbképzési évre vonatkozó regisztrációt lezárják és erre a továbbképzésre évre itt már nem lehet  számlát regisztrálni, csak a 2023-asra. Így ha esetleg 2022-es évre kellene igazolni ilyen kreditet egy hiánypótlási eljárásban, azt már csak e-mailben lehet intézni. A kiadvány regisztrációja során a regisztrációt a mérlegképes könyvelő a maga személyére végzi, tehát a saját nevét, regisztrációs számát, és adatait adja meg, és feltölti az előfizetési, vagy vásárlási számlát. Ez a számla nem feltétlenül a mérlegképes könyvelő nevére kell, hogy szóljon, céges, intézményi előfizetők, vásárlók esetében a számla értelemszerűen a cég, intézmény nevére szól. Ezt a számlát használhatja fel a kreditje igazolására az előfizető, vásárló cég 3 mérlegképes alkalmazottja. A számlának már nem kötelező tartalmi eleme az azt felhasználó mérlegképes könyvelő nevének feltüntetése, és a kiadónak a kiadvány-kreditről nem is kell igazolást kiállítania. A regisztráció során a számla kelte számít – az kell, hogy a 2022-es továbbképzési évre essen – függetlenül például attól, hogy azon 2023. 1-12. havi újságelőfizetés szerepel. 

A kiadványkreditet – jogszabályi rendelkezés hiányában – nem igényelhetik adótanácsadók, adószakértők, csak mérlegképes könyvelők.

***

ÚJ MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÁSOK ÚTMUTATÓVAL 2023

Mi változott, hogyan, és mikortól kell alkalmazni? Kiadványunk tartalmazza a Munka törvénykönyve 2023-as módosításainak magyarázatát, és iratmintit. A legfontosabb, minden munkáltatót érintő változás, hogy 2023. január 1-től új munkavállaló felvétele esetére újra kell írni a munkáltatói tájékoztatásokat. Kiadványunk tartalmazza ennek letölthető, szerkeszthető mintáját is. További infók és megrendelés: Önadózó Webáruház

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra