kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

Kis és középvállalkozások mentessége a GDPR-ban – Nesze semmi, fogd meg jól!

JOG

Az Unióban nagyvonalúak akartak lenni a kis- és középvállalkozásokkal, és mentesíteni akarták őket e nemes feladat – a nyilvántartások nyilvántartásának vezetése kötelezettsége alól. Vagy igazából nem akartak ilyen mentességet adni senkinek, ellenben szerettek volna a kis- és középvállalkozások támogatóink szerepében tetszelegni. Mert az olyan jól hangzik, és egy ilyen nagyívű jogalkotási termékben - mint a GDPR – ezt a szlogent nem lehet kihagyni.

EY: a hazai cégek közel fele még nem áll készen az új uniós adatvédelmi rendelet alkalmazására

JOG

A magyarországi cégek közel fele még nem áll készen arra, hogy biztosítsa a felhasználóknak a róluk tárolt információk eltávolítását, pedig 2018. május 25-től erre kötelezi őket az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) - derül ki az EY globális felméréséből.

Vezethető-e feketelista problémás ügyfelekről a GDPR alapján?

JOG

Ennek keretében különböző értékelések születhetnek, amelyek negatív profilokra is utalhatnak: „problémás” „nem megbízható”, „állandóan reklamál”, „nem szeret fizetni” - Mi itt a helyzet?

A munkáltató felelőssége munkahelyi balesetért

JOG

Kúriai vélemény a munkáltatók egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségéről

Adatvédelmi tisztviselő - elég ha szakértő, végzettség sem kell

JOG

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója az adatvédelmi tisztviselők képzésével kapcsolatban

Péterfalvi: új korszak kezdődik május végén az uniós adatvédelmi csomag hatályba lépésével

JOG

A jogszabály alapjában változtatja meg a nemzeti adatvédelmi gyakorlatot, többek között "megfordul a bizonyítás", a jövőben az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy megfelel a rendelet előírásainak

Nyakunkon a GDPR - Mit tehetünk még a májusi határidőig?

JOG

A GDPR bevezetésének határideje lassan lejár, ezért Magyarország vezető BPO (Business Process Outsourcing) vállalata, a Process Solutions összeszedte azokat a főbb intézkedéseket, amelyekre a cégeknek még a május 25-ei határidő előtt (ekkortól kell ugyanis ténylegesen alkalmazni a rendeletet) érdemes odafigyelni, illetve megvizsgálta az érintettek jogainak körét is.

Iratmegőrzés - Levéltári törvény - Adatvédelem - Könyvelés - Bérszámfejtés

JOG

Feloldhatatlannak látszó ellentmondások feszülnek az adatvédelem és az örökségvédelem érdekei között (is) - az előbbi szerint az lenne a legjobb, ha személyes adatot csak egy pillanatig tárolnánk, aztán törölnénk, az utóbbi szerint ez barbárság, hiszen az értékeket örökké meg kell őrizni. Természetesen ez az egész problémakör megintcsak a könyvelésen csattan. Például egy bérjegyzéket, munkaszerződést akkor most örökké örizzünk, vagy 5 évig? Esetleg 8-ig? Felhívjuk a figyelmet, hogy ezzel a problémakörrel az adatkezelési csomgaunkat is kiegészítettük!

KPMG: az idén sok cégfelvásárlási tranzakció várható Magyarországon

JOG

Az elmúlt években egyértelműen azok a cégfelvásárlások uralták a piacot, amelynek mindkét oldalán magyar résztvevők álltak.

Uniós bíróság: részben uniós jogot sért a kaszinók magyar szabályozása

JOG

Hátrányosan megkülönböztető jellegű korlátozásnak minősül, hogy a magyar jog az online kaszinójáték szervezését lehetővé tevő engedély megszerzését kizárólag az ország területén belül lévő játékkaszinót koncesszió alapján üzemeltetők számára tartja fenn.

KPMG: a cégeknek még kilencven napjuk van az európai adatvédelmi rendelet végrehajtására felkészülni

JOG

Az új rendelet szerint az adatkezelőnek igazolnia kell, hogy megfelelően kezeli az adatokat. Ennek alapja az adatvédelmi nyilvántartás, valamint a belső adatkezelési szabályok megléte.

Európai Bizottság: a Facebook és a Twitter működése nem felel meg fogyasztóvédelmi szabályoknak

JOG

A bizottság értékelése szerint a Google+ javaslatai láthatólag összhangban vannak a fogyasztóvédelmi hatóságok kéréseivel, viszont a Facebook, és különösképpen a Twitter csak részben foglalkozott a felelősségi kérdés, illetve a tartalomeltávolításról vagy szerződés-megszüntetésről szóló tájékoztatás módjának problémáival.

GDPR - Az EU iránymutatást tett közzé az új adatvédelmi szabályokról

JOG

A bizottság tájékoztatása szerint új online lehetőséggel is segítik a polgárokat, vállalkozásokat, különösen a kkv-kat abban, hogy meg tudjanak felelni az új adatvédelmi szabályoknak és ki tudják használni azok előnyeit.

Változtak a fizetési meghagyásos eljárás szabályai

JOG

Januártól megváltoztak a lejárt pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló fizetési meghagyásos eljárás (fmh) szabályai és összeghatárai: 3 millió forint alatti lejárt pénzkövetelés esetén kizárólag közjegyzőhöz lehet fordulni, az fmh felső határa pedig 400 millióról 30 millió forintra csökkent, ennél nagyobb összegű, lejárt pénzkövetelés csak bírósági úton érvényesíthető

Bírságcsökkentéssel ösztönözi az okozott károk mérséklését a versenyhivatal

JOG

A kartell és erőfölényes ügyekben már évekkel ezelőtt bevezetett engedékenységi program és egyezségi eljárás kedvezményein kívül nagymértékű bírságcsökkentésre számíthatnak azok a vállalkozások, amelyek jogsértésük negatív hatásait részben vagy egészben orvosolják, különös tekintettel a fogyasztók kártalanítására. Ilyen helyzetekben a fogyasztók teljes körű kártalanítására fordított összeg levonható a bírság összegéből, a részleges kompenzáció pedig a bírság mérséklését eredményezheti

Új eljárási kódexek a bíróság előtti eljárásban januártól

JOG

A január 1-jétől induló ügyekben kötelező az elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, illetve a gazdálkodó szervezetek számára valamennyi polgári perben és nemperes eljárásban. Így például a végrehajtási ügyekben a végrehajtás elrendelése iránti kérelem csak elektronikus úton terjeszthető elő.

Januártól széles körűvé válik az elektronikus ügyintézés

JOG

Minden olyan ügyet lehet majd elektronikusan intézni, amelynél jogszabály nem írja elő a személyes megjelenést. A kormányhivataloknál intézhető ügyek jelentős többsége elektronikus úton is kezdeményezhető, ugyanakkor kizárt például a házasságkötés, valamint a gépjárművek műszaki vizsgáztatása. Bizonyos szervezeti kör számára kötelező a teljes körű elektronikus ügyintézés, például a cégek ügyeinél.

Az új Polgári Perrendtartás cégeljárást érintő szabályai

JOG

2018. január 1-jén hatályba lép a 2016. évi CXXX. törvény, vagyis az új polgári perrendtartás (a továbbiakban: új Pp.), mely alapvetően új eljárási rendet és perszerkezetet vezet be a magánjogi jogviták bírósági elbírálása során. Ezen törvényt nemcsak a polgári peres, hanem - mint háttérjogszabályt - a polgári nemperes eljárásokban, köztük a cégeljárásban is alkalmazni kell. Írásunkban az új Pp.-re tekintettel bevezetett cégeljárási változásokat mutatjuk be.

Dilemmák az új polgári perrendtartás körül

JOG

Félő, hogy az eljárások gyorsítása aránytalanul szűkíti a hatékony jogvédelem lehetőségét. A pp több helyen indokolatlanul szűkítő szabályokat állapít meg. Az alperesi védekezés előterjesztésére például főszabályként csak 45 nap lesz. Ez a bonyolultabb ügyekben a hozzáértő és szabad kapacitással is rendelkező jogi képviselő megtalálására sem biztos, hogy elegendő. Az indokolatlan korlátozásra további példa, ahogy az új pp a kúriai felülvizsgálat határait leszűkítette. Ha az elsőfokú döntést a másodfok helyes indokok és jogcím alapján hagyja helyben, akkor főszabály szerint már nem is kerülhet az ügy a Kúriára.

MNB figyelmeztetés a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezetek részére

JOG

Az MNB által a 2017. VI. 23-át megelőzően nyilvántartásba vett, nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezetnek 2017. december 31. napjáig igazolnia kell az MNB felé, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezetre vonatkozó előírásoknak megfelel.