Hírek

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNADÓZÓ ONLINE HASZNÁLATÁHOZ

ART

A REGISZTRÁCIÓ MENETE - A BELÉPÉS MENETE - ÚJSÁG VÁSÁRLÁS MENETE - ÖNADÓZÓ ELÕFIZETÉS MENETE - HIREK INFORMÁCIÓK OLVASÁSA - AZ ONLINE TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELE .....

Az építkezések bejelentésérõl

ART

A 135/2005. (VII.14) számú korányrendelet 2. § (4) bekezdése elõírja, hogy 2005. július 15. után megkezdett építkezések esetében az építtetõnek az APEH felé be kell jelenteni a kivitelezési értéket, és annak változását, az alábbi esetekben:

A 2007. évi adóváltozások törvényjavaslata

ART

Újra módosul minden adótörvény. Letölthetõ a törvényjavaslat szövege.

A kártérítés és a kártalanítás az ÁFÁ-ban

ART

A károsult nem végez sem termékértékesítést, sem szolgáltatásnyújtást annak fejében, hogy a kártérítés összegéhez hozzájut. Így ÁFA-fizetési kötelezettsége sem keletkezik a kártérítés összegébõl. Ellenben a kártalanítás összege ellenértéknek minõsül, így adófizetési kötelezettséggel járhat. Az adómérték megállapítására az ÁFA törvény 28-29. §-ában foglaltak az irányadók.

Készpénz fizetés bejelentése

ART

Régen érvényben lévõ, ritkán alkalmazott szabály, vagyis el szokott maradni a készpénzes kifizetés bejelentése.

Ingatlan bérbeadás - és %-os eho

ART

A magánszemély százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége az ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után.

Külföldi ügyvezetõ részére bérelt lakás...

ART

Milyen közteher (személyi jövedelemadó, tb.) terheli külföldi (általában ügyvezetõ) Magyarországon kiküldetésben lévõ európai uniós állampolgár részére a magyar cég által bérelt és fizetett szolgálati lakást...

Tájékoztató Önadózó elõfizetõknek!

ART

A 2007. évi elõfizetõi felhívásokat az elmúlt napokban kipostáztuk. Ha adatváltozás nincs, akkor a megrendelõ lapot nem szükséges visszaküldeni – elégséges az elõfizetési díj befizetése a mellékelt csekken, vagy összegének átutalása.

Természetbeni juttatás – sporttevékenységhez

ART

Ha a cég tevékenységébe beletartozik, hogy szervezett sportfoglalkozásokat tart, s ezen ingyenesen, vagy kedvezményesen részt vehet a dolgozója, s annak rokona, barátja, ismerõse is, emiatt nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

Számítógéppel elõállított számla javítása

ART

Az ÁFA TV. 45/A § (1) bekezdés b.) pontja alapján ha a számla, egyszerûsített számla kibocsátását követõen a számítógéppel, illetve elektronikus úton elõállított számla lezárását követõen észlelt hibát kell javítani, a számlát, egyszerûsített számlát a kibocsátónak – a (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelõ bizonylat kiállításával – storníroznia kell.

Tájékoztató Önadózó elõfizetõknek!

ART

A 2007. évi elõfizetõi felhívásokat az elmúlt napokban kipostáztuk. Ha adatváltozás nincs, akkor a megrendelõ lapot nem szükséges visszaküldeni – elégséges az elõfizetési díj befizetése a mellékelt csekken, vagy összegének átutalása.

EVA kérdések

ART

Evás bevételi nyilvántartást vezetõ bt 2006. október 01. elõtt kiszámlázott, de be nem folyt bevétele milyen EVA mértékkel fog adózni? - Ha túl magas az utolsó negyedév bevétele.. - 2006. december 20-ig feltöltési kötelezettség.

Adóbevallás nyomtatvány

ART

A havi és negyedéves bevallóknak a 08-as bevallási „nyomtatványcsalád” mellett a 0601-es bevallást is be kell nyújtani. Igaz, hogy a tartalma leszûkült, de aki nem nyújtotta be, és érintett, annak pótolnia kell!

Számlaszámok

ART

A megváltozott társadalombiztosítási járulékfizetések miatt - természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulék - lesznek-e új számlaszámok?

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNADÓZÓ ONLINE HASZNÁLATÁHOZ

ART

A REGISZTRÁCIÓ MENETE - A BELÉPÉS MENETE - ÚJSÁG VÁSÁRLÁS MENETE - ÖNADÓZÓ ELÕFIZETÉS MENETE - HIREK INFORMÁCIÓK OLVASÁSA - AZ ONLINE TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELE .....

Bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek

ART

A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló táblázat letölthetõ a SEGÉDLETEK menûpontból.

A számla kelte és áfa visszaigénylés

ART

Ha nem kaptunk a beszerzésrõl olyan dátummal kibocsátott számlát, ami a bevallás beadásának határideje elõtti, vagy legfeljebb a határidõ napja – elõzõ havi teljesítésrõl beszélünk – nem rendelkezünk az áfa visszaigénylés tárgyi feltételével, s mindkét esetben jogosulatlan visszaigénylést fog megállapítani az ellenõrzés részünkre...

Vállalkozói járulék

ART

Változott-e a vállalkozói járulék 2006. szeptember 01-tõl? Elszámolható-e költségként a vállalkozói járulék?

Elektronikus bevallás

ART

Az elektronikus bevallásról hasznos gyakorlati bemutató tájékoztatót kaphatunk a Pest megyei APEH honlapon. www.apeh.hu - Igazgatóságok - Pest megye - bal oldalon zöld alapon: Lényeges tudnivalók az elektronikus bevallásról.

Az Önadózó 2006 novemberi számának tartalmából

ART

VEVÕCSALOGATÓ LEHETÕSÉGEK AZ ADÓTÖRVÉNYEKBEN - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK - A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS MINIMALIZÁLÁSA - ELEKTRONIKUS BEVALLÁS HELYESBÍTÉSE ÉS ÖNELLENÕRZÉSE - JÖN AZ INGATLANADÓ - VÁLLALKOZÓ NÕK PÁLYÁZAT - APÁKAT MEGILLETÕ MUNKAIDÕ KEDVEZMÉNYEK - HOME OFFICE - AdóInfo


Vissza az előző oldalra