Hírek

JÁRULÉKFIZETÉSI ABC 2008

ART

Az ÖNADÓZÓ KÉZIKÖNYVEK újabb kiadványával a felhasználókat kívánjuk segíteni azzal, hogy példák segítségével, közérthetõ formában ismertetjük a biztosítási kötelezettség elbírálására, a járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, a nemzetközi egyezményekre, az adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó 2008. január 1-jétõl hatályos szabályokat. A kézikönyv megjelenik 2008. február 4-én. Ára: 4.900,-Ft. Megrendelhetõ: info@onadozo.hu

Önadózó szoftver tanácsadás

ART

Az APEH programokkal, az egyes szoftverek technikai vonatkozásaival kapcsolatos és egyéb informatikai kérdésekben a techinfo@onadozo.hu e-mail címen válaszolunk olvasóink kérdéseire. Ez a szolgáltatás csak számítástechnikai, informatikai kérdésekre terjed ki, a napi munkával kapcsolatos szakmai kérdések - pl. a nyomtatvány kitöltése - megválaszolására továbbra is az info@onadozo.hu vagy az elektronikus@onadozo.hu címen történik.

A 07530-as nyilatkozat kitöltése

ART

Az adóhatósági adómegállapítást (ADAM) a 07530 számú nyilatkozaton kérhetik az adózók. Ennek két lehetséges módja van. Egyik, hogy az adózó maga tölti ki a nyilatkozatot és küldi meg az illetékes adóhatóságnak 2008. február 15-ig.

Költségvetési számviteli politika

ART

Írásunkkal szeretnénk segíteni az államháztartás szerveinek, de mivel esetükben sajátos számviteli szabályokat kell alkalmazni, ezért a teljes cikket nem itt az újságban tesszük közzé, hanem minden olvasónak e-mailben megküldjük, aki ezt az elektronikus@onadozo.hu címen kéri tõlünk.

Környezetvédelmi termékdíj

ART

2008. január 1-jétõl jelentõs változások történtek a környezetvédelmi termékdíj bevallásával és befizetésével kapcsolatosan. A vonatkozó szabályokat a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvénybõl ismerhetjük meg.

Adókedd Debrecenben

ART

Az Adókedd következõ elõadás 2008. február 05-én kedden, 14,00 órai kezdettel, az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága debreceni központi ügyfélterében (Debrecen, Faraktár u. 29/c.) kerül megrendezésre.

Társasházak bevallása

ART

A társasházaknak a 2007. évi személyi jövedelemadóról a 0741-es bevallást kell benyújtani – az áfakörbe tartozóknak 2008. február 15-ig.

Átvezetés 0717 - 0817

ART

A 2007. év során használt, 0717 számú, ,,Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésû nyomtatványt az adóhatóság 2008. január 31-ig fogadja el.

Pénztárgép adómemória kiíratása: 2008. febr. 28-ig

ART

“Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását - a bevétellel való egyeztetés érdekében - el kell végezni és azt az ellenõrzés céljára megõrizni” - olvashatjuk a 24/1995. (XI. 22.) PM. rendeletben. A határidõ az idén február 28-a.

Az alanyi adómentesség választhatósága

ART

Azok az adóalanyok, akik (amelyek) a gazdasági tevékenységüket 2008. január elsejét megelõzõen kezdték, 2008. évre vonatkozóan akkor választhatnak alanyi adómentességet, ha 2007. évben nem volt 5 millió forintot meghaladó bevételük, illetve 2008. évben az ésszerûen várható bevételük nem haladja meg az 5 millió forintos értékhatárt.

Invitel dolgozói ADSL internet szolgáltatás

ART

Válassza az Invitel dolgozói ADSL internet szolgáltatását, és takarítson meg bérköltségeibõl akár 70%-ot! Már internet utalvány elfogadásával is igénybe vehetõ! Hívja a 1444-et! www.invitel.hu/dolgozoiadsl

Abev Java II.

ART

Tisztelt Szerkesztõség! A nagyon részletes és érthetõ 0753 abevjava letöltés során a hivatkozott java oldalakon kizárólagos JRE file nem található a Downloads A-Z menüpont alatt! A telepítõ bat file így az indítás után csak egy fekete villantást csinál! Tehát mi a teendõ a sikeres letöltéshez?

Adószám feltüntetése a számlán

ART

Napjainkban sok adóalany csak akkor hajlandó befogadni számlát, ha szerepel rajta az õ adószáma is. Ez olyan kívánalom a számlakibocsátó felé, amit az áfa törvény csak bizonyos esetekben ír elõ. Természetesen több adatot önként lehet szerepeltetni a számlán, de kell-e, lehet-e a számlakibocsátótól azt megkövetelni, hogy az elõírtnál többet szerepeltessen rajta?

Vezetõ tisztségviselõk biztosítási kötelezettsége

ART

A társaság tagja elláthatja a vezetõ tisztségviselést, és ezen felül más tevékenységet is végezhet, vagy a nem vezetõ tisztségviselõ tag a következõk szerint végezhet munkát a társaságban... /Részlet A JÁRULÉKFIZETÉSI ABC 2008. címû kézikönyvünkbõl/

Elõzetes a 2007. évi Szja bevalláshoz

ART

A 2007.évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallást (0753-as bevallás) az egyéni vállalkozóknak és az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 2008.február 15-ig elektronikusan kell beadni. A magánszemélynek a bevallásait 2008.május 20-ig kell benyújtaniuk.

Egyszerûsített számla 2008-ban is alkalmazható

ART

A jelenleg is forgalomban lévõ „egyszerûsített számla”, „készpénzfizetési számla” illetve „egyszerûsített készpénzfizetési számla” kifejezéssel és az APEH által engedélyezett sorszámtartománnyal nyomtatott bizonylatok 2008. január 1-jét követõen hatályba lépett áfatörvény egyszerûsített adattartalmú számla funkciójának betöltésére, valamint adóigazgatási azonosításra alkalmasak.

Minimálbér 2008. január 1-tõl

ART

A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb összege 69.000,-Ft.

Elektronikus ügyintézés - változások

ART

Tájékoztató a 2008. évben használatos 08T180 számú „bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez” elnevezésû adatlapon jelölhetõ új képviselõi jogosultságokkal kapcsolatban

Üzemanyagárak: 2008. február

ART

2008. február 1-je és február 29-e között alkalmazható üzemanyagárak: ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 289 Ft/l -Gázolaj 295 Ft/l - Keverék 312 Ft/l - LPG autógáz 186 Ft/l

Szabályos a számla 15 napon túl is

ART

A számla akkor is megfelel az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként, ha azt a számlakibocsátó a teljesítést követõ 15 napon túl állítja ki


Vissza az előző oldalra