Hírek

A 0629/K bevallásról

ART

A társasági adó feltöltési kötelezettségrõl szóló 0629/K jelû nyomtatványon nem a hétköznapi értelemben vett különadó-elõleget kell bevallani! - Kedves Olvasók! A fenti bevallást most elsõ alkalommal kell benyújtani az érintetteknek, alapesetben azoknak az adózóknak, akiknek az elõzõ évi árbevételük meghaladta az 50 millió forintot, de errõl több helyen, többek között a nyomtatvány kitöltési útmutatójában is részletesen olvashatunk.

Hozzászólás a 0629/K bevallásról szóló íráshoz

ART

Kiegészíteném a 2006.12.14-i cikket e témában: Az adózóknak szerintem azzal is számolniuk kell, hogy december 20-ával felkönyvelésre kerül a december havi, vagy utolsó negyedévi társasági adóelõleg fizetési kötelezettség. Tehát az adóelõlegkiegészítés összegét úgy kell bevallani, hogy ezzel az összeggel még csökkenteni kell a várható összeget a cikkben leírtak szerint.

Az Önadózó 2006 decemberi számának tartalmából

ART

A 2007. évben benyújtandó havi járulékbevallásról - Utolsó figyelmeztetés elektronikus bevallás ügyben - A minimum járulékalap és a nyugdíj - December: a változtatási lehetõségek hónapja - Adófeltöltési kötelezettség – Közbensõ mérleg összeállítása – Mi a helyzet a könyvelõk felelõsségével? - Mûalkotások az irodában - Képzõmûvészeti alkotások elszámolása a vállalkozásban ...

Munkáltatók bejelentési kötelezettsége

ART

A munkáltatók, kifizetõk biztosítási jogviszony bejelentési, változásbejelentési kötelezettségében 2007. január 1-jét követõen hatályba lépõ változásokról - 2006.12.13.

Szociálpolitikai kedvezmény - és a lakás eladása

ART

Ha a szocpollal épített házat eladják és másikat vesznek, vissza kell-e fizetni a szocpolt, illetve a másikat be lehet-e tudni, van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen kötelezettség?

Külföldrõl származó jövedelem a társasági adóban

ART

Külföldrõl származó jövedelem az adóalap megállapítása során [Tao. tv. 28. § (2) és (4) bekezdés]. Az adózó (és a külföldi vállalkozó) a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik.

Közlekedési eszköz bérbeadása Ukrajnába

ART

Egy magyar cég Ukrajnába szeretné bérbe adni saját építõipari gépeit, tehergépjármûveit. Az eszközök egy ukrajnai építkezésen dolgoznának. A bérbeadás szolgáltatásnyújtásnak minõsül-e? Ebben az esetben a teljesítés helyének melyik országot kell tekinteni? Milyen számlát kell kiállítani a bérbeadásról? A bérbeadó kiállíthatja-e devizában a számlát a bérbevevõ részére?

Közérdekû önkéntes tevékenység és adózási kérdései

ART

Manapság, amikor minden foglalkoztatási jogviszonyt árgus szemekkel vizsgálnak a hatóságok – különös jelentõséggel bír, hogy az önkéntes tevékenység végzésére törvényben garantált feltételekkel kerülhessen sor.

Megjelent az Önadózó 2006 decemberi száma

ART

A 2007. évben benyújtandó havi járulékbevallásról - Utolsó figyelmeztetés elektronikus bevallás ügyben - A minimum járulékalap és a nyugdíj - December: a változtatási lehetõségek hónapja - Adófeltöltési kötelezettség – Közbensõ mérleg összeállítása – Mi a helyzet a könyvelõk felelõsségével? - Mûalkotások az irodában - Képzõmûvészeti alkotások elszámolása a vállalkozásban ...

Cégtelefon használata egyéni vállalkozásban

ART

Az „önfoglalkoztató” egyéni vállalkozó és a cégtelefon magáncélú használata

EVA: választom – maradok - kilépek

ART

Választani tudni kell: az EVA alanyok, a leendõ EVA alanyok, valamint az EVA alanyiság alól kilépni szándékozók számára egyaránt fontos határidõ következik – december 20-a.

KSH adatszolgáltatási kötelezettség

ART

Milyen adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozásunk a KSH felé? A statisztikai számjellel (adószámmal) rendelkezõ szervezetek az adószámuk alapján a Központi Statisztikai Hivatal honlapján tájékozódhatnak az aktuális, jelenleg a 2006. december 31-ig teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségeikrõl az alábbiak szerint:

Januártól kötelezõ az elektronikus bevallás

ART

Az adózás rendjérõl szóló törvényben (2005. évi CLXIII. törvény) kötelezett vállalkozóknak január 1-jétõl havonta kötelezõ elektronikus adó- és járulékbevallást tenni. A bevallásokhoz Ügyfélkapu- és APEH-regisztráció szükséges.

A cégtelefonok levonható áfája

ART

A jelenleg hatályos jogszabályok és hivatalos tájékoztatók figyelembe vételével áfa szempontjából összefoglaljuk a jellemzõbb eseteket, a le nem vonható áfa százalékos mértékének meghatározásával.

Rendszeres szociális ellátások emelése

ART

225/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet - a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl (jogszabály)

Bevallás a feltöltési kötelezettségrõl

ART

Idén elõször: bevallás a társasági adóelõleg feltöltési kötelezettségrõl. Az adózónak a társasági adóelõleg-kiegészítés összegérõl, illetve a különadó-elõleg kiegészítési kötelezettség összegérõl a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást kell tenni.

Munkanap áthelyezések 2007. évben

ART

A 4/2006. (IX. 28.) SZMM rendelet tartalmazza a 2007. évre vonatkozóan a munkaszüneti napok körüli munkarendet. Az év során 6 alkalommal is elõfordul, hogy a szombat munkanap lesz.

A járulékbevallások hibakódjai

ART

A JÁRULÉKBEVALLÁSOK ÁLTALÁNOS HIBAKÓDJAI - A 06082-ES JÁRULÉKBEVALLÁS HIBAKÓDJAI - A 0608-AS JÁRULÉKBEVALLÁS HIBAKÓDJAI - A 0608-AS JÁRULÉKBEVALLÁS FORMAI HIBAKÓDJAINAK MAGYARÁZATA

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNADÓZÓ ONLINE HASZNÁLATÁHOZ

ART

A REGISZTRÁCIÓ MENETE - A BELÉPÉS MENETE - ÚJSÁG VÁSÁRLÁS MENETE - ÖNADÓZÓ ELÕFIZETÉS MENETE - HIREK INFORMÁCIÓK OLVASÁSA - AZ ONLINE TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELE .....

Az Önadózó 2006 novemberi számának tartalmából

ART

VEVÕCSALOGATÓ LEHETÕSÉGEK AZ ADÓTÖRVÉNYEKBEN - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK - A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS MINIMALIZÁLÁSA - ELEKTRONIKUS BEVALLÁS HELYESBÍTÉSE ÉS ÖNELLENÕRZÉSE - JÖN AZ INGATLANADÓ - VÁLLALKOZÓ NÕK PÁLYÁZAT - APÁKAT MEGILLETÕ MUNKAIDÕ KEDVEZMÉNYEK - HOME OFFICE - AdóInfo


Vissza az előző oldalra