Hírek

Az adószámok utolsó két karakterének változásáról

ART

A 11 jegyû adószám utolsó két számjegye az illetékes APEH Igazgatóság jelölésére szolgál. Az APEH Regionális Igazgatóságainak 2007. január 1-vel történt megalakulásához kapcsolódóan az adószámok utolsó két számjegye általában nem módosult. Így az adózók adószámának utolsó két számjegyében történt változás nem érintette az adóalanyok teljes körét, hanem csak azokat, amelyek 2007. január 1-tõl bekerültek az APEH Kiemelt Adózóinak Igazgatósága illetékességébe, vagy onnan kikerültek.

A kiszállítás igazolása adómentes értékesítésnél

ART

A termék más tagállamba történõ kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén. (Áfa törvény 29/A. §-a)

Nem biztosítottak járulékfizetése

ART

Az egészségbiztosítás vonatkozásában folyamatosan szûkül azok köre, akik járulékfizetés nélkül, a szolidaritás alapján ellátási jogosultságot szerezhetnek, megszûnt annak lehetõsége, hogy a biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezõ személyek önkéntes döntésük alapján az egészségbiztosítás valamennyi ellátására jogot szerezzenek. A nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében, a nyugdíjalapot képezõ jövedelem és/vagy nyugellátásra jogosító szolgálati idõ szerzése érdekében - a biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezõ személyek számára – a jogalkotó nem írt elõ kötelezettséget, de szerzõdéses alapon, megállapodáskötés keretében lehetõséget nyújt ezekre.

Cégautó miatt fizetett térítés

ART

A cégautóadó-fizetési kötelezettség alóli mentesülés miatt fizetett térítés, munkáltató és munkavállaló között, az áfa szempontjából

APEH ellenõrzési irányelvek 2007-re

ART

Célkeresztben a vagyongyarapodás, a bútorgyártás, az ingatlanügynöki és ingatlanközvetítõi tevékenység, a fodrászat és szépségápolás, a kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végzõk, utazásszervezõk, ügynökök, hús- és baromfifeldolgozók és az e-kereskedelem.

Ajándéksorsolás szervezése – és adózása

ART

Saját termékei, szolgáltatásai népszerûsítése, reklámja céljából bármely vállalkozás szervezhet ajándéksorsolást. A vásárló a terméket vásárolja meg, a szolgáltatás veszi igénybe – ezek ellenértékét megfizeti, de ehhez kapcsolódóan ingyenesen sorsjegyet kap, amellyel részt vehet az ajándéksorsoláson.

Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmények

ART

Egy édesanyának nagy segítség, ha a gyermek születését követõ napokban az édesapa is jelen le-het, és segít a fontosabb teendõk elvégzésében. Ezt a lehetõséget segíti a Munka Törvénykönyv-ének (1992. évi XXII. törvény) 138/A. §-a, amikor arról rendelkezik, hogy gyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidõ-kedvezmény illeti meg a „kispapákat”.

Beszámoló készítés: www.xls.xc.hu

ART

Éves / Egyszerûsített Éves Beszámoló készítés Excel és OpenOffice táblával közzétételre is használható formában. Cash-Flow, több idõszak, 13 deviza Magyar, német/angol/francia nyelven

Megjelent az Önadózó 2007 februári száma

ART

ADATSZOLGÁLTATÁS A 2006. ÉVI JÖVEDELMI ADATOKRÓL - NYUGDÍJ-PRAKTIKUM - A HÁROM NYUGDÍJAS TÖRTÉNETE - A NYUGELLÁTÁSOK ÉS A BALESETI JÁRADÉK EMELÉSÉRÕL -DOLGOZIK A NYUGDÍJAS - NYENYI ADATSZOLGÁLTATÁS VÁLTOZÁSAI - AZ „ÚJ” 2007. ÉVI JÁRULÉKBEVALLÁSOK - A MEZÕGAZDASÁGI ÕSTERMELÕKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK - A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY GYAKORLATA - EVA ALANYOK BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEI - CAFETERIA: ADÓ- ÉS JÁRULÉKMENTES MEGOLDÁSOK VÁLLALKOZÁSOKNAK, INTÉZMÉNYEKNEK - VAGYONGYARAPODÁS VIZSGÁLATI FELKÉSZÍTÕ II. AZOK A 80-AS ÉVEK… - A KÉSZPÉNZKEZELÉS SZIGORÍTÁSA - AZ ELLENÕRZÉSEK SZÁMVITELE - A GÉPJÁRMÛ-KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG KÖNYVELÕI SZEMMEL - MILYEN BIZTOSÍTÁSOKRA LEHET SZÜKSÉGÜNK? - VAGYONGYARAPODÁS ADÓHATÓSÁGI BECSLÉSE, A BÍRÓSÁG ELÕTT - HOGYAN RENDEZZÜK BE A TITKÁRSÁGOT? - HOGYAN BIZONYÍTSUK BE VAGYONUNK ADÓZOTT FORRÁSÁT?

A 06180-asról – könyvelõváltás esetére

ART

Sok esetben a könyvelõ, mint meghatalmazott nyújtja be egy-egy adózó bevallásait. Könyvelõváltás esetén az új könyvelõ személye, mint az internetes bevallás benyújtására kötelezett adózó új meghatalmazottja, bejelentésre kell, hogy kerüljön. Mikor is kell kijelenteni a „régi” könyvelõt, és mikor kell bejelenteni az „újat”?

Vevõcsalogató lehetõségek az adótörvényekben

ART

Ha vevõinknek többet szeretnénk nyújtani a konkurenciánál. Az üzleti célú térítésmentes termékátadásról és szolgáltatásnyújtásról. A különféle kereskedelmi kedvezményekre nagyon sok példát láthatunk...

Az egyéni vállalkozók 2006. évi bevallásairól

ART

Az egyéni vállalkozó a 2007. január 01. után esedékes adóbevallásait már kötelezõen interneten keresztül nyújtja be. Egyetlen kivétel a kiegészítõ tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó, ha nem foglalkoztat alkalmazottat, nem is kifizetõ, és nem választotta az elektronikus adóbevallást. 0653 (EVA alany 0643) 0603–06084–06584 (éves bevallók)

Önadózó elõfizetés 2007. februártól decemberig

ART

Az Önadózó újság elõfizetése 11 hónapra, a 2007 februártól - decemberig tartó idõszakra online szolgáltatásokkal bruttó 9.856,-Ft.

Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások kezelése

ART

Az Önadózó januári számában a járulékbeavallásról megejelent írásunk kapcsán sok kérdés vetõdött fel a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról. Ezt a kérdést járjuk körbe.

A dolgozók 2006 évi adóbevallása, adómegállapítása

ART

2007. január 31-ig minden munkáltatónak (kifizetõ) át kell adni a dolgozói (tagjai) részére az igazolást a 2006. évi jövedelmekrõl, M30-as nyomtatványnak megfelelõ adattartalommal.

Mezõgazdasági õstermelõkre vonatkozó szabályok

ART

A biztosított mezõgazdasági õstermelõk bejelentési kötelezettsége 2007. január 31-ig a 07T1051-es nyomtatványon

Önadózó az Inmedio és a Relay hírlapüzletekben

ART

Az Önadózó újság 2007 januári száma megvásárolható az Inmedio és a Relay hírlapüzletekben.

Az áfa bevallás beadási határideje

ART

A bevallási határidõre részletes szabályokat tartalmaz a 7002/2006. APEH irányelv; melyet közzéteszünk. Szeretném kiemelni az irányelv 5.a. pontját, mely szerint - és ez már évek óta így van - nem 2007. február 15-e a bevallási határidõ, hanem 2007. január 20-a azoknak az adóalanyoknak, akik 2006. utolsó negyedévében lépték át az éves adóbevallás benyújtására vonatkozó (+) (-) 250 ezer forintos értékhatárt. A 2004/61. Adózási kérdés pedig arra ad választ, hogyan hat az önellenõrzés a bevallás gyakoriságára, mely ma is aktuális - szintén olvashatják a tájékoztatónk végén.

Osztalék kivétel kedvezményesen - példával

ART

Korábbi írásunkban foglalkoztunk a kedvezményes osztalék kivételi lehetõség feltételeivel. Ehhez kapcsolódóan közzéteszünk egy számítási példát, amely letölthetõ a Segédletek menûbõl.

Pénzkezelési Szabályzat -500 ezer forint bírsággal

ART

2007. február 15-ig pénzkezelési szabályzatban kell rendelkezni legalább a pénzforgalom lebonyolításának rendjérõl, egyéb feltételeirõl. A szabályzatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírságot írtak elõ, de a kiszabott bírság kétszeresét kell kiszabni ismételt mulasztás esetén. A 2007. évre vonatkozó Pénzkezelési Szabályzat és az adaptalásához szükséges Segédlet Önadózó elõfizetõk részére - az Önadózó 2006/11. számban közzétett belépési azonosítókkal ingyenesen letölthetõ az E-kézikönyvek menûbõl.


Vissza az előző oldalra