A belföldi kiküldetés napidíja

SZJA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/07 | Szerző: dr. Kiss Zoltán

Címkék: napidíj


Ha a munkavállaló munkajogi értelemben kiküldetésben van, akkor nem kifogásolható, hogy a számla helyett költségátalányt térítsen a munkáltató. Jelezzük, hogy csak a munkajogi értelemben vett kiküldetéshez kapcsolódik kötelező költségtérítés a munkajogi szabályok értelmében, míg az adójogi kiküldetés esetében ez nem kötelező

A belföldi kiküldetések költségtérítéséről a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) kormányrendelet rendelkezik. A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése értelmében: „A belföldi hivatalos kiküldetésben (a továbbiakban: kiküldetés) lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.” Ugyanezen §. (2) bekezdése szerint pedig a napidíj számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.

Tehát abban az esetben, ha a munkavállaló munkajogi értelemben kiküldetésben van, akkor nem kifogásolható, hogy a számla helyett költségátalányt térítsen a munkáltató. Jelezzük, hogy csak a munkajogi értelemben vett kiküldetéshez kapcsolódik kötelező költségtérítés a munkajogi szabályok értelmében, míg az adójogi kiküldetés esetében ez nem kötelező (nem is lehet az, mivel adójogszabály kötelező költségtérítésről nem rendelkezhet).

Átalányként a munkavállalót legalább napi 500 forint napidíj illeti meg. A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

Nem számolható el napidíj, ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el, vagy ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány 3000 forint, feltéve, hogy a munkáltató a kiküldetésre tekintettel nem az 500 forintos átalányt biztosítja, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.

A kormányrendelet alapján juttatott 500 forint mértékű, illetve 3000 forint mértékű napidíj adókötelezettsége eltérő. Az 500 forint mértékű napidíj juttatás teljes összege adóköteles jövedelem, mely az Szja törvény 2. § (6) bekezdése szerint a felek között fennálló jogviszonynak megfelelően nem önálló tevékenységből származó jövedelemként adó- és járulékköteles.

A belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható 3000 forint mértékű napidíj-átalány a Szja törvény 3. számú mellékletének II./3. pontja értelmében igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül.

A hivatkozott rendelkezés alapján igazolás nélkül, költségként elszámolható tétel a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott (a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, vagy más, erről szóló jogszabály rendelkezései szerint engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző, illetve abban árukísérőként közreműködő), belföldi kiküldetés címén bevételt szerző magánszemélynél – kizárólag e tevékenysége tekintetében – a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg, feltéve, hogy a magánszemély ezen kívül kizárólag a gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó, és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában az engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatással esik egy tekintet alá az a saját célra folytatott (saját számlás) áruszállítási, személyszállítási tevékenység is, amely más személy részére jogszerűen csak engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatásként lenne nyújtható.

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most májustól decemberig 15.960,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Jogi Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra