A kiküldetésre vonatkozó munkajogi szabályok

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2017/04 | Szerző: dr. Kiss Zoltán

Címkék: kiküldetés


Nincs olyan konkrét rendelkezés az új Mt.ben, amely kifejezetten meghatározná a munkahely fogalmát, így munkahelyként meg lehet jelölni konkrét címet, de egy nagyobb földrajzi egységet is, például Pest megye, Dunántúl.

A kiküldetésre vonatkozó munkajogi szabályok az új munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) hatálybalépésével módosultak a korábbi Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) kiküldetést meghatározó rendelkezéseihez képest. A korábbiakban az Szja törvény a fogalom meghatározás során a munkaszerződésben rögzített, munkahelytől eltérő helyen végzett munkaként határozta meg a kiküldetést, ezért a munkavégzési hely meghatározása jelentette a kiindulópontot. A régi Mt. szerint a munkaszerződésnek kötelező tartalmi eleme volt a munkahely meghatározása, azonban ezt az új Mt. nem nevesíti kötelező elemként, emellett a korábbiaktól eltérően az új Mt. a változó munkavégzési hely fogalmát sem szabályozza.
 
A munkaszerződés tartalmának szabályozása során az új Mt. 45. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni, ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi. Nincs azonban olyan konkrét rendelkezés az új Mt.ben, amely kifejezetten meghatározná a munkahely fogalmát, így munkahelyként meg lehet jelölni konkrét címet, de egy nagyobb földrajzi egységet is, például Pest megye, Dunántúl. 
 
Jelezzük, hogy akár teljes Magyarország területét is lehetséges a munkavállaló munkahelyeként megjelölni, de csak abban az esetben, ha a munkáltató tevékenysége és az elvégzendő feladatok ezt indokolják. Munkahelynek az új Mt. azt a helyet tekinti, ahol a munkavállaló a munkát jellemzően, általános jelleggel végzi,míg a munkavégzés helye az a hely, ahol a munkavállaló az adott napon vagy ettől eltérő időtartam erejéig a munkáját ténylegesen végzi.
 
Az új Mt. 53. §-a a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályait tartalmazza és lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztassa. E szabályozással a régi Mt.-ben szabályozott átirányítás, kiküldetés, kirendelés jogintézményeket egyesítette a jogalkotó. Az ilyen típusú foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. Emellett a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. 
 
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, így például a kiküldetés, akkor valósul meg, ha a magánszemély tényleges munkavégzésének helye nem esik egybe a munkahellyel. Ha a felek a munkaszerződésben egy tágabb földrajzi egységben, például Pest megyében határozzák meg a munkahelyet, és a munkavégzés ezen a meghatározott térségen belül történik, akkor ez nem nevezhető munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak,így kiküldetésnek sem. Ha a tényeges munkavégzés helye a meghatározott munkahelyen kívül történik, akkor beszélhetünk kiküldetésről.
 
Az új Mt. magyarázata alapján az időbeli korlátozással a jogalkotó hangsúlyozta a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kivételes, átmeneti jellegét, ugyanis hosszabb idejű munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást csak a munkaszerződés – közös akaratnyilatkozattal történő – módosítása (vagy kollektív szerződés előírása) tenné lehetővé. A kivételes jelleg azonban nem zárja ki, hogy a felek a 44 napnál – vagy annak időarányos részénél – hosszabb időben állapodjanak meg.

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra