A könyvelők megbecsültségéről - és további írások az Önadózó novemberi számában

Forrás: Önadózó

Online Számla tapasztalatok – Adatszolgáltatás 3.0 - SAF-T ★ Elektromos járművek áfa szabályai ★ Az ellenőrzések számviteli szabályai ★ Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai ★ Gépjárművek költségelszámolása ★ Otthoni munkavégzés költségtérítése ★ Biztosítási jogviszonyok elbírálása az új szabályok szerint ★ Az Új Tbj. biztosítási jogviszonyokra vonatkozó rendelkezései ★ Adótervek bejelentési kötelezettsége ★ Jogorvoslati utak és útvesztők adóügyekben ★ A könyvelők megbecsültségéről ★ Ha még nem előfizetőnk, fizessen elő most az Önadózó 2021-es előfizetői csomagjára: 2021. 1-12. hóra 24.696,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

ONLINE SZÁMLA TAPASZTALATOK – ADATSZOLGÁLTATÁS 3.0 -  SAF-T

Írásunk Czöndör Szabolcsnak  a XIV. Soproni Pénzügyi Napokon elhangzott előadásnak és az azt követő pódiumbeszélgetésnek az összefoglalóját tartalmazza.

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS ÁFA SZABÁLYOK

Az elektromos járművekkel kapcsolatban több jogszabály állapít meg kedvezményeket, így néhány adójogszabály is megfogalmaz adómentességet, vagy egyéb adóelőnyt. Az általános forgalmi adó hűen a saját „semlegességi elvéhez” nem említi az elektromos járművet semmilyen formában ennek következtében az áfa szabályok egyezőek az olyan járművel kapcsolatos szabályokkal, amely nem rendelkezik elektromos hajtással..

AZ ELLENŐRZÉSEK SZÁMVITELI SZABÁLYAI

A cikk bemutatja, hogy az  ellenőrzések megállapításainak hatását hogyan kell figyelembe venni a számviteli nyilvántartásokban és a beszámolóban.

AZ IFRS KONSZOLIDÁCIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI - MÁS GAZDÁLKODÓ EGYSÉGEKBEN LÉVŐ ÉRDEKELTSÉGEK KÖZZÉTÉTELE

Cikksorozatunk jelen részében az IFRS 12 Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele standard előírásait tekintjük át. A cikk számba veszi a leányvállalatok, társult vállalkozások, közös szerveződések és a nem strukturált gazdálkodó egységek közzétételi kötelezettségeit más gazdálkodó egységekben való érdekeltségeik vonatkozásában. 

A GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN ÁLTALÁBAN, ÉS KÜLÖNÖSEN A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ JÁRMŰVEK ESETÉBEN

Manapság egyre több környezetkímélő gépjármű kerül forgalomba, így adózási szempontból is gyakran merül fel, hogy hogyan számolható el költség az ilyen járművek használatára tekintettel. Cikkünkben a minden gépjárműre általánosan vonatkozó szabályok mellett ismertetjük azt is, hogy hogyan alkalmazhatók azok a környezetkímélő járművekre.

AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉSRE TEKINTETTEL ADOTT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓZÁSA

A koronavírus járvány miatt számos munkavállaló látta el a munkáját az otthonából. Az otthoni munkavégzésre sokan alternatívaként használják a home office, illetve a távmunka kifejezést, azonban azok sem munkajogi, sem adózási szempontból nem feleltethetőek meg egymásnak. Cikkünkben bemutatjuk a home office, illetve a távmunka fogalmi eltéréseit, valamint összefoglaljuk, hogy a munkavállalók otthoni munkavégzése során felmerülő költségek megtérítésére milyen adószabályok vonatkoznak.

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYOK ELBÍRÁLÁSA AZ ÚJ SZABÁLYOK SZERINT, EGYIDEJŰLEG FENNÁLLÓ JOGVISZONYOK ESETÉBEN

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével a járulékfizetési kötelezettség egyes jogviszonyok tekintetében eltér a június 30-ig alkalmazandótól. Az alábbi cikkben tekintsük át részletesen a biztosítás elbírálásának menetét, ezáltal a gyakorlati teendőket és a járulékfizetési kötelezettséget egyidejűleg fennálló több, az általánosságban gyakran előforduló jogviszonyok tekintetében.

AZ ÚJ TBJ. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEINEK HATÁSAI EGYES PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRA

A Magyar Közlönyben 2019. december 18. napján került kihirdetésre a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény, amely csak 2020. július 1-jén lépett hatályba. Ezzel újraszabályozásra kerültek a korábbi - részben törvényi, részben rendeleti szintű - rendelkezések, amelynek célja, hogy egyszerűsödjön és egységes elvek mentén kerüljön kialakításra a járulékszabályozási rendszer. Az új törvény hatálybalépése több ponton jelentősen érinti a különböző, biztosítási jogviszonytól függő pénzbeli ellátások megállapítását, az azokra való jogosultságot is. Cikkünkben ezeket a változásokat és hatásokat vizsgáljuk meg részletesebben.

A MUNKAVISZONYTÓL VALÓ ELHATÁROLÁSA SZEMPONTJAI KATA ALATT

Cikkünkben áttekintjük a KATA adózási mód legfontosabb, témánk szempontjából releváns főbb szabályait kitérve a 2021-től életbe lépő változásokra és bemutatjuk azokat a Katv. által meghatározott minősítő jegyeket, amelyeket sorra kell venni a tételes adót fizető kisadózó és a megbízója közötti jogviszony vizsgálata során.

ADÓTERVEK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE – A SZAKMÁT ÉRINTŐ ÚJABB ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 2021. ÉVTŐL. – I. RÉSZ

A cikkem témája a határon átnyúló adóügyi konstrukciókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget előíró a 2011/16 EU Irányelvet módosító 2018/822 Irányelv (továbbiakban DAC6) szabályain alapuló magyar szabályozás ismertetése. A 2011/16 EU Irányelv módosításainak számbevétele során látni fogjuk, hogy míg korábban jellemzően az adóhatóságot terhelte az Uniós szabályozásból adódó kötelezettség, úgy a DAC6 szabályozás jelentős mértékben a szakmában közreműködőkre telepít adatszolgáltatási kötelezettséget. A számla adatszolgáltatás és a pandémiás helyzetből adódó többlet adminisztrációval indokolható, hogy a cikk tárgyát képező téma viszonylag szűk körben került eddig publikálásra. A pandémiás helyzetre tekintettel az adatszolgáltatás benyújtásának határideje 2021. évre tolódott, illetve akkortól folyamatosan fennáll, viszont a NAV honlapján már közzétette a vonatkozó formanyomtatványt is. A DAC Irányelv szabályozási koncepciójának és a vonatkozó magyar adaptáció áttekintését követően a DAC6 magyar szabályozás részletes ismertetése mellett gyakorlati példákon keresztül is igyekszem a jogalkalmazást segíteni.

JOGORVOSLATI UTAK ÉS ÚTVESZTŐK ADÓÜGYEKBEN

Az adóhatóság határozatai elleni lehetséges jogorvoslatok benyújtását az erre vonatkozó szabályok fényében is érdemes jól átgondolni. A jogorvoslat eredménye a „dolog” természete folytán eleve nem garantálható, a jogszabályok pedig egyre inkább az ügyek rapid lezárását, illetve ennek adózói elfogadását ösztönzik. A jogorvoslati út processzusa is elég döcögős, a hatóságokkal, bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás az űrlaphibák, hiányosságok miatt őrjítő is tud lenni, de szokható. 

A KÖTETLEN MUNKARENDRŐL

A kötetlen szó hallatán elsőként talán a szabadságra asszociálunk. Amint írásunkban olvashatják, a kötetlen munkarend valóban nagyobb szabadságot ad a munkavállalónak mindennapjai megszervezésében, munkaadójának pedig könnyít adminisztrációs terhein. A kötetlenségnek azonban törvényi korlátai is vannak. A kölcsönös előnyök mellett megjelenik például a kötetlen munkarend alkalmazásával a rendkívüli munkavégzés szabályai kijátszásának gyanúja is.

A KÖNYVELŐK MEGBECSÜLTSÉGÉRŐL - SZEMELVÉNYEK AZ ÖNADÓZÓ FÓRUM FACEBOOK CSOPORT BEJEGYZÉSEIBŐL

Az Önadózó Fórum az Önadózó újság Facebook csoportja, csatlakozzon Ön is.  Suller Krisztina szerzőnk bejegyzését és az arra érkezett kommenteket közöljük a könyvelői munka megbecsültségéről.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 1-12. hónapra 24.696,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra