A munkaköri leírás – és az arról szóló tájékoztatás

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/03 | Szerző: dr. Horváth István

Címkék: munkaköri leírás


Néha olvasok olyan munkaszerződéseket, melyek szövege szerint a munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a munkaköri leírás. E kikötéssel a munkáltató saját magát köti gúzsba, ugyanis a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, így a munkavállaló hozzájárulása kell ahhoz is, amit egyébként – nem átlépve a munkakör határait – maga is egyoldalúan megváltoztathatna.

A munkakörtől élesen elhatárolandó a munkaköri leírás, ami – a munkakör keretei között – a munkakörbe tartozó, a munkaadó által meghatározott feladatok listája. Néha olvasok olyan munkaszerződéseket, melyek szövege szerint a munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a munkaköri leírás.

E kikötéssel a munkáltató saját magát köti gúzsba, ugyanis a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, így a munkavállaló hozzájárulása kell ahhoz is, amit egyébként – nem átlépve a munkakör határait – maga is egyoldalúan megváltoztathatna. Amint az ítélkezési gyakorlat is megállapítja: a munkaköri leírás a munkaszerződés keretei között határozhatja meg a munkavállaló feladatkörét. Ezért a munkaköri leírás a munkaszerződés sérelme nélkül egyoldalúan módosítható. [BH2001. 196.]

Az Mt. szerint a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől (a munkába lépés napja) számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót – többek között – a munkakörbe tartozó feladatokról, amit a szakzsargon munkaköri leírásnak hív [46. § (1) bekezdés]. Ennek közlését – figyelemmel arra, hogy minderre a munkaügyi ellenőrzés hatálya ugyancsak kiterjed – célszerű írásban is rögzíteni, a tájékoztatás egy példányát „átvetetni” a munkavállalóval [Met. 3. § (1) bekezdés a) pont].

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása legkorábban a munkába lépéstől számított 15 nap elteltével állapítható meg.

A munkaköri leírásba tartozó feladatok listáját indokolt példálódzó jelleggel megfogalmazni – ezzel egyértelművé téve: nem az összes feladatot tartalmazza a tájékoztatás. E lista végére sokszor beírják utolsó francia bekezdésként: és bármely más feladat, amire a munkáltató utasítást ad. E közlésnek legfeljebb abban a tekintetben van jelentősége, hogy ráerősít arra: a munkaköri feladatlista nem a tájékoztató szerint végződik, az abban nem szereplő feladat ellátására is utasítható a munkavállaló, feltéve, ha az a munkakör keretei közé tartozik. Mert a „bármely más feladat” munkaköri leírásban történő feltüntetése önmagában nem jogosítja a munkaadót a munkakörbe nem tartozó feladat ellátásra történő utasításra.

A munkaköri leírás módosításának másik korlátja, hogy e munkáltatói joggal nem lehet alapvetően kiüresíteni a szerződés szerinti munkakört. Hogy értelmezhető legyen, mire gondolok: például egy sebész munkaköri leírásából nem „húzhatók ki” az operációval kapcsolatos feladatok, meghagyva az ügyeleti teendőket, mert mindez a munkakör ún. közvetett módosítását jelenti. Jogellenes módosítását, hiszen éppen a munkakör meghatározó részét jelentő feladatlista kikerül a munkaköri leírásból, ami már ténylegesen a munkaszerződés módosítása. Amihez a példabeli sebész hozzájárulása lett volna szükséges.

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra