A munkaköri leírás – és az arról szóló tájékoztatás

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/03 | Szerző: dr. Horváth István

Címkék: munkaköri leírás


Néha olvasok olyan munkaszerződéseket, melyek szövege szerint a munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a munkaköri leírás. E kikötéssel a munkáltató saját magát köti gúzsba, ugyanis a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, így a munkavállaló hozzájárulása kell ahhoz is, amit egyébként – nem átlépve a munkakör határait – maga is egyoldalúan megváltoztathatna.

A munkakörtől élesen elhatárolandó a munkaköri leírás, ami – a munkakör keretei között – a munkakörbe tartozó, a munkaadó által meghatározott feladatok listája. Néha olvasok olyan munkaszerződéseket, melyek szövege szerint a munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a munkaköri leírás.

E kikötéssel a munkáltató saját magát köti gúzsba, ugyanis a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, így a munkavállaló hozzájárulása kell ahhoz is, amit egyébként – nem átlépve a munkakör határait – maga is egyoldalúan megváltoztathatna. Amint az ítélkezési gyakorlat is megállapítja: a munkaköri leírás a munkaszerződés keretei között határozhatja meg a munkavállaló feladatkörét. Ezért a munkaköri leírás a munkaszerződés sérelme nélkül egyoldalúan módosítható. [BH2001. 196.]

Az Mt. szerint a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől (a munkába lépés napja) számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót – többek között – a munkakörbe tartozó feladatokról, amit a szakzsargon munkaköri leírásnak hív [46. § (1) bekezdés]. Ennek közlését – figyelemmel arra, hogy minderre a munkaügyi ellenőrzés hatálya ugyancsak kiterjed – célszerű írásban is rögzíteni, a tájékoztatás egy példányát „átvetetni” a munkavállalóval [Met. 3. § (1) bekezdés a) pont].

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása legkorábban a munkába lépéstől számított 15 nap elteltével állapítható meg.

A munkaköri leírásba tartozó feladatok listáját indokolt példálódzó jelleggel megfogalmazni – ezzel egyértelművé téve: nem az összes feladatot tartalmazza a tájékoztatás. E lista végére sokszor beírják utolsó francia bekezdésként: és bármely más feladat, amire a munkáltató utasítást ad. E közlésnek legfeljebb abban a tekintetben van jelentősége, hogy ráerősít arra: a munkaköri feladatlista nem a tájékoztató szerint végződik, az abban nem szereplő feladat ellátására is utasítható a munkavállaló, feltéve, ha az a munkakör keretei közé tartozik. Mert a „bármely más feladat” munkaköri leírásban történő feltüntetése önmagában nem jogosítja a munkaadót a munkakörbe nem tartozó feladat ellátásra történő utasításra.

A munkaköri leírás módosításának másik korlátja, hogy e munkáltatói joggal nem lehet alapvetően kiüresíteni a szerződés szerinti munkakört. Hogy értelmezhető legyen, mire gondolok: például egy sebész munkaköri leírásából nem „húzhatók ki” az operációval kapcsolatos feladatok, meghagyva az ügyeleti teendőket, mert mindez a munkakör ún. közvetett módosítását jelenti. Jogellenes módosítását, hiszen éppen a munkakör meghatározó részét jelentő feladatlista kikerül a munkaköri leírásból, ami már ténylegesen a munkaszerződés módosítása. Amihez a példabeli sebész hozzájárulása lett volna szükséges.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 kredit, mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 3-12. hóra: 19.950,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra