A tanulmányi szerződés

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/10 | Szerző: dr. Kiss Zoltán

Címkék: tanulmányi szerződés


Tanulmányi szerződés minden olyan tanulmány folytatására köthető, amely a szerződésben meghatározott munkakör betöltésével kapcsolatba hozható, továbbá létesíthető olyan képzésekre is, amelyek meglétét a munkakör betöltéséhez jogszabály írja elő.

A tanulmányi szerződés mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára előnyös lehet, ugyanis megállapodás alapján a munkavállaló támogatást kaphat a munkáltatójától, a munkáltató pedig a szerződésben rögzített időtartamban biztosan képzett munkaerőhöz jut. A tanulmányi szerződés megkötésének lehetőségéről a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezik.

Eszerint a tanulmányi szerződés csak munkajogviszonyban álló felek (munkáltató és munkavállaló) között jöhet létre érvényesen. A tanulmányi szerződés megkötésének feltétele, hogy írásba kell foglalni.  A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfeljebb öt éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

A támogatás konkrét formája a felek megállapodásának tárgyát képezi. A támogatás megvalósulhat a tanulmányok költségeinek részben vagy egészben való viselésével (a tandíj, költségtérítés, egyéb tanulmányi költségek viselésével, tananyag megszerzése költségeinek viselésével), az utazás és szállás költségeinek megtérítésével vagy megfizetésével, a tanulmányok helyszínén tartózkodás költségeinek biztosításával. A munkáltató kötelezettséget vállalhat a munkából való távollét idejére munkadíj (távolléti díj, illetve attól magasabb vagy akár alacsonyabb díjazás) megfizetésére.  

Tanulmányi szerződés minden olyan tanulmány folytatására köthető, amely a szerződésben meghatározott munkakör betöltésével kapcsolatba hozható, továbbá létesíthető olyan képzésekre is, amelyek meglétét a munkakör betöltéséhez jogszabály írja elő. Az Mt. nem tartalmaz korlátozást a képzési forma tekintetében sem: a tanulmányok végezhetők iskolai (nappali, levelező, esti) és nem iskolai rendszerű (egyéni tanulás, betanítás, tanfolyam, előadás) képzésben, vagy tanulmányút keretében is. Tanulmányi szerződés külföldön végzendő tanulmányok folytatására is köthető.

Nem köthető viszont tanulmányi szerződés

  1. a) munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá,
  2. b) ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót.

Ez utóbbi esetekben a munkáltató a képzéssel kapcsolatos valamennyi költséget, a tandíjat, vizsgadíjat, könyveket, utazási, illetve szállásköltséget is megtéríti és biztosítja a képzésen való részvétel időtartamára a munkaszerződés szerinti egyébként járó díjazást.

MIÉRT FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA? 

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra