A tényleges tulajdonosi nyilvántartás -és további írások az Önadózó nyári számában

Forrás: Önadózó

Szja és járulékváltozások ● A tényleges tulajdonosi nyilvántartás és az abból következő feladatok ● Az Áfa törvény változásai a tavaszi adócsomagban ● Az e-kereskedelem új áfa szabályai a közösség területén ● Ellenőrzések számvitele: a saját tőkét érintő hibák ● IAS 41 Mezőgazdaság standard ● A társasági adótörvény változásai ● Változások az energiaellátók jövedelemadójában ● Reprezentáció, céges események, családi napok 2021-ben ● Szja bevallás módosítása ● A 25 év alatti fiatalok adómentességéről ● Biztosítás és pénzbeli egészségbiztosítási ellátások az európai uniós jogszabályok tükrében ● HIPA: Közvetített szolgáltatások értéke ● A foglalkoztatás felügyelete (2) ● Előfizetés az Önadózó előfizetői csomagjára: 2021. 7-12. hóra 12.348,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÉS JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK A TAVASZI ADÓCSOMAG ALAPJÁN

Írásunkban összefoglaljuk az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény személyi jövedelemadózást érintő változásait, melyek közül kiemelkedik az átalányadózó egyéni vállalkozókra vonatkozó kedvezőbb szabályozás, illetve a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem új szabálya. Emellett bemutatjuk a Tbj. módosításait, illetve a szociális hozzájárulási adót érintő változásokat, különös tekintettel a megszűnő szakképzési hozzájárulásra. 

A TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILVÁNTARTÁS ÉS AZ ABBÓL KÖVETKEZŐ FELADATOK

Májusban kihirdetésre került a tényleges tulajdonosi törvény, és mindjárt új feladatokat is meghatározott cégformától, tevékenységtől függetlenül valamennyi cég és civil szervezet számára.  Bővülnek a  Pmt. szerinti szolgáltatók, így a a könyvviteli, adótanácsadó, adószakértői, könyvvizsgálói  szolgáltatók feladatai is, és egy újabb szabályzatalkotási kötelezettség is terheli őket.  Ismertetjük a főbb pontjaiban 2021. május 22-én hatályba lépett 2021. évi XLIII. törvény rendelkezéseit, a cégek és a szolgáltatók ebből eredő feladatait. Ismertetjük a pénzmosás elleni törvény (Pmt) itt véghez vitt módosítását is.

AZ ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A TAVASZI ADÓCSOMAGBAN

Hozzászokhattunk, hogy az országgyűlés az adórendszerünkhöz évente akár kétszer-háromszor is hozzányúl, módosítja a szabályokat. Nincs ez másképpen 2021 évben sem, hiszen a január 1.-én hatályba lépett módosításokat követően már a tavaszi ülésszakban ismételten módosítják az adótörvényeket. A forgalmi adózás terén rendszerbeli módosításokkal nem találkozhatunk, kisebb jelentőségű technikai jellegű változtatásokra került sor. A változásokat az egyes adótörvények módosításáról szóló a 2021. évi LXIX. törvény tartalmazza. 

AZ E-KERESKEDELEM ÚJ ÁFA SZABÁLYAI A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN

2021 júliusától a másik tagállamba, nem adóalanynak történő értékesítés szabályai jelentősen megváltoznak. A változás következtében a jogszabályban bevezetésére kerül a távértékesítés fogalom, amely fogalmat eddig is használtuk a szakmai zsargonban, azonban magyar jogszabályban még nem került nevesítésre a fogalom.

AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA – A SAJÁT TŐKÉT ÉRINTŐ HIBÁK

Az ellenőrzések számviteli szabályainak témájában indított cikksorozatunkat a jelen cikkünkben folytatjuk a saját tőkét érintő hibák és hibahatásaik elszámolásának bemutatásával.

IAS 41 MEZŐGAZDASÁG STANDARD

Az IAS41 Mezőgazdaság standard a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó számviteli értékelést és közzétételeket írja elő. A cikkben gyakorlati példákon keresztül adunk választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre: mit jelent a mezőgazdasági tevékenység, minden mezőgazdasághoz kötődő eszköz biológiai eszköz -e, a biológiai eszközöket mindig értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken kell-e értékelni, hogyan kell elszámolni a valós értékelésből adódó nyereségeket és veszteséget... Esetpélda alapján bemutatásra kerülnek a gazdálkodó közzétételre vonatkozó alapvető kötelezettségei.  

A TÁRSASÁGI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, azaz a nyári adócsomag rendelkezései a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] rendelkezéseit is érintik. A módosítások révén új adóalanyok jelennek meg a Tao. tv-ben, illetve számos rendelkezés pontosításra kerül.

VÁLTOZÁSOK AZ ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJÁNAK RENDSZERÉBEN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, azaz a nyári adócsomag rendelkezései két témakör kapcsán érintik az energiaellátók jövedelemadójának rendszerét. Az egyik témakör a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak adott ingyenes juttatás kezelésének módja, a másik pedig a veszteségleírás lehetőségének törvénybe iktatása. A módosítások 2021. június 10-én léptek hatályba.

REPREZENTÁCIÓ, CÉGES ESEMÉNYEK, CSALÁDI NAPOK 2021-BEN

Cikkünk a vállalkozások üzleti és egyéb rendezvényeinek, illetve a csapatépítő tréningek és továbbképzések kapcsán felmerülő személyi jövedelemadó kötelezettségét vizsgálja. Az idei év ismét különleges, hiszen a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján  a reprezentáció vonatkozásában a rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban nem merült fel szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség. 

SZJA BEVALLÁS MÓDOSÍTÁSA - BEVALLÁS UTÁNI KORREKCIÓS LEHETŐSÉGEK HELYTELEN SZÁMFEJTÉS MIATT 

Az adóhatóság 2021-ben is elkészítette a magánszemély adózók jelentős részének a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét. A bevallási tervezet az adóévet követő év február hónapjának utolsó napjáig beérkezett kifizetői adatszolgáltatások és a nyilvántartásaiban szereplő adatok alapulvételével készül. Ha a magánszemély az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 20. napjáig nem javítja, nem egészíti ki, vagy bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adóbevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet a magánszemély által benyújtott bevallásnak minősül. 

A 25 ÉV ALATTI FIATALOK ADÓMENTESSÉGÉRŐL

A Kormány családokat támogató politikájának új elemeként 2022. január 1-jétől új – adóalapot csökkentő kedvezményként érvényesíthető – kedvezmény kerül bevezetésre a személyi jövedelemadó rendszerébe a 25 év alatti fiatalok kedvezménye néven. Cikkünk az új jogintézmény feltételeit ismerteti. 

BIZTOSÍTÁS ÉS PÉNZBELI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN

Az Európai Unióban a személyek szabad mozgása - mint a négy alapszabadság egyike - az uniós polgárság alappillére, amellyel szorosan összefügg, hogy az uniós polgárok szociális biztonsága garantált legyen. Az Unió vonatkozó jogi aktusai összhangot próbálnak teremteni az egyes tagállamok szociális biztonsági rendszerei között, és garantálják az egy-egy tagállamban megszerzett jogosultságok, előnyök, várományok más tagállamban történő „felhasználását”, exportálását; figyelemmel arra, hogy mindez ne vezessen az ugyanazon időszakra vonatkozó, azonos típusú ellátások halmozódásához. Cikkünkben a biztosítási jogviszonyok uniós szabályozásával, koordinációjával foglalkozunk; valamint megvizsgáljuk a különböző tagállamok területén való tartózkodás és az ott végzett munka hatását egyes betegségi, anyasági és családi ellátásokra nézve; kitérve a BREXIT hatásaira is.

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE, ÚJ LAKÁS ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE AZ IPARŰZÉSI ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

A következő írás a nettó átbevétel-csökkentő tételek köréből egyfelől a közvetített szolgáltatások értékét, másfelől az új lakás építéséhez igénybe vett szolgáltatást, mint speciális alvállalkozói teljesítések értékét ismerteti. A normaszöveg elemzése mellett gyakorlatban jellemző esetek bemutatásával kívánjuk a megalapozott jogalkalmazást segíteni.  

A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETE (2. RÉSZ)

Írásunk folytatásában először a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság eljárás alanyaival foglalkozunk. Megtudjuk, miként indul az eljárás, és hogy ennek megindítására mely hatóságnak van illetékessége. Ezután a procedúra végére „ugrunk”, megismerve, miért és mely összegben szabható ki bírság, és azt is, hogy mely esetben mérsékelhető ennek összege. Végül adminisztrálunk, megismerve, mire terjed ki a hatóság nyilvántartási kötelezettsége.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra