A tőkekivonási adóról

TAO

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2021/05 | Szerző: dr. Rabné dr. Barizs Gabriella

Címkék: tőkekivonási adó


A tőkekivonási adó voltaképpen egy adóalap-növelő tétel a Tao. tv. értelmében, bár nem a „klasszikus” adóalap-növelő tételek közé (a Tao. tv. 8. §-ába) került be rendszertanilag.

2020-tól a Tao. tv. több olyan rendelkezéssel bővült ki, amelyek a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló 2016/1164 EU Tanácsi irányelv [ATAD-irányelv] bizonyos rendelkezései kötelező tagállami implementálásának tesznek eleget. A két fő jogintézmény a tőkekivonási adó, amely a Tao. tv. 16/A. §-ába került be, és a hibrid struktúrából adódó diszkrepanciák kezelése, amely a Tao. tv. 16/B. §-ában kapott helyet „adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések” elnevezéssel (ld. a 3.5. pontban). A két szabályrendszerhez kapcsolódó fogalmak a Tao. tv. 4. § új 57-60. pontjaiban találhatók. 

A tőkekivonási adó voltaképpen egy adóalap-növelő tétel a Tao. tv. értelmében, bár nem a „klasszikus” adóalap-növelő tételek közé (a Tao. tv. 8. §-ába) került be rendszertanilag. A növelő tétel abban az adóévben alkalmazandó, amikor a tőkekivonásnak minősülő következő négy esetkör valamelyike megvalósul:

a) az adózó az üzletvezetési helyét külföldre helyezi át, és ez a külföldi adóügyi illetőség megszerzésével jár (azzal, hogy nem minősül kivontnak azon eszköz, amely továbbra is ténylegesen kapcsolódik a belföldön található telephelyhez);

b) az adózó az eszközeit a belföldi székhelyéről külföldi telephelyére helyezi át, feltéve, hogy az áthelyezést követően az eszközök nem keletkeztetnek belföldön a Tao. tv. szerinti adófizetési kötelezettséget;

c) az adózó az eszközeit a belföldi telephelyéről külföldi székhelyére vagy külföldi telephelyére helyezi át, feltéve, hogy az áthelyezést követően az eszközök nem keletkeztetnek belföldön a Tao. tv. szerinti adófizetési kötelezettséget;

d) az adózó a belföldi telephelye által folytatott üzleti tevékenységet belföldről külföldre helyezi át, feltéve, hogy az áthelyezést követően az eszközök nem keletkeztetnek belföldön a Tao. tv. szerinti adófizetési kötelezettséget.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra