Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások kezelése társasági adóban

TAO

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: adóellenőrzés


Az Szt. előírása szerint az adóhatósági ellenőrzéskor, illetve az önellenőrzéskor az ugyanazon évet érintő „eltérőségeket”, azaz a – bevételeket, költségeket, ráfordításokat, eredményt, saját  tőkét érintő – hibákat, hibahatásokat meg kell különböztetni aszerint, hogy azok jelentős vagy nem jelentős összegűnek minősülnek-e.

Ha a megállapított hiba jelentős, az adóalap-korrekciót nem érint. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – előjeltől független – abszolút értékének együttes összege meghaladja

- az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, vagy ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot, vagy

- az adózó számviteli politikájában rögzítettek szerint jelentős összegűnek minősített, előzőeknél alacsonyabb értéket.

Ha a megállapított hiba nem jelentős összegű, az a tárgyévi, a hiba feltárásának éve szerinti eredményt módosítja; ehhez kapcsolódik korrekciós tétel a következők szerint.

Csökkenti az adózás előtti eredményt az adóellenőrzéskor, az Air., az Art. szerinti önellenőrzéskor megállapított, adóévi bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként – egyszeres könyvvitelt vezetőnél adóköteles bevételként, kifizetett vásárolt készlet növekedéseként – elszámolt összeg.

Növeli az adózás előtti eredményt az adóellenőrzéskor, az Air., az Art. szerinti önellenőrzéskor megállapított, adóévi költségként vagy ráfordításként – egyszeres könyvvitelt vezetőnél a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is ideértve – vagy aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg.

Ez utóbbi, növelő tételt előíró rendelkezéssel összefüggésben lehetőség van arra, hogy az adózó választása szerint ne önellenőrizze a hibával érintett (például 2018) adóévi adóbevallását, ha a nem jelentős összegű hibát (például 100 egység) a feltárás napját magában foglaló (például 2022) adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, tehát korrekciót nem alkalmaz. Ennek feltétele, hogy a nem jelentős összegű (100 egység) hibával érintett (2018) adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét (tehát legyen legalább 101 egység).

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra