Adott támogatások hatása a társasági adóalapra - és további írások az Önadózó októberi számában

Forrás: Önadózó

Adott támogatások hatása a társasági adóalapra ● Import távértékesítés 2021. július 1-től ● A csoportos társasági adóalanyiság gyakorlati kérdései ● Kell-e konszolidálni a kockázati- és magántőkealapok befektetéseit? ● IFRS - A pénzügyi instrumentumok bemutatása ● Az őstermelői tevékenység új szabályaival kapcsolatban felmerült gyakorlati problémák ● Az ingó vagyontárgyak, fémhulladék, vadon gyűjtött termék, termény értékesítésének adózási szabályai ● Üzleti utak elszámolása a gazdasági társaságok gyakorlatában ● Egyéni vállalkozók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásai ● Az elektronikus számlák megőrzése ● Távmunka – a veszélyhelyzet különös szabályaival ● Előfizetés az Önadózó előfizetői csomagjára: 2021. 10-12. hóra 6.174,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

ADOTT TÁMOGATÁSOK HATÁSA A TÁRSASÁGI ADÓALAPRA

A társasági adóalanyok rendkívül sokféle jogcímen nyújthatnak támogatást más adózóknak. Előfordulhat, hogy a társasági adóalany egy közhasznú szervezetet, egy, a látvány-csapatsportágak valamelyikében működő sportszervezetet támogat, vagy akár a kapcsolt vállalkozásának nyújt a működéséhez szükséges ingyenes juttatást. Sőt, akkor is ingyenes juttatás biztosításáról van szó, ha a társasági adóalany – bizonyos jellegű – promóciót szervez. Az ingyenes juttatások, támogatások nyújtásával összefüggésben kardinális kérdés, hogy az hogyan érinti a támogatást nyújtó adózó társasági adóalapját. Kell-e adóalap-növelő tétellel számolni, vagy jogosít-e az ingyenes juttatás adóalap- vagy adókedvezményre? Az alábbiakban bizonyos támogatások, ingyenes juttatások társasági adóalapra gyakorolt hatását vizsgáljuk.

IMPORT TÁVÉRTÉKESÍTÉS 2021. JÚLIUS 1-TŐL

A pénzügyi és kereskedelmi szakemberek 2021. július 1-től egy új fogalmat ismerhettek meg a forgalmi adózás terén, ez pedig az import távértékesítés. Erről akkor beszélünk, ha 3. országbeli eladó értékesít terméket olyan módon, hogy a terméket ő saját maga, vagy megbízottja fuvarozza el az EU területére az olyan vevőnek, aki nem minősül áfa adóalanynak, vagy adóalanynak minősül, de alanyi adómentes, vagy kompenzációs felárra jogosult termelő, illetve kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytat. Az értékesített termék nem lehet jövedéki termék. Ismertetjük a szabályokat. 

A CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓALANYISÁG GYAKORLATI KÉRDÉSEI 

A társasági adó rendszerében 2019 óta van lehetőség csoportos adózásra, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe [Tao. tv.] ugyanis ekkor kerültek be a csoportos társasági adóalanyokra vonatkozó rendelkezések, azzal, hogy az első csoportalakítási kérelmeket 2019. január 15-ig kellett benyújtani. A jogintézmény bevezetése óta két lezárt (teljes) adóéven vagyunk túl, az ezek alatt felmerült gyakorlati kérdések kapcsán időközben több finomhangolás, illetve módosítás is történt a Tao. tv. vonatkozó előírásaiban. Jelen cikkben a csoportos társasági adóalanyokra  - a továbbiakban „tao csoport”-ként is hivatkozunk rá -  irányadó főbb szabályokat, sajátosságokat mutatjuk be.

KELL-E KONSZOLIDÁLNI A KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEIT?

A kockázati- és magántőkealapok terjedése révén számos izgalmas számviteli és adózási kérdés kerül ügyfeleim látókörébe, amelyek megválaszolása néha nem is olyan egyszerű feladat. Az előző lapszámban e különleges entitások adótörvények szerinti, jelen írásomban pedig számviteli törvény szerinti kapcsoltságát veszem górcső alá.

IFRS - A PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK BEMUTATÁSA 

A pénzügyi instrumentumok számviteli kezelését három standard szabályozza: az IAS 32 a bemutatásukra vonatkozó, az IFRS9 pedig a megjelenítésükre és értékelésükre vonatkozó alapelveket, szabályokat tartalmazza. Ezen - a megjelenítésre, értékelésre és bemutatásra vonatkozó - alapelveket, az IFRS7-ben foglalt alapelvek egészítik ki, amelyek előírják a Megjegyzések beszámolórész gazdálkodó által kötelezően közzéteendő információtartalmát.  A pénzügyi instrumentum standardok minden gazdálkodót érintenek, azokat a gazdálkodókat is, amelyek kevés pénzügyi eszközzel rendelkeznek (például egy gyártó, akinek pénzügyi instrumentumai a készpénz, a vevőkövetelés vagy a tartozás), valamint azokat is, amelyeknek sok pénzügyi eszköze van (például egy pénzügyi intézmény, bank, hitelintézmény). Jelen cikk összefoglalja a jelentősebb szabályokat, amelyek a pénzügyi instrumentumok bemutatására, kezdeti besorolására vonatkoznak, észrevételeket fogalmaz meg azok gyakorlati vonatkozásairól. 

AZ ŐSTERMELŐI  TEVÉKENYSÉG ÚJ SZABÁLYAIVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT 
GYAKORLATI PROBLÉMÁK

Őstermelők – családi gazdaságok – családi mezőgazdasági tásaságok. Cikkünkben összegyűjtöttük az új szabályok gyakorlati alkalmazása során jellemzően felmerült problémás témaköröket. 

AZ INGÓ VAGYONTÁRGYAK, FÉMHULLADÉK, VADON GYŰJTÖTT TERMÉK, TERMÉNY ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Cikkünk bemutatja az ingó vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatos adózási szabályokat, kitérve a gazdasági tevékenység, illetve nem gazdasági tevékenyég keretében megvalósuló ingóértékesítés adókötelezettségére, továbbá bemutatja a fémhulladék, illetve a vadon gyűjtött termék, termény értékesítése esetén alkalmazandó adózási szabályokat. 

ÜZLETI UTAK ELSZÁMOLÁSA A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GYAKORLATÁBAN

Írásunkban a magyar magánszemélyekre és az üzleti utazás során felmerülő kiadásokat elszámoló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat tekintjük át, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - a továbbiakban Szja törvény- összefüggései alapján. 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK PÉNZBELI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSAI

Cikkünkben az egyéni vállalkozók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra) való jogosultságával, azok összegszerűségével foglalkozunk. Külön kitérünk arra, milyen problémákat vethet fel az egyes ellátásokra való jogosultság elbírálásakor az egyéni vállalkozói tevékenység - sokszor indokolatlan - szüneteltetésének a kérdése.

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁK MEGŐRZÉSE 

Az adózási folyamatok elektronizációjának következménye, hogy az adózók által teljesítendő egyéb kötelezettségeket is elektronikus úton teljesítik az erre kötelezettek. Nincs ez másként az iratőrzési kötelezettség vonatkozásában sem. Jelen cikk az iratok, ezen belül az elektronikus számlák elektronikus archiválását részletezi.

TÁVMUNKA – A VESZÉLYHELYZET KÜLÖNÖS SZABÁLYAIVAL

A pandémia fókuszba hozta a távmunkát minden olyan munkakör esetében, ahol a klasszikus munkahely alternatívája lehet a munkavállaló lakóhelye. Írásunkban bemutatjuk, a veszélyhelyzet munkajogi szabályozása miként módosította átmenetileg a távmunkavégzés szabályait, és kitérünk az érintetlenül hagyott rendelkezésekre is. Megtudhatjuk, mit jelent és hogy miért kellene szabályozni a lekapcsolódás jogát – a munkavállaló valós kikapcsolódásához…

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra