Adózási és adófizetési stratégiák koronavírusjárvány idején

ART

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: Szabadon felhasználható

Címkék: fizetési könnyítés, koronavirus-járvány


Ez egy adótipp. A koronavírusjárvány miatti fizetési könnyítés kérelmezését előzetesen alaposan át kell gondolni.  El kell dönteni, hogy a koronavirusjárvány miatt fizetési halasztást, részletfizetést  vagy adómérséklést kér a cég. A kettő együtt nem megy. Azt is el kell dönteni, hogy az 5 milliós keretet melyik adónemre kívánjuk felhasználni. Anyagunkat előfizetőink szabadon felhasználhatják munkatársaik és ügyfeleik tájékoztatására, ezért word formátumban is letölthetik a https://www.onadozo.hu/segedletek/ menüből.

Vázlatosan összefoglaljuk az eddig született adózást érintő főbb rendelkezéseket. 

1. Veszélyeztetett ágazatok 

Vannak a veszélyeztetett ágazatok, aki mentességet kaptak március-június hónapokra a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és egye járulékokat érintően.  Ez nem halasztás, hanem végleges adómentesség. Június után majd meglátjuk. De a járvány korlátozó intézkedéseinek feloldásával júniustól számolni lehet a veszélyeztetett ágazatok körének szűkítésével, ezen mentességek fokozatos megszüntetésével. 

További információk: 

Új tevékenységekkel bővült a veszélyeztetett ágazatok köre 

Ágazati adómentességek: újabb tevékenységek kerültek be a kedvezményezett körbe 

Újabb adó- és járulékmentességek a veszélyhelyzetben - Kormányrendelet II.

2. A kisadózókra (KATA) külön mentességek vannak.

További információk: 

Újabb kata-mentességek és kedvezmények a koronavírus miatt

3. A kedvezmények a kivásokat is érintik.

További információk:

A járványügyi veszélyhelyzet hatása a kisvállalati adóalanyokra

4. Mindenki más

A veszélyeztetett ágazatokon kívűl adóalanyoknak az általános szabályok szerinti – veszélyhelyzet előtti rendben – kell adófizetési kötelezettségeiket teljesíteni, nincsenek az egyes adónemeket érintő mentességi szabályok – de fizetési kedvezménnyel élhetnek. 

5.Bértámogatás is kérhető – ágazati korlátozás nélkül

További információk:

Bértámogatás - Alapvető tudnivalók, példákkal

ITM közlemény a bértámogatás hatályba lépett új szabályairól

Bértámogatás a munkavállalók csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásával kapcsolatban

6. Éves adóbevallások és egyidejű adófizetési kötelezettségek halasztása

A számviteli, beszámoló, éves társasági adó, kiva, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója bevallását, és az egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét szeptember 30-ra halasztották. Aki viszont április 21-e előtt már benyújtotta ezeket a bevallásokat, azokra ez a jogszabályi halasztás nem vonatkozik. Nem egyértelmű, hogy aki május 30-a és  szeptember 30-a között – valamikor – benyújtja a bevallását, annak ezzel  egyidejűleg kell az adófizetést teljesítenie, vagy azzal várhat szeptember 30-ig. Ebben a kérdésben NAV-PM állásfoglalás várható.  

További információk:

A számviteli beszámolók elhalasztásáról és újabb adókönnyítésekről döntöttek

7. A március 24-én folyamatban volt adóvégrehajtásokat felfüggesztették, de azt követően bármikor indíthat a NAV új végrehajtást. 

Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Például egy esedékes adófizetési határidő elmúltával az adóhatóság bármikor inkasszót nyújthat be. Tehát az adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén számolni kell adóvégrehajtással. Ez a körülmény a fizetési könnyítési kérelmek beadását indokolja. 

További információk:

Ez a helyzet az adóvégrehajtások ügyében

8. Fizetési könnyítések a koronavírusjárványra tekintettel

Ágazatára tekintettel bárki – bármely adózó – kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól. Alapvetően kétfélét: 1. Az adózás rendjéről szóló általános szabályok szerintit 2. A koronavírusjárványra tekintettel a speciálisat, amelyet a 140/2020-as Korm. rendelet szabályoz.  Ez is igénybe vehető minden adóra, így helyi iparűzési adóra is.

 A koronavírusjárvány miatti fizetési könnyítés kérelmezését előzetesen alaposan át kell gondolni. Az adóhatósági inkasszóval való fenyegetettség a kérelmek mielőbbi beadását indokolja, ugyanakkor a sepciális kormányrendeleti szabályok szerinti lehetőségek kihasználása az mellett szól, hogy ne hamarkodja el a lehetőségeit - patronait - a vállalkozás, ha lehetséges, várjon be, amíg legalább 5 milliós szint közelében felhalmozódik az adótartozás a számára legterhesebb adónemben. Persze csak ha lehetséges.  

Fizetési halasztás, részletfizetés a 140/2020-as Korm. rendelet 12.§-a szerint: 

A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. 

Adómérséklés a 140/2020-as Korm. rendelet 13.§-a szerint: 

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. Az Art. általános szabályai szerint jogi személy szervezetek nem kérhettek adómérséklést – ez most a koronavírusjárvány miatt megváltozott. 

Viszont vannak ezek a korlátozó szabályok: 

A Korm. rendelet szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a Korm. rendelet szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. 

Továbbá a Korm. rendelet szerinti mérséklés nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó részére a Korm. renddelet szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett. 

Az adózónak ezen szabályokra figyelemmel kell kialakítania adófizetési – mérséklési stratégiáját. El kell dönteni, hogy a koronavirusjárvány miatt fizetési halasztást, részletfizetést  vagy adómérséklést kér a cég. A kettő együtt nem megy. 

Azt is el kell dönteni, hogy az 5 milliós keretet melyik adónemre kívánja felhasználni. 

További információk:

Fizetési könnyítések a koronavirusjárványra tekintettel

dr. Szabó Tibor ügyvéd

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra