Áfa – A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének főszabálya

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu

Címkék: teljesítés helye, szolgáltatásnyújtás


Egy szolgáltatásnyújtás belföldön akkor tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá, vagyis akkor keletkezik utána áfakötelezettség, ha az Áfa tv. szerint megállapított teljesítési helye belföldön van. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybevevője adóalany-e, illetve adóalanyként vesz-e részt az ügyletben.

Az adóalanyok közti ügyletekben a szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybevevő adóalany székhelye, állandó telephelye, ezek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye határozza meg. Ha az adóalanynak a székhelye mellett egy vagy több telephelye is van, a teljesítési helyet az igénybevétellel legközvetlenebbül érintett letelepedési helye határozza meg. Nem adóalanynak nyújtott szolgáltatásoknál a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást nyújtó gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

A teljesítési helyének megállapítása szempontjából adóalanyként kell kezelni azokat a belföldi, egyébként nem adóalany jogi személyeket is, akik rendelkeznek (vagy rendelkezniük kellene) közösségi adószámmal, illetve azokat a másik tagállambeli, nem adóalany jogi személyeket is, akik rendelkeznek (vagy rendelkezniük kellene) saját tagállamukban adószámmal. Az adóalanyokat általában az összes, nekik nyújtott szolgáltatás tekintetében adóalanynak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatást nyújtónak nem kell mérlegelnie, hogy a megrendelt  szolgáltatást az adóalany vajon az adóalanyiságát eredményező gazdasági tevékenységéhez veszi-e igénybe, vagy az áfa hatálya alá nem tartozó tevékenységéhez. A teljesítési helyet úgy kell meghatározni, mintha adóalanyi minőségében venné igénybe. Ez a szabály nem alkalmazható, ha az adóalany a szolgáltatást végső fogyasztóként saját vagy alkalmazottai magánszükségleteire veszi igénybe. Ilyenkor a teljesítési helyet is úgy kell megállapítani, mintha a szolgáltatást nem adóalanyként vette volna igénybe.

Fontos, hogy azokat a személyeket, szervezeteket, akiknek adóalanyisága kizárólag azon alapul, hogy új közlekedési eszközt, vagy sorozatjelleggel ingatlant értékesítenek, csak azon szolgáltatások tekintetében kell a teljesítési hely megállapítása szempontjából adóalanynak tekinteni, amelyet adóalanyiságot eredményező tevékenységük érdekében vesznek igénybe.  Például, ha egy magánszemély ingatlanok sorozatjellegű értékesítése miatt lesz adóalany, az új ingatlan értékesítéséhez igénybevett ügynöki szolgáltatás tekintetében adóalanynak minősül, azonban egy gépjármű bérbevétele során már nem adóalanyi minőségében jár el.

Ezek alapján, főszabály szerint, ha a szolgáltatás megrendelője adóalany, függetlenül attól, hogy másik tagállamban vagy harmadik országban nyilvántartásba vett-e, a szolgáltatás teljesítési helye akkor lesz belföld, ha a szolgáltatást igénybevevő székhelye, illetve teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye belföld. Nem kell tekintetbe venni azt, hogy a teljesítés ténylegesen hol történik. Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatásoknál a teljesítés helye akkor belföld, ha a szolgáltatást nyújtó székhelye, illetve teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye, ezek hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van.

Vagyis a belföldi adóalany által igénybevett, belföldi székhelyéhez, telephelyéhez kötődő minden olyan szolgáltatás, amely nincs nevesítve a következőkben részletezett kivételek között, belföldön adóköteles, a megfelelő belföldi adómértékkel (5 százalék, 18 százalék, 27 százalék) számított adó terheli, vagy adott esetben adómentesség vonatkozik rá.

Ha a belföldön gazdasági céllal letelepedett adóalany a főszabály, vagyis az Áfa tv. 37. §-a szerint belföldön teljesülő szolgáltatásban megrendelői pozícióban vesz részt, a szolgáltatás után az áfafizetési kötelezettség őt terheli, ha a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön. Az ilyen ún. importszolgáltatások kapcsán fizetendő előleg is áfafizetési kötelezettséggel jár. Ilyenkor az előleg azonban nem tartalmazza a fizetendő adó arányos összegét, vagyis az előleg összegére rá kell számítani az adót.

Az Áfa tv. több szolgáltatásnak az általános szabályoktól eltérően határozza meg a teljesítési helyét. Vannak olyan szolgáltatások, melyek teljesítési helyére minden esetben a speciális szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az igénybevevő adóalany, vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet. Vannak olyan szolgáltatások is, melyekre a különleges szabályozás csak akkor vonatkozik, ha az igénybevevő nem adóalany.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra