Az adókiegyenlítésrõl

ART

Forrás: Önadózó

Az adókiegyenlítés lényege az, hogy a magánszemély akkor jogosult adókiegyenlítésre, ha az adóévben és/vagy az azt megelõzõ két adóévben egyaránt volt tõzsdei ügyletbõl származó jövedelme és tõzsdei ügyletbõl származó vesztesége is. Az igénybe vehetõ adókiegyenlítés összege az adóévet megelõzõ két évre esõ tõzsdei ügyletbõl származó veszteség és az ebben az idõszakban érvényes adómérték szorzata (a tõzsdei ügyletbõl származó veszteség „adója”) csökkentve az ebben az idõszakban már igénybe vett adókiegyenlítés összegével.

_____________________________________________

ÖNADÓZÓ elõfizetéssel - lépéselõnyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap elsõ napján. Hétezer könyvelõ irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 10 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  Elõfizetési  díj  2010. év 1-12. hónapra: 17.640,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  Elõfizetõknek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

Elõfizetés: info@onadozo.hu

_____________________________________________

Az adókiegyenlítésrõl

Az adókiegyenlítésrõl szóló elõírásokat az Szja-törvény 2009. december 31-én hatályos 67/A. § (6)-(8) bekezdései tartalmazzák. A szabályok lényege az, hogy a magánszemély akkor jogosult adókiegyenlítésre, ha az adóévben és/vagy az azt megelõzõ két adóévben egyaránt volt tõzsdei ügyletbõl származó jövedelme és tõzsdei ügyletbõl származó vesztesége is. Az igénybe vehetõ adókiegyenlítés összege az adóévet megelõzõ két évre esõ tõzsdei ügyletbõl származó veszteség és az ebben az idõszakban érvényes adómérték szorzata (a tõzsdei ügyletbõl származó veszteség „adója”) csökkentve az ebben az idõszakban már igénybe vett adókiegyenlítés összegével. Értelemszerûn az adókiegyenlítés összege nem haladhatja meg az ugyanezen idõszakban elért tõzsdei ügyletbõl származó jövedelem adóját.   

Az adókiegyenlítés összegét a magánszemély megfizetett adóként veheti figyelembe, azaz annak összegével más adófizetési kötelezettségeit csökkentheti, illetve más kötelezettség hiányában azt visszaigényelheti.

Az adókiegyenlítés igénybe vételének feltétele, hogy a korábbi években felmerült tõzsdei ügyletbõl származó veszteségét a magánszemély a bevallásában tüntesse fel. Az, hogy a magánszemély így jár-e el, nem egy olyan tartalmú gazdasági döntés, amelyre az Art. 49. § (1) bekezdésének azon szabálya, mely szerint „nincs helye önellenõrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetõséggel jogszerûen élt”, kiterjedne. Az ugyanis, hogy a magánszemély a bevallásában a veszteséget feltünteti, nem az adókötelezettség teljesítésére vonatkozó törvényben megengedett választási lehetõség. Ilyen választási lehetõség alatt azon eseteket kell érteni, amikor a magánszemély dönthet például ingatlan bérbeadás esetén a külön adózó jövedelmekre vagy az önálló tevékenységbõl származó jövedelmekre vonatkozó elõírások alkalmazása között. Így a bevallás helyesbítésének keretében a tõzsdei ügyletbõl származó veszteség akkor is feltüntethetõ, ha ezt a magánszemély az eredeti bevallásában elmulasztotta.

Mindez azt jelenti, hogy a 2009. évi adó megállapítása során a 2007. és 2008. adóévekre vonatkozóan tõzsdei ügyletbõl származó jövedelemként bevallott vagy veszteségként a bevallásban feltüntetett adatokra kell figyelemmel lenni. Adókiegyenlítésre tehát akkor jogosult a magánszemély, ha e három év során legalább egy évben volt tõzsdei ügyletbõl származó jövedelme és legalább egy másik évben volt tõzsdei ügyletbõl származó vesztesége is.

/Az írás teljes terjedelmében az Önadózó újság 2010. májusi számában olvasható/

***

Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve 2010

Ez a könyv összefoglalóan tartalmazza mindazt, amit az új szabályok szerinti egyéni vállalkozásról és az egyéni cégrõl tudni kell. Szerzõ: Dr.Szabó Tibor ügyvéd adószakértõ, az Önadózó újság fõszerkesztõje. Formátum: hagyományos nyomdai elõállítású könyv. Terjedelem: 280 oldal. Kiadó: Adónet.hu Zrt. Megjelent: 2010 január 20-án. Ára: 4.900,-Ft  + 740,-Ft szállítási költség összesen: 5.640,-Ft.

Megrendelés: info@onadozo.hu