Cafetéria 2021 - és további írások az Önadózó februári számában

Forrás: Önadózó

HIPA csökkentés – állami támogatás ★ Minimálbér dilemmák 2021 elején ★ Áfa változások 2021 ★ Cafeteria 2021 ★ Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai ★ A termőföld bérbeadás szabályai ★ Őstermelők új tb és szochó szabályai ★ KATA változások és a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek ★ EKAER változások ★ Adótervek bejelentési kötelezettsége ★ Adóügyi illetőség az adóegyezményekben ★ Új év - új teendők - most fizessen elő - még a régi áron - az Önadózó 2021-es előfizetői csomagjára: 2021. 2-12. hóra 22.638,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2021. ADÓÉVI CSÖKKENTÉSE ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSKÉNT VALÓ KEZELÉSE

A következő írás a KKV-k 2021. évi iparűzési adója csökkenésének részletes magyarázatát adja, kitérve – a teljesség igénye nélkül - az adóelőny állami átmeneti támogatásként való igénybevételére is. A jogalkalmazás során releváns két jogszabály: a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1), illetőleg e kormányrendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet. H Az alkalmazandó joganyag logikai értelmezésével is próbálunk támpontot nyújtani adózók, önkormányzati adóhatóságok számára a kézirat leadásáig (2021. január 15.) a Magyar Közlönyben közzétett jogszabályok alapján. A jövőbeni esetleges jogszabály-módosításokról, valamint a 2021. évi iparűzési adóbevallásban érvényesítendő adóelőny csekély összegű támogatásként való igénybevételének részleteiről egy következő cikkben adunk tájékoztatást.   

MINIMÁLBÉR DILEMMÁK 2021 ELEJÉN

Egyedülálló módon úgy kezdődött a  2021-es év, hogy nem volt kihirdetett kormányrendelet az idei minimálbér és a garantált bérminimum új, megemelt összegéről.  Több nehézség is következik ebből. Mivel számoljunk? Miként alakulnak így a minimál-sztenderdek havi- vagy órabérben számítva, illetve teljesítménybér alkalmazása esetén.

ÁFA VÁLTOZÁSOK 2021

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) aktuális módosításait a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 2020. évi LXXVII. törvény, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) és az egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi CXXXIII. törvény tartalmazza. A módosítások jelentős része az ún. e-kereskedelmi csomag nemzeti jogszabályba való átültetését szolgálja. Az egyéb módosítások alapvetően az egyértelmű jogalkalmazást, az adminisztráció csökkentését valamint a gazdaság újraindítását kívánják elősegíteni. A változásokat témák szerint csoportosítva, a lényegükre koncentrálva mutatjuk be.

AZ IFRS KONSZOLIDÁCIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI

4.rész: IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek. Cikksorozat jelen része az IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek standard előírásai alapján a társult- és közös vállalkozásokba történő befektetések elszámolási szabályait veszi számba, a tőkemódszer alkalmazásának követelményeit és alapvető eljárásait.

CAFETERIA 2021

Írásunkban a felmerült gyakorlati kérdésekre is reflektálva bemutatjuk, hogy milyen feltételek mellett adhatóak béren kívül juttatások a munkavállalóknak 2021-ben.

A TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZABÁLYAI

Cikkünkben bemutatjuk a termőföld bérbeadására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályokat, és részletezzük, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a haszonbér adómentes lehessen. Továbbá, írásunkban kitérünk arra is, hogy a terményben kapott haszonbér értékesítése esetén hogyan kell az adókötelezettséget meghatározni.

A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐKRE VONATKOZÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA

Cikksorozatunk első részében áttekintettük a mezőgazdasági tevékenység folytatására a 2021. január 1-jén hatályba lépett családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csg. törvény) szerint rendelkezésre álló működési formák (mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság) anyagi jogi szabályait (tevékenységi kör meghatározása, nyilvántartási, ellenőrzési szabályok), majd a második részben bemutattuk az őstermelői tevékenységből származó jövedelem változó adózási szabályait. Cikksorozatunk utolsó, harmadik részében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó 2021-ben életbe lépő társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó szabályokat vesszük sorra. A jogszabályváltozásokat a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) tartalmazza.

KATA VÁLTOZÁSOK ÉS A BEVALLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A kisadózókat érintő szabályok 2021. január 1-jétől jelentősen szigorodtak, a magánszemély csupán egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként, több esetben 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség keletkezik, ezekhez kapcsolódóan pedig változnak a nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és bevallási szabályok.

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) 2021. ÉVI VÁLTOZÁSAI

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. január 1-jén kezdte meg működését az általános forgalmi adó adónemben tapasztalt csalások elleni fellépés egyik eszközeként. Az európai uniós jognak való megfelelés követelménye miatt szükség volt az EKAER szabályok újragondolására, amely során az elmúlt öt éves ellenőrzési tapasztalatokat is figyelembe vette a jogalkotó. Jelen cikk összefoglalja a fontosabb változásokat.

ADÓTERVEK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE – A SZAKMÁT ÉRINTŐ ÚJABB ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 2021. ÉVTŐL. – II. RÉSZ

Cikkem második részében a magyar szabályozásban rögzített, a bejelentési kötelezettség alá eső ügyletekre vonatkozó jellemzőket mutatom be, melyeket példákkal is illusztrálok. Majd kitérek a magyar szabályozásban lévő – Irányelvhez képest – specialitásokra, az egyes szakmákra irányadó mentességekre és a szakmai munkára vonatkozó kihatásra. Írásunk első része az Önadózó 2020/11. számában olvasható. 

AZ ADÓEGYEZMÉNYEK SZERINTI ADÓÜGYI ILLETŐSÉG JELENTŐSÉGE

Az alábbi cikkünkben folytatjuk elemzésünket az adóegyezmények egyes rendelkezéseinek gyakorlati szempontú bemutatásáról, jelen esetben az adóegyezmények szerinti illetőség megállapításával, annak jelentőségével foglalkozunk. Vizsgálatunkat a magyar adóegyezmények megkötésének alapjául szolgáló, a jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló OECD Modellegyezmény rendelkezéseit, annak Kommentárját és a hazai jogszabályokat követve végezzük el, bemutatva az egyezményhálózatunkban található egyes eltéréseket a Modellegyezménytől és azok indokát. Cikkünk tartalmaz továbbá kitekintést arra vonatkozóan, is, hogy az adóegyezményeket módosító új nemzetközi jogi instrumentum, a Multilaterális Adóegyezmény lehet-e hatással a magyar egyezményhálózatra ebből a szempontból, továbbá reflektálunk az OECD ez év tavaszán megjelentetett, a világjárvány hatásait elemző dokumentumára. A témához kapcsolódó, Az adóegyezmények alkalmazásának alapvetései – személyi, tárgyi hatály  című írásunk az Önadózó 2020. márciusi számában olvasható.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 3-12. hónapra 20.580,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra