Céltartalékok számviteli elszámolása - és további írások az Önadózó márciusi számában

Forrás: Önadózó

KATA ellenőrzési tapasztalatok ★ Mi változott a Munka Törvénykönyvében? ★ Céltartalékok számviteli elszámolása ★ IAS19 Munkavállalói juttatások ★ Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak ★ A családi kedvezmény szabályrendszere ★ Változások az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási területén ★ Az adóegyezmények alkalmazásának alapvetései ★ Elektronikus aláírás a vállalati ügyvitelben ★ Ha még nem Önadózó előfizető, ez jó alkalom arra, hogy előfizessen: Önadózó előfizetés márciustól decemberig 19.950,-Ft. https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

KATA ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2019. évre szóló ellenőrzési terve alapján, a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) választó adózók körében 2019. évben közel 14 ezer ellenőrzést végzett el. Kiemelt ellenőrzési területként került meghatározásra tavaly a kata hatálya alá tartozó adózók szerződéses partnereik viszonylatában történő vizsgálata, melyek jogkövetést segítő eljárások keretében történtek. Ennek megfelelően a központi szintű kiválasztást követően, mintegy 2200 jogkövetési vizsgálat, illetve támogató eljárás indult ezen adózók körében, melyek kimondottan a szerződéses viszonyok törvénynek való megfelelésére irányultak. 

MI VÁLTOZOTT 2020 JANUÁR 1-TŐL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN?

Két törvény is módosította a Munka Törvénykönyvét. Ha e jogszabályok címét olvassuk, elsőre nem biztos, hogy „kapcsolnánk”: a 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról és a 2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról a munkajogi rendelkezéseket is érintik. A Munka Törvénykönyve szövegében haladva állunk meg a módosított rendelkezéseknél. A címben írtaktól eltérően, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetésével kapcsolatos változások július 30-án lépnek életbe

CÉLTARTALÉKOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

A céltartalékok olyan tágabb értelemben vett kötelezettségek, amelyek egy, a jövőben ténylegesen bekövetkező, várható kötelezettségnek a tárgyévi eredmény terhére való előzetes elszámolását jelentik, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján becsült összegben. Jelen cikkünkben a céltartalékok fajtáit és elszámolását ismertetjük.

IAS19 MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK

A cikk a Munkaviszony megszűnése utáni juttatások, az Egyéb hosszútávú munkavállalói juttatások és a Végkielégítések számviteli kezelésével, a juttatások megjelenítésével és értékelésével foglalkozik. Néhány egyszerű esetpélda alapján kerülnek bemutatásra a gazdálkodó juttatásokkal kapcsolatos megjelenítési kötelezettségei a pénzügyi kimutatásokban. 

AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRAK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS RENDSZERÉBEN

Írásunkban bemutatásra kerülnek az önkéntes pénztári számlákkal kapcsolatos bemeneti oldalon jelentkező (befizetésekhez  kapcsolódó), illetve a kimeneti oldalon felmerülő (kivett összegek, igénybevett szolgáltatások) adókötelezettségek, illetve a magánszemélyek egyéni befizetése utáni kedvezmény (adó feletti rendelkezési jogosultság) szabályai. 

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY SZABÁLYRENDSZERE

A cikkben bemutatjuk a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályokat, kitérve arra, hogy a különféle élethelyzetekben (házastársi, élettársi kapcsolat, várandósság) mely rendelkezések figyelembevételével kell megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, illetve az igénybe vehető kedvezmény mértékét. Továbbá, azt is bemutatjuk, hogy az eltartottak után járó kedvezményt hogyan tudjuk partnerünkkel közösen érvényesíteni vagy megosztani, illetve hogy milyen nyilatkozatot kell leadnunk a kedvezmény igénybevételéhez.

2020 ÉV ELEJI VÁLTOZÁSOK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

Bevezetésre került három új ellátás; az örökbefogadói díj, a nevelőszülői gyed, a nagyszülői gyed. Számos kisebb pontosítás, módosítás is érintette a jogszabályt, melyeket cikkünkben foglalunk össze.

AZ ADÓEGYEZMÉNYEK ALKALMAZÁSÁNAK ALAPVETÉSEI – SZEMÉLYI, TÁRGYI HATÁLY  

Cikksorozatunkban annak bemutatására törekszünk gyakorlati megközelítésben, lépésről lépésre, hogy a jövedelem és vagyonadók kettős adóztatásának elkerülésére kötött magyar adóegyezmény-hálózatot, illetve annak egyes esetekben történő alkalmazását ismertessük. A magyar adóegyezmény-hálózat bemutatásának alapjául „sorvezetőnek” a jövedelem és vagyon kettős adóztatásának elkerülésére nemzetközi szinten, az OECD keretei között kidolgozott ún. Modellegyezményt vesszük alapul. Ezen túlmenően kitekintünk az adóegyezmények rendelkezésinek értelmezése során az OECD Modellegyezmény Kommentárjának releváns iránymutatásaira. Első cikkünkben az adóegyezmények hatályával foglalkozunk, annak jelentőségével kiemelve a magyar adóegyezmény-hálózat egyes egyezményeinek, hazai szabályozás sajátosságát.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS A VÁLLALATI ÜGYVITELBEN

Az elektronikus aláírás egyre inkább jelen van az ügyviteli munka hétköznapjaiban, tudnunk kell alkalmazni. Mit jelent a fokozott biztonságú elektronikus aláírás? És mit a minősített? Mi az elektronikus bélyegző? Mit jelent az elektronikus időbélyegző? Írásunkban összefoglaljuk az alapvető jogi, technikai és gyakorlati tudnivalókat.

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most áprilistól decemberig 17.955,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra