Csomagolószerek környezetvédelmi termékdíja

Forrás: www.nav.gov.hu

Címkék: csomagolószer, csomagolás


Összetett vagy társított csomagolószer ●  Újrahasználható csomagolószer ● Külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer

Összetett vagy társított csomagolószer

A termékdíj alapja az adott termék kilogrammra vetített tömege. Vannak olyan csomagolási formák, amelyekhez több különböző anyagáramba tartozó összetevőt használnak fel.

Ilyen esetekben úgy kell megállapítani a fizetendő termékdíjat, hogy

  • ha az fizikai módon, összetevőire szétválasztható, az egyes összetevőkre vonatkozó termékdíjtételt,
  • ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható, és legalább kilencven százalékában egynemű anyagból áll, a csomagolószer teljes tömegére a fő összetevőre vonatkozó termékdíjtételt,
  • ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható, és nincs olyan összetevő, amely a csomagolószer tömegének kilencven százalékát eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt kell alkalmazni.

 Újrahasználható csomagolószer

Az újrahasználható csomagolószer csomagolás részekénti kibocsátásával, az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett csomagolószerre nincs termékdíj-kötelezettség, feltéve, hogy a kötelezett betétdíjat alkalmaz.

A nyilvántartásba vételt az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál lehet kezdeményezni.

A betétdíjrendszer engedélyezésére vonatkozó szabályokat külön jogszabály határozza meg.

A termék vagy a termék csomagolásának betétdíjas termékké minősítéséről maga a gyártó vagy forgalmazó, mint kötelezett dönt. Ha a gazdálkodó valamely termékét ilyen minősítéssel látja el, akkor a betétdíjas szabályozás kötelezettje lesz.

Külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer

Az ilyen termék saját célú felhasználásakor nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, ha a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésének időpontját követő 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíjraktárba visszaszállították.

Igazolt a visszaszállítás, ha a behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK-kódját, GTIN-számát (globális kereskedelmi áruazonosító szám, vonalkód), vagy GTIN-szám hiányában a Vhr. 8. mellékletében foglalt adatokat, a mennyiségét, a kiszállítás dátumát, igazoló fuvarokmányt, vagy fuvarokmány hiányában a visszavételt igazoló adatokat.

Ha Magyarországon marad ilyen termék, arra termékdíj-kötelezettség áll fenn. A termékdíjmegállapítási időn túli külföldre kiszállítás alapján visszaigénylésre van lehetőség. A külföldről behozott áru csomagolásának részeként behozott csomagolószert 2014-től nem szükséges az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvetetni, ha nem kerül belföldi forgalomba.

***

CÉGMEGSZÜNTETÉSI SEGÉDLET - AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS KÉZIKÖNYVE ÉS IRATMINTÁI

Kiadványunk segítségével egyszerűen, gyorsan, olcsón és önállóan megszüntetheti bt-jét, kft-jét. Forgatókönyv, iratminták, adózási buktatók, illetékszabályok - a 2022-es szabályok szerint!. Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

WEBÁRUHÁZI ÉRTÉKESÍTÉS JOGI MEGFELELTETÉSE

Útmutató a webáruházakra vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez + Adózási, számlázási szabályok + Mintadokumentumok: általános szerződési feltételek (ÁSZF), jogi és adatkezelési tájékoztatások, szabályzatok, nyilvántartások + Webáruház Jogi Teszt már működő webáruházaknak. Már a 2022-es azabályok szerint! Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is. E kiadványunk mellé ajánljuk az Áruk és digitális tartalmak értékesítésítésének jogi megfeleltetése című kiadványunkat, amely a webáruházban értékesített termékekre vonatkozó jogi követelmények teljesítéséhez ad segítséget! Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

ÁRUK ÉS DIGITÁLIS TARTALMAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK JOGI MEGFELELTETÉSE 

A könyv fogyasztási cikkeket, digitális tartalmakat értékesítő kereskedelmi vállalkozásoknak szól - mindegy, hogy hagyományos üzletben vagy webáruházban teszik ezt. Van egy új rendelet, amely minden kereskedelmi vállalkozásra vonatkozik - és e követelményeknek meg kell felelni. A könyv csekklistákban is összefoglalja a vállalkozások teendőit. Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is, Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/szakkonyvek-1/

***

ALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSE 5 LÉPÉSBEN IRATMINTÁKKAL (E-KÖNYV)

Kézikönyv alvó és tevékenységet nem végző alapítványok gyors és egyszerű megszüntetéséhez. Kiadványunk segítségével önállóan is elvégezhetők az alapítvány megszüntetésének és nyilvántartásból való törlésének feladatai. Kézikönyv + Forgatókönyv + Iratminták (Word). Az e-könyv formátumunk előnye, hogy a Tartalomjegyzékből minden egyes rész könnyen elérhető.Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE 5 LÉPÉSBEN IRATMINTÁKKAL (E-KÖNYV)

Így kell megszüntetni az alvó és tevékenységet nem végző egyesületeket. Kiadványunk segítségével önállóan is elvégezhetők az egyesület megszüntetésének és nyilvántartásból való törlésének feladatai. Kézikönyv + Forgatókönyv + Iratminták (Word). Az e-könyv formátumunk előnye, hogy a Tartalomjegyzékből minden egyes rész könnyen elérhető. Megrendelés: Önadózó Webáruház

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 5-12. hónapra 19.320,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra