Csoportos társasági adóalany létrehozása

TAO

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/07 | Szerző: Borók Timea

Címkék: csoportos társasági adózás


A csoportos társasági adóalany az állami adó- és vámhatóság engedélyével jöhet létre. A létrehozatalt közös kérelem benyújtása útján lehet kezdeményezni. A létrehozatali kérelmet az adóév utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között lehet benyújtani az állami adó- és vámhatóság részére. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

A kérelem a ’T118 jelű adatlappal egyidejűleg terjesztendő elő (’T118 adat- és változásbejelentő lap a csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos közös kérelem benyújtásához, illetve változásbejelentéshez). Vagyis a csoportos társasági adóalanyiság engedélyezése iránti kérelem csak akkor teljes, ha mind az említett adatlap, mind a közös kérelem benyújtásra kerül, mely utóbbit minden leendő csoporttag képviseletében eljáró személynek alá kell írnia. Az adatlappal együtt be kell nyújtani a csoporttagok adatait, nyilatkozatait tartalmazó pótlapokat is. Érdekesség, hogy az állami adó- és vámhatóság által a csoportos társasági adóalanyiság kapcsán rendszeresített adatlaphoz összesen 9999 pótlapot lehet csatolni, melyet csoporttagonként kell kitölteni. Bár valószínűtlen, de technikailag az is lehetséges, hogy ennél több csoporttaggal rendelkező csoportos társasági adóalany jöjjön létre, ez esetben egy újabb adatlapot is ki kell tölteni. 
 
A kérelem kötelező tartalmi elemeiről az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15/B §-a rendelkezik. Az említett szabály szerint a kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a csoporttagok által kijelölt csoportképviselő megnevezését, valamint e csoportképviselő azon nyilatkozatát, amely szerint vállalja a csoport képviseletét, továbbá
b) csoporttagonként külön-külön:
ba) a csoporttag megnevezését, címét és adószámát,
bb) a Tao. törvény fent említett feltételei fennállásának igazolását, ha egyébként a feltételek tényleges fennállása az állami adó- és vámhatóság vagy a cégbíróság rendelkezésére álló adatok alapján az nem állapítható meg, és
bc) annak a nyilvántartási rendszernek a bemutatását, amely alkalmas a Tao. törvényben meghatározott adatok alátámasztására és ellenőrzésére.

Az adatlapot a tagok által csoportképviselőként kijelölt adózónak kell elektronikusan benyújtania. A kérelmet értelemszerűen a csoportképviselőként kijelölt csoporttag az illetékessége szerinti adó- és vámigazgatósághoz kell benyújtani. 

Ha a kérelem alapján az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását jóváhagyja, akkor a csoportos társasági adóalany társasági adókötelezettsége a kérelem benyújtását követő adóév első napján kezdődik.

A Tao. törvény szerinti feltételek fennállásának igazolása kapcsán a jogszabály további (formai vagy tartalmi) feltételt nem határoz meg, amely arra is utal, hogy az alátámasztás módja nem kötött. A Tao. törvényben meghatározott adatok alátámasztására és ellenőrzésére alkalmas rendszer bemutatása kapcsán sem kerül említésre külön megkötés a jogszabályban. Így egyrészről az adózó döntésére van bízva, hogy milyen nyilvántartási rendszert alakít ki (feltételezhető, hogy valamilyen nyilvántartási rendszer már egyébként is létezik a vállalatcsoportban), és az is, hogy ennek alkalmasságát az adókötelezettség levezetésére hogyan bizonyítja. Ezzel összefüggésben mindig érdemes az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény azon elvét szem előtt tartani, amely kimondja, hogy a jogszabályban előírt nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az az adó alapjának megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

A csoportos társasági adóalany létrehozásának engedélyezéséről az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatban dönt. E határozatban az állami adó- és vámhatóság rendelkezik az alapító tagok által bevallott, még esedékessé nem vált adóelőlegek törléséről, valamint a törölt adóelőlegek megfizetésére a csoportos társasági adóalanyt kötelezi.

SEGÉDLET ONLINE SZÁMLÁZÁSHOZ KISVÁLLALKOZÓKNAK 

A pdf formátumban letölthető kézikönyv pontról pontra bemutatja, mit kell tennie a kisvállalkozónak ahhoz, hogy megfeleljen az új számlázási szabályoknak – amelyeket július 1-től minden vállalkozásnak kötelező alkalmaznia. A kézikönyv ára magában foglal egy 30 napos jogi tanácsadás szolgáltatást is korlátlan számú kérdés lehetőségével, ennek keretében a szerző dr. Szabó Tibor ügyvéd telefonos konzultáció keretében válaszol a számlázással és a vállalkozás működésével kapcsolatos kérdésekre, szükség esetén segít az online számla regisztrációs lépések elvégzésében is. Ára: 25.400,-Ft - Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/segedlet-online-szamlazashoz-kisvallalkozoknak-231


Vissza az előző oldalra