Csoportos társasági adóalanyiság: a csoportazonosító szám

TAO

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2021/10 | Szerző: dr. Rabné dr. Barizs Gabriella

Címkék: csoportos adóalanyiság, csoportazonosító szám


A csoportos társasági adóalany részére az adóhatóság csoportazonosító számot állapít meg. A tao csoport a létrejöttétől kezdve adókötelezettségeit a csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti. A tagok egyedi adószáma megmarad – hiszen a társasági adón kívüli adókötelezettségeknek továbbra is egyedileg tesznek eleget –, azonban társasági adónemben főszabályként a csoportképviselőn keresztül fognak érintkezni az adóhatósággal.

A csoportképviselő a csoportazonosító számot a közös adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói jogok gyakorlása érdekében kiállított minden iraton feltünteti.

A csoporttagok a csoportos társasági adóalanyt érintő adóval összefüggő adóügyben az adóhatóság részére átadott iraton - a saját adószámuk mellett - a csoportazonosító számot is fel kell, hogy tüntessék.

A társasági adóval kapcsolatos adóügyben – az Art. eltérő rendelkezése hiányában – a csoportos társasági adóalany részére megállapított csoportazonosító számra az adószámra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.[1] Mivel az idézett rendelkezések kifejezetten a csoportos társasági adóalanyt érintő adóra (amely jelenleg csak a társasági adónem), a közös kötelezettségekre/jogokra, illetve a társasági adóval kapcsolatos adóügyre utalnak, így a csoportos társasági adóalany csoportazonosító számát csak ezen vonatkozású ügyekben kötelező az iratokon feltüntetni.

A csoporttagok számára pedig ezen ügyekben is csak az adóhatóság felé átadott iratokon írja elő az Art. a csoportazonosító szám feltüntetését. Mindezekből következik, hogy például a csoporttag által kiállított kimenő számlákon nem kell a tao csoport csoportazonosító számát feltüntetni („plusz adatként” persze nem kizárt ez sem, de a számlának nem kötelező tartalmi eleme). A csoportos társasági adóalanyban fennálló csoporttagság az érintett ügyletek számviteli elszámolását egyébként sem befolyásolja.

[1] Art. 114/D. §

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra