Diákok foglalkoztatása iskolaszövetkezetben

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/06 | Szerző: dr. Horváth István

Címkék: iskolaszövetkezet


A munkaadó iskolaszövetkezettel is megállapodhat munkaerőigénye kielégítéséről. Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében létesített munkaviszonyra vonatkozó szabályokat a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben [Sztv.] állapítja meg.

Akik az iskolaszövetkezet tagjai – a szolgáltatás fogadójánál
 
A munkaadó iskolaszövetkezettel is megállapodhat munkaerőigénye kielégítéséről. Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében létesített munkaviszonyra vonatkozó szabályokat a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben [Sztv.] állapítja meg. Az Sztv. szerint az iskolaszövetkezet és a tagja közötti gazdasági együttműködést, a személyes közreműködés módját – az alapszabály keretei között – a tagsági megállapodásban kell meghatározni, melynek tartalmaznia kell azokat a konkrét feladatokat, amelyek az iskolaszövetkezeti tag személyes közreműködése körébe tartoznak [Sztv. 10/A. §]. Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (szövetkezeti tag) személyes közreműködését az iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (külső szolgáltatás) keretében is teljesítheti [Sztv. 10/B. § (1) bek]. A konstrukció hasonlatos a munkaszerződéshez: az iskolaszövetkezet ellenértékért átengedi tagjának munkaerejét harmadik személy részére.

Az Sztv. alapján a külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony az iskolaszövetkezet és a szövetkezeti tag közötti
-külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött
-olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja teljesíti személyes közreműködését, és
-amelyre a Polgári Törvénykönyv [Ptk.] megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. Sztv-ben meghatározott
szabályait kell megfelelően alkalmazni [10/B. § (2) bek.].

Az Sztv. szövegéből idézett „sajátos jogviszony” ténylegesen a megbízás és a munkaviszony „mixelt” változata – mindkét munkavégzésre irányuló jogviszony elemeivel.
 
Foglalkoztatási szabályok – az utassítás, munka- és pihenőidő, szabadság
 
Különösen az Szvt. alábbi szabályaira hívjuk fel a figyelmet! Az Szvt. szerint a külső szolgáltatás fogadója a szövetkezeti tagot közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására. [10/B. § (3) bek.]. A szövetkezeti tag részére, ha a feladatteljesítés – magyarán, a munkaidő – tartama a napi hat órát meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. És ha a szövetkezeti tag két egymást követő napon dolgozik, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani [Szvt. 10/B. § (4) bek.].

Az ennél hosszabb pihenés, a szabadság viszont már nem jár minden szövetkezeti tagnak. Az Szvt. szerint ugyanis az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezéseit a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban nem álló szövetkezeti tag esetében kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett feladatteljesítés időtartama minősül, amelynek keretében minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár [Szvt. 10/B. § (5) bek.]. A Szvt. nem rendelkezik arról, miként kell eljárni, ha a szabadságra való jogosultság megállapításakor töredéknap keletkezik. Például, ha 20 napot dolgozik a szolgáltatás fogadójánál a szövetkezeti tag, a kerekítés alkalmazásával jár-e 2 napnyi szabadság? Megfontolandó ekkor alkalmazni az Mt. rendelkezését, miszerint a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít [121. § (2) bek.].
 
Mit fizet a szövetkezet – A törvényi minimumok
 
A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint a kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum összege [Szvt. 10/B. § (6) bek.]. A 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról) szerint ateljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén
2019-ben
a) a minimálbér összege teljes munkaidőben havibér alkalmazása esetén 149. 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint, napibér alkalmazása esetén 6860 forint, órabér alkalmazása esetén 857 forint.
b) a garantált bérminimum alkalmazásakor (legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakör betöltése teljes munkaidő teljesítése esetén):
havibér alkalmazása esetén 195.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 44 830 forint, napibér alkalmazása esetén 8970 forint, órabér alkalmazása esetén 1121 forint.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 22.680,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra