Egyéni vállalkozó átalakulása kft-vé - társasági adóban

TAO

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/9 | Szerző: Dr. Németh Nóra

Címkék: egyéni vállalkozó


Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó új társasági adó rendelkezések

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény [a továbbiakban: Evectv.] 2019. július 10-ével egy új I/A. fejezettel egészült ki, amely „A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő továbbfolytatása” címet viseli. Az új szabályok révén az egyéni vállalkozó már nem csak egyéni céget alapíthat, hanem lehetősége van arra, hogy tevékenysége folytatására „közvetlenül” egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson. A korlátolt felelősségű társaság alapításában az egyéni vállalkozón kívül más személy nem vehet részt [Evectv. 19/C. § (1) bekezdés].

A korlátolt felelősségű társaság alapítására az „általánosnál” szigorúbb előírások vonatkoznak, így például nem működhet előtársaságként, valamint annak bejegyzésétől számított öt éven keresztül az alapító egyéni vállalkozó nem lehet korlátlanul felelős tag gazdasági társaságban, nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt.

Ilyen korlátolt felelősségű társaság alapítását megelőzően az egyéni vállalkozó
-elvégzi az eszközök és kötelezettségek leltározását,
-meghatározza, hogy az egyéni vállalkozói minőségében szerzett, az egyéni vállalkozó adónyilvántartásában szereplő vagyontárgyak közül mely vagyontárgyak képezik az alapító egyéni vállalkozó vagyoni hozzájárulását és mely eszközöket és kötelezettségeket adja át az alapítandó korlátolt felelősségű társaságnak,
-elkészíti a korlátolt felelősségű társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [a továbbiakban: Szt.] 2/A. § (4a) bekezdése szerint összeállított nyitó mérleg-tervezetét, valamint
-gondoskodik a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítéséről, a korlátolt felelősségű társaságnál történő továbbfoglalkoztatásról szóló tájékoztatásról [Evectv. 19/D. § (1) bekezdés].
 
Természetesen az egyéni vállalkozónak már korábban is volt, illetve jelenleg is van arra lehetősége, hogy egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntesse; és azt követően hozzon létre egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot. Az új struktúra abból a szempontból előnyösebb viszont, hogy itt fennáll a jogelőd-jogutód viszony az egyéni vállalkozó és a korlátolt felelősségű társaság között az Evectv. 19/D. § (4) bekezdésében szabályozott módon. Éppen a jogelőd-jogutód viszony fennállása miatt volt szükséges a Tao. tv. módosítása.
 
2019. augusztus 23-i hatállyal módosul a Tao. tv. 16. § (5) bekezdése, az új szabály biztosítja, hogy az egyéni vállalkozó által a személyi jövedelemadó hatálya alatt keletkezett, és még fel nem használt veszteséggel (vagy annak arányos részével) az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság is csökkentheti az adózás előtti eredményét a Tao. tv. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően. A fel nem használt veszteség arányosítására akkor van szükség, ha az alapító nyilvántartásában feltüntetett összes eszköz nem kerül a társaság tulajdonába.
 
Bizonyos, egyéni vállalkozóként érvényesített kedvezmények (például: kisvállalkozói kedvezmény) folytatására is jogosult a társaság azzal, hogy a „figyelési időszakban” is meg kell felelni a Szja tv. előírásainak. Ellenkező esetben a társaság a korábban egyéni vállalkozóként érvényesített kedvezmény pótlékkal növelt összegének visszafizetésére köteles.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 23.940,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra