Egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó kötelezettségei

Forrás: www.nav.gov.hu

Címkék: egyéni vállalkozó


Az egyéni vállalkozót terhelő adó alapja ● Az egyéni vállalkozót terhelő adó különös szabályai ● Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól: ● A szociális hozzájárulási adó mértéke, kedvezmény ● Az adó megfizetése, bevallása, nyilvántartás

1. Az egyéni vállalkozót terhelő adó alapja

1.1 Az adóévre megállapított 15 százalék adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után az egyéni vállalkozó 13 százalék szociális hozzájárulási adót köteles fizetni, amíg

 • az összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alapjának számításánál figyelembe vett jövedelme és a Szocho tv. 1. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott juttatások összege, valamint
 • vállalkozásból kivont jövedelme,
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme,
 • osztaléka, vállalkozói osztalékalapja,
 • árfolyamnyereségből származó jövedelme,

a tárgyévben el nem éri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét,  azaz az úgynevezett adófizetési felső határt. Az adófizetési felső határ 2022-ben: 4 800 000 forint.

1.2 Az Szja tv. rendelkezései szerint

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó, nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja – figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is – a vállalkozói kivét,
 • az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított, személyijövedelemadó-köteles jövedelem.

2. Az egyéni vállalkozót terhelő adó különös szabályai

Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka, ez a minimum adóalap.

Ha az egyéni vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, minimálbér alatt a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell érteni.

Ha az egyéni vállalkozói jogállás nem a teljes hónapban áll fenn, akkor az adó alapja az adott napokra számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része.

Ha például az egyéni vállalkozó a személyes közreműködés után jövedelmet nem vesz fel, vagy a jövedelem összege nem éri el a minimálbér 112,5 százalékát, akkor az adót legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetni.

3. Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól:

Az egyéni vállalkozó a minimum adóalap után mentesül az adó megfizetése alól azokon a napokon, amikor

 • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül;
 • gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj folyósítása alatt a vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja;
 • csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül;
 • önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
 • fogvatartott;
 • az ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői kamarai, közjegyzői kamarai tagsága, vagy állategészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel;
 • az egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.

A járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokkal összhangban az egyidejűleg csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő egyéni vállalkozó mentesül a különös szabályokon alapuló szociális hozzájárulási adó megfizetésének kötelezettsége alól.

Nem kell az egyéni vállalkozónak a minimum adóalap után megfizetni az adót azokra a napokra sem, amikor legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, tanulmányokat folytat. Az egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze kell adni.

Ezekben az esetekben az adót a tényleges adóalap után kell megfizetni.

Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, akkor eldöntheti, hogy melyik jogviszonyában – az egyéni vállalkozásában vagy a tagi jogviszonya miatt a társaság – fizeti meg a minimum adóalap utáni adót, a másik jogviszonyban csak a tényleges jövedelem lesz az adó alapja. Ennek feltétele, hogy az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig egész évre  nyilatkozzon a társas vállalkozásnak arról, hogy a minimum adóalap utáni adófizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti.

Az egyéni vállalkozó minden, az adókötelezettség teljesítését érintő változásról köteles haladéktalanul újabb nyilatkozatot tenni a társaságnak. A nyilatkozatnak tartalmazni kell a természetes személy személyazonosító adatait, valamint adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító okmánya típusának megjelölését és számát, valamint lakcímét. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes személytől igényelheti. Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani, az adóhiány és jogkövetkezményei megfizetésére a NAV a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti.

4. A szociális hozzájárulási adó mértéke, kedvezmény

A számított adó az adóalap 13 százaléka. A fizetendő adó a számított adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet a törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmény összegével.

Az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból118 kedvezmény illeti meg,

 • ha egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
 • 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 119 és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

A részkedvezmény az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13 százaléka.

A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti. Ha az adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, akkor az adókedvezmény a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe.

5. Az adó megfizetése, bevallása, nyilvántartás

Az egyéni vállalkozó az adót havonta állapítja meg, és a 2258-as számú bevallásban a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő adót a tárgyévre vonatkozó szja-bevallásában vallja be és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.

A szociális hozzájárulási adót havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-ig a Szociális hozzájárulási adó beszedési számlára kell megfizetni (számlaszám: 10032000-06055912).

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett egyéni vállalkozó olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelynek alapján az adó alapja és összege, valamint annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege, továbbá az adó megfizetésének napja ellenőrizhető. E nyilvántartási kötelezettségét az Szja tv. rendelkezése alapján vezetett külön nyilvántartás révén teljesíti.

Ha a tájékoztató elolvasása után kérdései merülnének fel, ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz bátran forduljon, ahol konkrét kérdésére szakszerű tájékoztatást kap.

***

MUNKÁLTATÓI ADATKEZELÉS KÉZIKÖNYVE ÉS IRATMINTÁI

Kiadványunk a munkavállalók személyes adatainak jogszerű és bizalmas kezeléséhez ad gyakorlati segítséget és megoldásokat, ezzel kialakítható és fenntartható a jogszerű munkáltatói adatkezelés rendje. Kiadványunkkal a munkáltatók tesztelhetik, hogy eddigi gyakorlatuk és adatkezelésük biztonsági szintje mennyiben felel meg a hatályos jogi előírásoknak. ● Tartalom: A munka törvénykönyve adatkezelési szabályai ● Munkáltatók a GDPR hatálya alatt ● Munkaügyi-személyzeti nyilvántartás és adatkezelés ● A munkáltató által biztosított e-mail fiók, számítógép és mobiltelefon ellenőrzése ● Munkahelyi kamerás megfigyelés alkalmazásának feltételei ● A munkáltató kötelező adatkezelései ● Útmutató az iratminták alkalmazásához További infó és megrendeléés: Önadózó Webáruház

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 6-12. hónapra 16.905,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése


Vissza az előző oldalra