Felvásárlási okirat mezőgazdasági tevékenységben

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: felvásárlási okirat


A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője teljesítheti. A felvásárlási okirat kiállításával a mezőgazdasági tevékenységet végző, különleges jogállású adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanytól az Áfa tv. 7. számú mellékletében meghatározott, saját előállítású, feldolgozású terméket vásárló, szolgáltatást igénybevevő – nem különleges jogállású – belföldön nyilvántartásba vett adóalanyt felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettség terheli.

A felvásárlási okirat kiállításával a mezőgazdasági tevékenységet végző, különleges jogállású adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól.

A felvásárlási okirat kötelező adattartalma a következő:

  • a felvásárlási okirat kibocsátásának kelte;
  • a felvásárlási okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
  • a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe és adószáma;
  • az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az Áfa tv-ben alkalmazott vámtarifaszám, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
  • a teljesítés időpontja, ha az eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának keltétől;
  • a kompenzációs felár alapja, továbbá az értékesített termék kompenzációs felár nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás kompenzációs felár nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
  • az alkalmazott kompenzációs felár mértéke;
  • a kompenzációs felár összege;
  • a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének aláírása.

A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője teljesítheti; az ilyen ügyletről gyűjtőbizonylat vagy egyszerűsített adattartalmú felvásárlási okirat nem bocsátható ki.

A felvásárlási okirattal kapcsolatos, az Áfa tv. XIV. fejezetében nem szabályozott kérdésekben az Áfa tv-nek a számlázásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra