Figyeljen a fontos adóhatáridőkre és a változásokra!

TAO

Nyomtatás
Forrás: PR-ego | Szerző: Mazars

Címkék: transzferár


Az év vége nemcsak az ünnepeket, hanem számos adóhatáridőt is magával hoz, amikre fontos odafigyelni. A Mazars elkészítette azoknak az év végi határidőknek és teendőknek a listáját, amiket a társaságok pénzügyi vezetőinek szem előtt kell tartaniuk. Most olyan döntéseket is meg kell hozniuk az érintetteknek, amelyekről később már nem dönthetnek, vagy csak nagyobb adminisztráció árán. Fontos változás, hogy 2021-től a transzferár szabályok alkalmazása már a helyi adókról szóló törvényben is megjelenik, valamint a KIVA-ban kedvező változást vezetnek be. 

Több adózással összefüggő témában is kiemelten fontos határidő 2020. december 20. és december 31. (2020-ban december 20. vasárnapra esik, ezért a kapcsolódó teendőket elegendő december 21-ig elvégezni). A Mazars szakértői összeállították a listát, hogy mire érdemes figyelni az év vége előtt és 2021 januárjában. 

I. Adózási határidők 

Az év vége közeledtével - a szektorspecifikus határidőket nem számítva – az alábbi adózási határidőkre fontos          figyelni:


Teendő

Határidő

(naptári éves adózóknál)

Adónem

Mely esetben kell alkalmazni?

Nyomtatvány száma

Adó-/

járulékelőleg befizetés

2020. december 21.

Társasági adó

Havi előlegfizetésre kötelezett adózók előlegfizetési kötelezettsége.

-

Termékdíj

Negyedik negyedévi előleg befizetése
(bevallása a harmadik negyedévi bevallásban).

-

2021. január 20.

Társasági adó

Negyedéves előlegfizetésre kötelezett adózók előlegfizetési kötelezettsége

-

Innovációs járulék

Negyedik negyedévi előleg befizetése.

-

Társasági adófelajánlás

2020. december 31.

Társasági adó

A negyedéves előlegfizetésre kötelezett adózók a 2020. év utolsó negyedévi, 2021. január 20-áig esedékes adóelőlegük terhére, legfeljebb annak 80 százalékáig rendelkezhetnek.

20RENDNY

A havi előlegfizetésre kötelezett adózók a 2021. év első havi, 2021. január 20-áig esedékes adóelőlegük terhére, legfeljebb annak 80 százalékáig rendelkezhetnek.

20RENDNY

Bevallás és adóelőlegek kiegészítése

2021. január 20.

Termékdíj

Termékdíj előleg kiegészítése, vagy a különbözet visszaigénylése a negyedik negyedévi kötelezettség bevallása során.

20KTBEV

Nyilatkozattétel

2020. december 31.

(pénzügyi év utolsó napja)

Transzferár

Országonkénti jelentéshez kapcsolódó bejelentés benyújtása.

20T201T

Beszerzési számlák áttekintése

2021. január 20.

áfa

A 2019. évben keletkezett levonási jog kizárólag a 2020. év utolsó áfabevallásában szerepeltethető önellenőrzés nélkül.

2065

Az év végével sok adónem tekintetében választási lehetőségekkel is élhetünk, a legfontosabbak határidőkkel együtt:


Teendő

Határidő

Adónem

Mely esetben kell/lehet alkalmazni?

Nyomtatvány száma

Választások

Pénzforgalmi elszámolás választása

2020. december 31.

áfa

A választás feltételekhez kötött, az arra jogosult adózónak egyedileg érdemes végiggondolni, hogy kedvező-e számukra a váltás.

20T201T

Adókötelezettség választása ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására

2020. december 31.

áfa

Amennyiben az adóalany adókötelessé kívánja tenni az ilyen jellegű tevékenységét.

Azonban az adóalany, aki él a választási jogával öt évig nem térhet el a választásától.

20T201T

Adózási módszerek közti váltások

2020. december 31. *

KIVA

*Az adózási módszerek közti váltás bejelentését célszerű év végével megtenni.

20T201T

Nyilatkozat

2021. január 31.

Termékdíj

Egyéni hulladékkezelést végzőnek évente.

21TKORNY

Készletre vétel

Ha 2021-től a termékdíj megállapítására készletre vételkori adófizetést választ.

Átalányfizetés

A tárgyévre átalánydíjfizetést választó adózóknak a feltételek fennállásától.

Csoportos társasági adózás választása

Naptári évesek

Társasági adó

A naptári év szerint működő társaságok számára a kérelem benyújtásának határideje 2020. november 20-án lejárt. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

’T118

Eltérő üzleti évesek

Eltérő üzleti év esetén a választás még lehetséges! A kérelmet az adóév utolsó napját megelőző hónap 1-20. között kell benyújtani.

Országonkénti Jelentéshez kapcsolódó bejelentés

A naptári üzleti évvel rendelkező vállalatcsoportok magyarországi tagvállalatainak 2020. december 31-ig kell az Országonkénti Jelentéshez („CbCR”) kapcsolódó éves bejelentési kötelezettségüket teljesíteniük a 2020-as évre. A bejelentési kötelezettség azokat a magyar társaságokat érinti, akik egy olyan multinacionális vállalatcsoport tagjai, amelyeknek az éves konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót, függetlenül a magyar jelenlét nagyságrendjétől. Az adózó ebben nyilatkozik arról, hogy saját maga nyújt be Országonkénti Jelentést, vagy nem kötelezett Országonkénti Jelentés benyújtására, és hogy helyette melyik másik csoporttag teljesíti ezt a kötelezettséget. Bármely Országonkénti Jelentéssel kapcsolatos mulasztás esetén az adózó 20 millió forintig terjedő bírsággal sújtható. 

NAV törzsadatok ellenőrzése

Kapcsolt vállalkozások vonatkozásában többféle bejelentési kötelezettség is felmerülhet. Amennyiben pl. kapcsolt vállalkozásunkkal lépünk szerződéses viszonyba, az első szerződéskötéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni az Adóhatóságnak a másik fél adatait, illetve a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is. Ezt követően érdemes azt is megnézni, hogy minden dokumentáció-köteles kapcsolt ügylet esetében elkészültek-e a transzferár dokumentációk, mert azok elmulasztása esetében nyilvántartásonként és évenként 2 millió forint bírság szabható ki. 

A 2019. évben keletkezett áfalevonási-jog érvényessége

Az Áfa törvény 153/A. §-ának 2016. január 1-jével történt módosítása miatt, a 2020. decemberi, illetőleg a 2020. IV. negyedéves, vagy éves bevallás esetén a 2020. évi áfabevallás benyújtása előtt fontos megvizsgálni az áfa analitikát és a beszerzési számlákat is. A szabály alapján a fizetendő adó csak az ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett levonható áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható áfa összegével csökkenthető

„A levonási jog persze megmarad, azonban ahhoz, hogy a 2019-ben keletkezett levonható áfával csökkentsük a fizetendő adónkat, szükség lesz majd valamely, 2021-es időszakot megelőző áfabevallási időszak önellenőrzésére. Éppen ezért érdemes a 2019-es teljesítési dátummal rendelkező, eddig levonásba nem helyezett beszerzési számlákat a 2020. decemberi, a 2020. IV. negyedéves, vagy a 2020. évi éves áfabevallásban szerepeltetni.”javasolja dr. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója. 

II. 2021-től szélesre tárják a KIVA kapuját, és a helyi iparűzési adó is változik 

Jövőre több kedvező változás is életbe lép a KIVA-t illetően. Egyrészt az adókulcs a korábbi 12 százalékról 11 százalékra csökken és enyhítenek a belépési korlátokon is: az árbevétel és mérlegfőösszeg belépési értékhatárt egymilliárdról hárommilliárd forintra emelik. Másrészt, jó hír azoknak, akik már a KIVA alatt adóznak, hogy az adóalanyiság a korábbi hárommilliárd helyett csak hatmilliárd forintos árbevétel esetén szűnik meg. Azoknak a több üzleti szolgáltatást is végző társaságoknak, ahol a piac diktálta tempó miatt magasak a bérköltségek, érdemes ismét megfontolniuk a KIVA-ra történő áttérést. A KIVA ugyanis kiváltja a személyi jellegű kifizetések utáni 15,5 százalék szociális hozzájárulási adót és a 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást, továbbá a 9 százalékos társasági adót sem kell a teljes adóévi eredményre kifizetni: a KIVA csak a tőkekivonásokat, így a ténylegesen kivett osztalékot adóztatja.

„Azt tanácsoljuk, hogy ha ezen adónem mellett döntenek, a KIVA hatálya alá történő bejelentkezést az üzleti év végére időzítsék, tekintettel arra, hogy a társasági adóról a KIVA-ra való áttérés egyben új üzleti évet is jelent, ily módon – egy évközi áttéréssel ellentétben – elkerülhető egy újabb beszámolókészítési kötelezettség és az ezzel járó többletköltség. tette hozzá dr. H. Nagy Dániel. 

Fontos változás lesz jövőre a helyi iparűzési adóban, mert 2021-től a transzferár szabályok alkalmazása már a helyi adókról szóló törvényben is megjelenik. Így ezentúl a helyi iparűzési adóra (és az innovációs járulékra) vonatkozóan is – a társasági adóhoz hasonlóan – el kell végezni a szükséges kiigazításokat. Ez a változás gyakoribb transzferár ellenőrzésekre ösztönözheti az önkormányzatokat.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 1-12. hónapra 24.696,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra