Helyi iparűzési adó fizetés felezése 2021-ben – megjelent a kormányrendelet

Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: helyi iparűzési adó


A kkv-nak minősülő vállalkozások esetében a 2021-es adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint és a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Szerintünk egyértelmű, hogy katás vállalkozásokra is alkalmazni kell. A vállalkozásoknak nyilatkozniuk is kell majd az igénybevételről a NAV részére 2021. február 25-ig.

A jogszabály a Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről. 

Megjelent a Magyar Közlöny 2020. december 22-i  287. számában. 

Hatályba lépett 2020. december 23-án. 

E rendelet arról szól, hogy a 2021-es adóévben a mikro- kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy

-a kkv nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint és

-a  2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. 

Az előbbi 4 milliárd forintos értékhatárra és a létszámadatokra a 2020 évi elfogadott beszámoló az irányadó. 

Elfogadott beszámoló hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatokat kell alkalmazni. 

Beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozók – például egyéni vállalkozók – esetében  a  2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai irányadók. 

2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatokat kell alkalmazni. 

A rendelet személyi hatálya – a KKV értékhatárok által meghatározottan - kiterjed
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozóra (ügyvéd, közjegyző, végrehajtó, állatorvos is),
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőre,
c) jogi személyre, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll. 

A Korm. rendelet külön nem rendelkezik a katás és kivás vállalkozásokról, ők a Htv. szerint eltérő adóalapmegállapítási módokat alkalmazhatnak. Értelmezésem szerint azonban egyértelmű, hogy a rendelet szerinti 50%-os iparűzési adó kedvezményt ők is alkalmazhatják. 

A bevallást a Htv. szerint és az  önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel kell benyújtani. 

A  2021. évben, az  adott előleg-fizetési időpontban esedékes  adóelőleg 50 százalékát kell az  egyes esedékességi időpontokban megfizetni. 

A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az  adóhatóság a  vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti. 

Fontos, hogy ezen 50%-os adóelőlegfizetés akkor alkalmazható, ha a  vállalkozó 2021. február 25-ig a  székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára

a) nyilatkozik arról, hogy

aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

ab) a külön kormányrendelet szerinti iparűzési adó elengedés támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és

ac) 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetű vállalkozásnak (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Atr.) 6.  § (4a)–(4b)  bekezdése ) továbbá

b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét. 

A nyilatkozat  nem az önkormányzatnál, hanem kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az illetékes önkormányzat részére. 

Amely vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,  arra külön szabályok vonatkoznak (Lásd. Korm. r. 2.§/5/ bekezdését). 

E rendelethez kapcsolódik a Kormány 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről. 

E rendelet értelmében a támogatástartalmat meghaladó összeg az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  a  vállalkozás tevékenységének függvényében
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásként,
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként vagy
c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatásként nyújtható. 

dr. Szabó Tibor ügyvéd

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 3-12. hónapra 20.580,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra