Így segíti az Ön munkáját az Önadózó októberben!

Forrás: Önadózó

KATA és kockázatai -★ Használtautó kereskedők adózása ★ KKV beruházási hitel kamatának adókedvezménye ★ Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások ★ A magánszemélyek részére biztosított képzések adózási szabályai ★ Ügyvezetők, választott tisztségviselők tb jogállása ★ Többes jogviszony társadalombiztosítási kérdései ★ Új pénzbeli ellátások az egészségbiztosítás területén ★ Környezetkímélő gépkocsik utáni adómentességek ★ Üzleti titok védelme a vállalkozásban ★ Véglszámolás – számvitel, tao, szja, tb. ★ Ha még nem előfizetőnk, fizessen elő most: 2019. 10-12. hónapra: 5.670,-Ft: info@onadozo.hu

KATA ÉS KOCKÁZATAI -  
 
A kisadózó vállalkozások tételes adója - elhatárolás a munkaviszonytól A kisadózó vállalkozások tételes adója – népszerű nevén a KATA - igen kedvező és egyszerű vállalkozási és adózási lehetőséget kínál a mikrovállalkozások számára. Ez miatt aztán évről évre egyre többen választják, és ennek révén egyre több cég is kerül kapcsolatba katás vállalkozással. Nagyon előnyös a kata – de erős kockázatai is vannak. Hiánypótló írásunkban ezt a kérdést járjuk körbe. 
 
HASZNÁLTAUTÓ KERESKEDŐK ADÓZÁSA A NAV ÚJ JOGÉRTELEMZÉSÉNEK TÜKRÉBEN

Írásunkban egy fontos részletkérdést kell megvizsgálnunk az adóhatóság jogértelmezésének tükrében. A jogértelmezést 2019. májusi 17-i dátummal került fel a NAV honlapjára. 
 
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSI HITEL KAMATÁNAK ADÓKEDVEZMÉNYE
 
A társasági adó törvény vonatkozó rendelkezései a kis- és középvállalkozások tárgyi eszköz beruházásait kívánják adókedvezmény biztosítása révén preferálni, mégpedig abban az esetben, ha az érintett adóalanyok hitelből finanszírozzák az új tárgyi eszközt, vagy pénzügyi lízing keretében szerzik be azt. Az alábbiakban áttekintjük az adókedvezmény legfontosabb szabályait. 
 
IMMATERIÁLIS JAVAKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK - VII. RÉSZ
 
Cikksorozatunk jelenlegi részében a kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk. A kísérleti fejlesztéssel összefüggő gyakorlati kérdések döntő része arra irányul, hogy mit lehet ide besorolni, hogyan lehet azt a kutatási tevékenységtől elkülöníteni, a befejezett és a befejezetlen kísérleti fejlesztés esetében pontosan milyen költségek aktiválhatók, a kísérleti fejlesztésből származó eszközök hol legyenek nyilvántartva, hogyan kell a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést megállapítani és elszámolni, milyen más módon vezethető az ki a könyvekből.
 
A MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT KÉPZÉSEK ADÓZÁSI SZABÁLYAI  
 
Írásunk az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések, illetve az azokhoz kapcsolódó járulékos költségek adózási szabályait kívánja bemutatni.   
 
ÜGYVEZETŐK, VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGÁLLÁSA
 
Írásunk tárgyát illetően a szabályozásban évek óta nem volt változás, ezért nehezen érthető, hogy mégis mi az oka annak, hogy a gyakorlatban a foglalkoztatók bizonytalanok, és viszonylag sokat hibáznak a szabályok alkalmazása során. Pedig ez a helyzet. Ennek oka lehet, hogy a gazdasági társaságok tagjaival összefüggésben használt fogalmak köznapi értelme és a jogszabályokban meghatározott fogalmak keverednek egymással. A legnagyobb nehézséget még mindig a gazdasági társaságok tagjainak, vezető tisztségviselőnek társadalombiztosítási minősítése jelenti. Írásunkban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.

TÖBBES JOGVISZONY TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÉRDÉSEI 

IV. Az egyidejűleg fennálló társas vállalkozói és egyéni vállalkozói jogviszonyok kezelése a társadalombiztosításban, kiegészítve a kisadózó vállalkozások tételes adóját választókkal. Cikkünkben a többes vállalkozói jogviszonyokat vizsgáljuk biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség szempontjából, különös figyelemmel arra, ha egyik vállalkozói jogviszony tekintetében speciális adózási mód, úgymint a kisadózók tételes adója (KATA) kerül választásra.
 
ÚJ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERÜLETÉN
 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 2020. január 1-jétől két új pénzbeli egészségbiztosítási ellátást vezet be: az örökbefogadói díjat és a nevelőszülői gyermekgondozási díjat. Cikkünkben a két új ellátásra vonatkozó törvényi rendelkezésekkel ismerkedünk meg részletesen.
 
A BETUDÁS JOGINTÉZMÉNYE A PÉNZBELI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKNÁL
 
A pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokat - bizonyos törvény szerinti korlátok mellett és az adott ellátásra irányadó jogosultsági feltételek teljesülése esetén - bármelyik szülő igénybe veheti; sőt az is lehetséges, hogy ugyanazon ellátást egy ideig az egyik szülő, majd később a másik veszi igénybe. Az ellátások közötti választással összefüggésben felmerülhetnek jogalap nélküli kifizetések, amelyeket főszabály szerint az ellátást jogalap nélkül felvevő szülőnek vissza kellene fizetnie. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény ugyanakkor ilyen esetekre lehetővé teszi, hogy a jogalap nélkül felvett ellátást a szülőnek ne kelljen visszafizetnie, hanem a kérdéses összeg a másik szülő részére megállapított ellátás(ok)ból levonásra kerüljön. Ezt a jogintézményt nevezzük betudásnak.
 
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ GÉPKOCSIK UTÁNI ADÓMENTESSÉGEK  
 
A következő írás a környezetkímélő gépkocsik megszerzéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó négy adónemben az adófizetés alóli mentesülés szabályait ismerteti, elöljáróban azonban a környezetkímélő gépkocsi fogalmának ismeréveit mutatjuk be. 
 
ÜZLETI TITOK VÉDELME A VÁLLALKOZÁSBAN 
 
Azt már majdnem mindenki tudja, hogy a vállalati ügyvitelben a természetes személyek adatait és vonatkozó jogait az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR védi. De vajon mi védi a vállalkozások üzleti titkait? A vállalati ügyvitelben két igazán fontos adatkör van: a személyes adatok és az üzleti titkot képező információk köre. Érdemes a vállalkozásnak a GDPR-ban meghonosított adatvédelmi eszközöket, eljárásokat – ha már alkalmazásuk úgyis kötelező – kiterjeszteni az üzleti titok körébe tartozó információik védelmére is. 
 
2. A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI
 
Összefoglaló írásunkban bemutatjuk a végelszámolás folyamán és befejezéskor elvégzendő számviteli feladatokat.

3. A VÉGELSZÁMOLÁS ÁFA KÉRDÉSEI

A vállalkozás jogutód nélküli megszűnésének egyik lehetséges formája a végelszámolás. Forgalmi adó szempontjából a végelszámolás folyamatához kapcsolódó feladatok három szakaszra oszthatók. Az egyes szakaszok a végelszámolás cégjogi szabályaihoz kapcsolódnak, szorosan összefüggnek vele. A szakaszokhoz kapcsolódóan elvégzendő feladatokat és annak adójogi konzekvenciáit érdemes még a végelszámolás megkezdését megelőzően végiggondolni.

4. BEVALLÁSOK A VÉGELSZÁMOLÁS ALATT
 
A végelszámolással, kapcsolatos eljárási és bevallási teendők.
 
5. A VÉGELSZÁMOLÁS TÁRSASÁGI ADÓ KÉRDÉSEI
 
Társasági adózási szempontból a végelszámolási eljárás megindítása nem jelenti az adókötelezettség automatikus megszűnését, erre csak akkor kerül sor, ha a végelszámolás az adózó felszámolásának elrendelésével, vagy az adózó elleni kényszertörlési eljárással ér véget.
 
6. A VÉGELSZÁMOLÁS TB. KÉRDÉSEI
 
A végelszámoló társadalombiztosítási jogállása, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatatási kötelezettség
 
7. VÉGELSZÁMOLÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KÉRDÉSEI
 
A végelszámolással, felszámolással, kényszertörléssel összefüggésben magánszemélynél keletkező jövedelem utáni személyi jövedelemadó-kötelezettség – példákkal.

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most májustól decemberig 15.960,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Jogi Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra