Itt a könyvvizsgálók pénzmosás elleni belső szabályzata!

ART

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Címkék: könyvvizsgáló, pénzmosás elleni szabályzat


A Magyar Könyvvizsgáló Kamara – mint felügyeleti szerv – szeptember 22-én a könyvvizsgálók részére kiadott egy egységes pénzmosás elleni szabályzatot. A könyvvizsgálók ennek elfogadásával és hatálybaléptetésével egyszerűen teljesíthetik a szeptember 30-i szabályzat-átdolgozási határidőt. A Kamara útmutatója mentesíti ugyan a könyvvizsgálókat a belső kockázatértékelés kötelezettsége alól - de ezzel együtt azt is kimondja, hogy a kockázatértékelési szempontokat adott ügyfélnél dokumentáltan értékelni kell. Az Önadózó ehhez készített egy Ügyfél-értékelő lapot, amelyet előfizetőink ingyenesen letölthetnek honlapunkról.

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara – mint felügyeleti szerv – szeptember 22-én kiadta könyvvizsgálók pénzmosás elleni belső szabályzatainak elkészítésére vonatkozó útmutatóját.
Elérhető a www.mkvk.hu honlapon.
https://www.mkvk.hu/szabalyozas/penzmosas/penzmosas_szabalyzatok/Pmt_Kit_utmutato

(A könyvelők, adótanácsadók vonatkozásában ezt az útmutatót az NGM-nek kell kiadni – és ezt szeptember 22-ig még nem tette meg!)
 
Az Útmutató 2. számú mellékleteként letölthető egy készre írt egységes szabályzat, amelynek elfogadásával és hatálybaléptetésével  minden könyvvizsgáló  eleget tehet  szabályzat-készítési, átdolgozási kötelezettségének.   Ezen egységes szabályzat elfogadásáról és hatályba léptetéséről  egy határozatot kell hozni – ennek mintája is letölthető a Kamara honlapjáról.
 
Ezt az aláírt határozatot kell akár elektronikus úton, szkennelve megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségének 2017. szeptember 30-ig. E bejelentéshez az egységes szabályzatot nem kell csatolni.
 
Ezzel a könyvvizsgáló teljesítette a pénzmosás elleni szabályzat átdolgozására vonatkozó kötelezettségét.
 
A Könyvvizsgáló Kamara egységes szabályzata  az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló  2017. évi LII. törvény (Kit).  szerinti  belső szabályzatot is magában foglalja – tehát ezzel a Kit. szerinti belső szabályzat-készítési kötelezettség is teljesül.
 
Az átdolgozott belső szabályzat – ez esetben automatikus – jóváhagyására az átdolgozást követően végrehajtott első kamarai ellenőrzés keretében, a minőségellenőrzési bizottság részéről kerül sor .
 
Bármely könyvvizsgálónak lehetősége van arra, hogy NE a kamara egységes szabályzatát fogadja el, hanem helyette saját belső szabályzatot készítsen.  Ezesetben a  szolgáltató a www.mkvk.hu honlapról letölthető aláírt igazolást köteles akár elektronikus úton, szkennelve megküldeni az előző határidőig az illetékes területi szervezet részére.  Az igazolás a szolgáltató azon tartalmú nyilatkozata, hogy a Pmt. szerinti belső szabályzatát a Pmt., a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit megállapító rendelet, valamint az útmutató rendelkezéseinek megfelelően dolgozta át.  Az átdolgozott belső szabályzat megküldése és jóváhagyása e stádiumban nem szükséges: az átdolgozott belső szabályzat tartalmi felülvizsgálatára és jóváhagyására az átdolgozást követően végrehajtott első kamarai ellenőrzés keretében, a minőségellenőrzési bizottság részéről kerül sor (a területi szervezetnek e körben nincs teendője).
 
Úgy látjuk, hogy a Magyar Könyvvizsgáló Kamara nagyon elegánsan, és a minimális adminisztrációra törekedve oldotta meg a könyvvizsgálók részére a belső szabályzatok átdolgozásának kötelezettségét.
 
A kockázatértékelés kérdése: Nem kötelező, de mégis kell
 
A Könyvvizsgáló Kamara élve a törvényi felhatalmazással az egységes az Útmutatóban mentesítette a könyvvizsgálókat a belső kockázatértékelés kötelezettsége (Pmt.27.§/1/) alól, de lehetőséget ad arra, hogy ezt a könyvvizsgáló ezt saját elhatározásból elkészítse.
 
Ugyanakkor előírja az Útmutató, hogy amennyiben a könyvvizsgáló az előzőek alapján belső kockázatértékelést nem készít, meghatározott kockázatértékelési szempontokat  az adott ügyfélnél legkésőbb az ügyfél-átvilágítás módjának (normál, egyszerűsített vagy fokozott ügyfél-átvilágítás) meghatározása során köteles dokumentáltan értékelni. Ezek a kockázatértékelési szempontok – amelyeket a szolgáltató kockázatainak megállapítása és értékelése céljából azonosítani és értékelni kell – a következők: az üzleti kapcsolat jellege és összege,  az ügyféllel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott eszközzel kapcsolatos kockázati tényezők. Ehhez iránymutatást adnak az útmutató 1. számú mellékletében meghatározott, a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok.
 
Az Útmutató alapján ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a belső kockázatértékelést nem készítő könyvvizsgálóknál az ügyfél-átvilágítás feladata kiegészül az adott ügyfélre vonatkozóan elvégzendő kockázatértékeléssel. 

Arra vonatkozóan a Kamara honlapjáról nem tölthető le minta, hogy miként nézzen ki egy ilyen dokumentált kockázatértékelés – ellenben az Önadózó honlapról előfizetők ingyenesen letölthetnek egy erre a célra az Önadózó által készített – TEHÁT NEM HIVATALOS Ügyfél-értékelő lapot, excel formátumban, amely igyekszik teljesíteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Útmutatójában foglalt követelményeket. 

***

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara – mint felügyeleti szerv a könyvvizsgálók részére kiadott fenti útmutatóhoz hasonló útmutatóval adós még mindig a Nemzetgazdasági Minisztérium (!) a könyvelők, adótanácsadók részére. Amíg ez meg nem jelenik a Magyar Közlönyben, addig a könyvelői, adótanácsadói pénzmosás elleni szabályzatok átdolgozására a Pmt-ben előírt kötelezettség és szeptember 30-i határidő értelemszerűen nem teljesíthető (Ez miatt az Önadóznak is várnia kell a kidolgozott  szabályzat minta kiadásával és előfizetőink rendelkezésére bocsátásával). Félő, hogy az NGM által kiadandó útmutató több admnisztrációs kötlezettséget fog tartalmazni, mint a Kamara álatl kiadott. Érdekes tapasztalat, hogy ahol a Kamarák a Pmt. szerinti felügyeleti szervek (ügyvédek, könyvvizsglók) - ott élnek a törvényben adott mentességekkel, igyekeznek könnyíteni az egyébként is borzalmas pénzmosás elleni adminisztráción. A könyvelőknek, adótanácsadóknak nincs kamarájuk - nekik marad az NGM - és a több adminisztráció.  

 
Dr. Szabó Tibor
www.onadozo.hu

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 5-12. hónapra 19.320,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra